Arvamus

Raimond Pihlap: Inimesi alandades püüab Elva vald vältida toetuste maksmist

Alles hiljuti sai Transpordiamet meediast kriitikat, sest soovib hakata üles pildistama kõiki inimesi, kes mingil teelõigul autoga sõidavad. Ekspertide hinnangul on see samm jälgimisühiskonna suunas. Kujutage nüüd ette, et avalik võim sooviks samamoodi sobrada inimeste pangakontodel. Aga pangaväljavõtete nõudmine on kohalikes omavalitsustes juba toimiv praktika, mis peaks panema väga paljud punased ohutulukesed põlema. See on elanikele alandav ja avalikule sektorile ohtlik. 

Pangaväljavõtete nõudmine on juba toimiv  praktika Elva vallas, kuid tõenäoliselt rakendavad seda ka teised omavalitsused. Elva valla näide on eriti markantne, sest elanikelt pangaväljavõtete nõudmiseni on viinud valla halvad juhtimisotsused, mis on kaasa toonud kohalike teenuste kallinemise.

Nimelt lõi Elva vallavalitsus oma munitsipaalkapitalistliku moodustise nimega Elva Teenused, millele anti ülesandeks koolitoitu valmistada. Kuid oh imet, munitsipaalasutus ei suuda pakkuda teenust sama tõhusalt kui naabervaldades toimetavad eraettevõtted.

Sellepärast peavad Elva lapsevanemad lisaks Elva Teenuste asutuse ülalpidamisele veel eraldi omast taskust koolitoidule peale maksma. Seda vaatamata koolilõuna toetusele, mida iga omavalitsus riigilt saab. Naabervallad suudavad riigi ja omavalitsuse poolse rahastusega  ära majandada ja pered peale ei maksa.

Kel raha pole, see andku delikaatsed andmed

Kuna vald on aru saanud, et koolitoidu maksmisega ei pruugi kõik toime tulla ja mõned vähekindlustatud peredest pärit lapsed võivad koolis nälga jääda, kehtestati valla toetus lapse koolitoidu hüvitamiseks. Kuid et saada 20 eurot kuus toetust, tuleb vallale loovutada enda kohta väga delikaatseid andmeid ehk pangakonto väljavõtteid.

Nii antaksegi teadmata arvule vallatöötajatele ligipääs andmetele, mis näitavad, kus inimene käib, mida ostab, kui palju teenib, kellega on millistes suhetes jne. See on inimese jaoks alandav, riivab väga sügavalt tema privaatsust ja rikub pangasaladust.

Ei ole väga keeruline ette kujutada mõnd noort tudengist ema, kes vajab mingil eluperioodil vallalt abi, mistõttu on sunnitud loovutama tundliku infoga kontoväljavõtte vallaametnikele. Aga mõne aasta pärast on noorel emal ülikool lõpetatud ja sooviks näiteks tulla valla palgale tööle, kuid tema kontoga detailselt tutvunud vallaametnikud on teadlikud tema ostukäitumisest ja isiklikest suhetest, mis neile ei pruugi meeldida.

Inimene võib sel põhjusel võimalikust töökohast ilma jääda või talle võidakse tekitada teistsuguseid ebameeldivusi. Mida vallaametnik üldse kontrollib pangaväljavõttega? Kui ta tahaks kontrollida sissetulekuid, siis piisaks ka maksuametist saadavast infost, mis tõendaks inimese sissetuleku suurust. See on loo esimene oluline külg, mis puudutab tõsist riivet eraelu puutumatusele.

Kes vastutab andmete väärkasutamise eest?

Asja teine külg on delikaatse eraelulise info kogumisest saadav tohutu võim, millega kaasneb samas suurusjärgus vastutus. Elva vald ei ole nii suur, et toetuse taotlejal oleks kuidagi võimalik jääda vallaametnikele puhtalt taotluste arvu tõttu anonüümseks. Vallaametnik viib paratamatult inimese nime, näo ja tema pangakonto andmed tänaval ringi jalutades kergesti omavahel kokku. Tegelikult see kehtib kogu väikese Eesti kohta.

Kes vastutab, kui inimeste pangaandmed vallavalitsusest välja lekivad? Kuidas on tagatud väikese vallavalitsuse hallatavate andmete turvalisus? Kui paljud inimesed üldse saavad inimeste pangaandmetega tutvuda? Kus neid hoiustatakse? Sellele ei oska vallaametnikud vastata.

Kui andmete lekkimisest või nende väärkasutamisest tuleb mingi jama, siis üldjuhul kaasneb sellega ka suuremat sorti trahv või kahjunõue. Vallaametnikud on selle küsimuse peale muretult käega rehmanud, et kui peaks mingi trahv tulema, siis küll me ära maksame, nagu seadus ette näeb. Selliste välditavate trahvide raha aga võetakse ju maksumaksja taskust. Küllap seepärast saavadki avaliku võimu esindajad end nii muretult tunda, et avaliku sektori loodud riskid langevad lõpuks alati maksumaksjale.

Saab ka delikaatseid andmeid kogumata

Elva valla maksumaksjana ma ei taha neid riske võtta ei endale ega teistele vallaelanikele. Pangakontode väljavõtete nõudmine tuleb peatada. Tean isiklikult lapsevanemaid, kellele oleks koolitoidu kompenseerimist hädasti vaja, kuid on pidanud selle taotlemisest loobuma, kuna ei ole nõus laskma vallavalitsusel end alandada. Vägisi tundub, et toetuse taotlemisest heidutamine ongi vallavalitsuse tagamõte.

Tegelikult tuleks üldse ära lõpetada süsteem, mis pangaväljavõtete alandava nõudmiseni viis – Elva vald võiks üle minna turumajandusele ning asuda tellima oma koolilõunat tõhusamalt ja odavamalt erasektorilt. Siis ei peaks lapsevanemad sellele peale maksma ja koolilõuna soetamiseks poleks vaja kellelegi eraldi valla sotsiaalabi anda. 

Aga lõppkokkuvõttes võib Elva valla juhtumit laiendada kogu avalikule sektorile. Kas avalikul võimul on vaja tungida inimeste eraellu, kui natuke paremini planeerides võiks selle jätta tegemata? Ei ole. Kelle kanda jääb risk, kui andmete väärkasutamine või leke viib kahjunõude või trahvini? Maksumaksja.

Ja selles ongi kogu loo moraal. Praegu on Elva vallal suurepärane võimalus olla ülejäänud Eesti avalikule võimule eeskujuks, pöörates tagasi jälgimisühiskonna loomise algatused. Loodan siiralt, et sellest võimalusest haaratakse kinni.

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X