Elva linnHaridusKogukondLapsedNoored

EG eripikkusega tunnid on tekitanud rea küsimusi

Elva Vallavolikogu Isamaa fraktsiooni ja Elva Gümnaasiumi hoolekogu liige Tõnu Aigro soovib kiiremas korras kokku kutsuda hoolekogu koosoleku.

Kooliõpilaste lastevanematelt on tulnud palju küsimusi Elva Gümnaasiumi kahe erineva pikkusega koolitundide osas. Need on muudetud sellest õppeaastast 75- ja 40-minutilisteks. See muudatus on põhjustanud sagedasi muutusi tunniplaanis sügisest alanud õppetöö käigus. Pidev tunniplaani ja seetõttu ka koolipäeva pikkuste muudatused põhjustavad probleeme huvihariduse ja koolitranspordi kättesaadavusega.

Need õppekorralduslikud muudatused puudutavad Elva Gümnaasiumis õppivaid õpilasi, keda on rohkem kui 1000 ja ka kogukonda laiemalt. Seoses eeltooduga soovib Tõnu Aigro detsembrikuu hoolekogus vastust järgmistele küsimustele.

1. Miks on Elva Gümnaasiumis kahe erineva pikkusega koolitunnid 75 ja 40 minutit varasema 45-minutiliste tundide asemel?
2. Millise ettevalmistuse on saanud õpetajad, et läbi viia 75-minuti pikkuseid tunde ja kas tundide pikkuse muudatustest on mõjutatud ka õpetajate töökoormus?
3. Milline on olnud muudatuse mõju õppekvaliteedile?
4. Kuidas on muudatusest teavitatud lapsevanemaid?
5. Kuidas pidevad tunniplaani muudatused ja sellega kaasnevad koolipäeva pikkused on kooskõlastatud nt spordiklubide, muusikakooliga ja teiste osapooltega?
6. Milline on olnud õpetajate ja lastevanemate tagasiside? Kas on teostatud rahulolu uuringud?
7. Kas poleks mõistlik vähemalt 1.-6. klass jätta vanade tunnipikkuste juurde?
8. Kuidas tagatakse laste koolitranspordi, kui ootamatute tunniplaani muudatuste tõttu pole võimalik kasutada ühistransporti või lapsevanematel pole võimalik lapsele järgi tulla?
9. Millal taastatakse õpilassõbralik tunniplaan?

***
Vastused esitatud küsimustele avaldame edaspidi Elva Elus.

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X