Kohalik VõimValla uudised

Tõnu Aigro: BC Elvaga seotud rahaeraldised on märksa kurioossemad ja silmapaistvamad

Seoses täna Äripäeva veergudel lahvatanud valla juhtimise skandaaliga, andis Elva Elule ülevaate Elva vallas toimuvatest kriminaalmenetlustest vallavolikogu revisjonikomisjoni liige ning pikaaegne revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro.

Kas ja kuidas suhestub valla revisjonikomisjon käimasolevate kriminaalasjadega?

Revisjonikomisjoni koosolekul tõstatati teema projekti- ja tegevustoetuste jagamise osas. Nende rahaeraldiste juures hakkasid esmapilgul silma, et 44 000 eurot on eraldatud FC Elvale ja 11 000 BC Elva-le. Esmalt tõmbasid tähelepanu eraldatud summade suurused, kuna varasemalt on summad olnud mu mälu järgi tagasihoidlikumad. Lähemal vaatlemisel selgus, et ilmselt summade suurus siiski peamine küsimus pole, kuid edasi uurides jäi silma kiirelt, et raha eraldamiste otsuste juures on konsensusliku poolthääle andnud kõik vallavalitsuse liikmed. Ka sel ajal BC Elva ja FC Elva juhatusse kuulunud vallavalitsuse liikmed Priit Värv ja Margus Ivask. Revisjonikomisjoni koosolekul viibis ka vallavanem, kes oli veendunud, et on õigustatud tegevusega, revisjonikomisjoni enamus ei nõustunud Värvi sellise seisukohaga.

Seega on vallajuhtide kriminaaluurimise taga revisjonikomisjoni töö?

No, jah, projektirahade kasutamise aruannet nõudis revisjon, misjärel saadi teada, et BC Elva on tegevuse üleüldse lõpetanud. Sealt edasi tekkis küsimus, et kuhu see raha üldse läinud ja kas seda on sihipäraselt kasutatud, aruandeid selle kohta, vaatamata korduvatele küsimistele, seni saadud ei ole. Seega tegi revisjonikomisjoni esimees prokuratuuri taotluse asja uurimiseks.

Kriminaaluurimine on mu arvates loogiline asjade käik, kuna revisjonikomisjonil ei õnnestunud vallavalitsuselt vastavat informatsiooni operatiivselt saada, samas prokuratuur pidas asja uurimist õigustatuks.

Kas eraldatud summad olid siis põhjendatud?

Summade suurus on isegi teisejärguline, kuid seda nii väga küsimärgi alla ei seakski. Probleemkoht on siin nimetatud toimingupiirangu rikkumine. Sellistes asjades peab kogu protseduuris olema võrdsus ja läbipaistvus kogu protseduuris. Värv ja Ivask peaksid hästi pikale jalutuskäigule minema ümber Arbi järve sel hetkel kui nende spordiklubide raha jagamist arutatakse. Tegemist on kogukonna rahaga, mis on vaevaga korjatud kokku väga paljude elavalste maksurahast, see avalik raha peabki olema erilises seisuses ja ei tohi kunagi segi ajada protseduuri, mis kuidas käituda isikliku rahaga või avaliku rahaga.

Siinkohal jääb eriliselt silma just BC Elva raha määramise otsus, sest lisaks toimingupiirangu rikkumisele oli seal lausa kuritahtlikke nüansse veel: kuna BC Elva lõpetas tegevuse väga lühikest aega peale raha saamist, pidi nii otsustajatele kui saajatele (mõlemad sama isik), toetuse määramise hetkel teada olema, et klubi ei ole jätkusuutlik ja ka toetuse otstarbeline rahakasutus on seetõttu väga küsitav. See on see koht, mis paneb mul tulukese ikka väga kõvasti põlema. See ei olnud lapsus vaid teadlik otsus, see teeb selle loo eriti inetuks.

FC Elva on end pikaajalise klubina märksa põhjalikumalt tõestanud ja kinnitanud ka enda jätkusuutlikkust ja järjepidevust ja au ja kiitus selle vedajatele, kuid siinkohal tuleb aru saada, et see on avalik raha ja reeglid kehtivad ka neile. 

Mis on su tänane kokkuvõte?

Ettevõtjana on mul kolleegist kahju, kes on võtnud kanda vallajuhi ameti kanda ja seega jätnud lohakile enda ettevõtte ning peab isiklikku lõivu maksma. Mure pärsib mehe personaalset tegutsemistahet, selle tõttu tulevad sisse ka rapsimised.

Kuid elvalasena ja maksumaksjana arvan, et kui isikliku elu taagaga on nõnda palju klattimist, siis pole õige aeg valla juhtimisega tegeleda. Rahaliste vahendite kasutamise senine ajalugu näitab, et praegused võimukandjad peaksid olema avaliku raha kasutamise otsustamise juurest võimalikult kaugel. Austus võimu ja elanike ees võiks olla.

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X