ArvamusHaridusKogukondKohalik VõimLapsedPaluperaValla uudised

ARVAMUS: Kersti Kruusa – Palupera Põhikooli lapsevanema vastulaused Elva vallavanema väidetele

Vastulaused Elva vallavanem Priit Värvi artiklile, mis ilmus Tartu Postimehes 1. märtsil 2024. Elva Elu toimetuse poolt loodame, et need vastulaused avaldatakse ka Tartu Postimehes.

***

Priit Värv: „Tuleb mõista, et olukorras, kus õpetajaid kipub nappima, ei ole kerge leida neid kooli, kus õpilaste arv on väike ja kahaneb lähitulevikus veelgi.“


Vastulause: Vallavanem tugineb prognoosidele, kuid lähtuda tuleks hoopis reaalsetest rahvastikuregistri andmetest, mis käsitlevad eelkooliealiste laste arvu piirkonnas ja eelkõige vaadata kui palju õpib lapsi esimeses ja teises kooliastmes. Lisaks peaks arvestama veel nende õpilastega, kes soovivad tulla õppima Palupera Põhikooli väljastpoolt piirkonda. Elva valla haridusvõrgu analüüsi Lisa 1 andmetel õpib 03.10.2023 seisuga Palupera Põhikoolis 30% lapsi teistest Elva valla piirkondadest ja 19% väljastpoolt Elva valda.


Priit Värv: „Omavalitsus peab tagama põhikooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, õpilastele turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks.“

Vastulause: Palupera Põhikool on üks väheseid koole Elva vallas, kus õpetajate kvalifikatsioon on 100%. Väiksemad klassid ja rahulikum õpikeskkond toetab õpilaste turvalisust ja arengut.


Priit Värv: „Siit jõuamegi küsimuseni: kas tõesti peavad õpilased olema need, kes «hoiavad elus» klasse ja kooliastmeid, mis tegelikkuses on kaotanud elujõu?“


Vastulause: 2023. aasta detsembri seisuga on laste arv Palupera Põhikooli esimeses ja teises astmes vastavalt 22 ja 18 õpilast. Seega on viimase kolme aasta lõikes mõlemas kooliastmes laste arv tõusnud ning lastevanematel õigustatud ootus, et lapsed saavad jätkata õpinguid kooli kolmandas astmes ja lõpetada Paluperas põhikool. Kuna viimastel aastatel on esimesse klassi astuvate laste arv tõusvas trendis, siis on väga suur tõenäosus, et ka 2024. aasta sügisel Palupera koolilaste üldarv ei lange. Rahvastikuregistri andmetel oli 2023. aastal Palupera piirkonna külades 41 eelkooliealist last (0–6 aastat). Nelja aasta lõikes on see arv püsinud stabiilsena. Seega ei toeta eeltoodud andmed Elva Vallavalitsuse seisukohta, mis toetuvad prognoosidele, et laste arv piirkonnas on kahanev.


Priit Värv: „Selle väite valguses kõlab küüniliselt ka mõne aktivisti väide, kes süüdistab valda Palupera kooli väheses turundamises.“


Vastulause: 08.02.2024 Palupera Põhikooli tulevikustsenaariumi tutvustavas arutelus tõid nii lapsevanemad kui ka kogukond vallavalitsusele välja, et soovitakse panustada Palupera Põhikooli jätkamisse 9-klassilise koolina. Ka esimesel Palupera Põhikooli arutelul 09.11.2023 pakkusid osalejad erinevaid lahendusi kooli veelgi rohkem nähtavale toomiseks. Vallavalitsust ei süüdistatud turundamata jätmises, vaid tehti ettepanek kogukonna ja valla koostööks ning tutvustada Palupera kooli Elva valla lasteaedades (nt avatud uste päevad, tutvustavad infomaterjalid jne).


Priit Värv: „Palupera kooli nimi ei kao kooli ühendamisel Rõngu keskkooliga kuhugi, sest 1.–6. klassi õppetöö jätkub samas mõisahoones“.


Vastulause: Eraldiseisev Palupera Põhikool siiski kaob, sest kool jääb Rõngu Keskkooli filiaaliks.

Palupera Põhikooli õpilaste mõtted ja soovid 01.03.2024, foto: Kersti Kruusa


Priit Värv: „Sest mida peab mõtlema valla elanik, kellele pajatatakse põhjendamatuid hirmu- ja õudusjutte Palupera kooli «hävitamisest»? Olgugi et Elva vallavalitsus koostöös kogukonnaga ja volikoguga soovib leida lahenduse, mis oleks parim nii õpilastele, lapsevanematele kui kogukonnale tervikuna.“


Vastulause: Parim nii õpilastele, lapsevanematele kui kogukonnale tervikuna on Palupera Põhikooli säilimine iseseisva 9-klassilise koolina. Vastavasisulised Palupera kogukonna, vilistlaste, piirkonnakogu, õpilasesinduse, lastevanemate ja hoolekogu pöördumised on esitatud nii Elva vallavalitsusele kui ka vallavolikogule. Palupera Põhikooli õpilased tegid plakatid, et nendele kallis põhikool säiliks. Palupera lapsevanemad tunnetavad põhjendatud ohtu, et kooli III astme kaotamine viib õpilaste arvu vähenemiseni, mis lõpeb paratamatult kooli sulgemisega. Koolis käivad tavaliselt pere kõik lapsed ning pere vanima lapse teise kooli suunamisega võetakse koolist ära ka nooremad.

Kersti Kruusa

Palupera Põhikooli lapsevanem

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X