ArvamusKohalik Võim

ARVAMUS: Raimond Pihlap – Lastega pered on Elva vallavalitsuse kõige tagumine prioriteet

Elva vallavalitsuse otsustest võib välja lugeda, millised on vallajuhtide prioriteedid ja mis mitte. Kahjuks on sajandi suurima sündimuskriisi ajal sattunud Elva valda juhtima inimesed, kelle jaoks on lastega perede heaolu tagamine kõige madalam prioriteet. Uuest aastast läheb lastega perede elu Elva vallas tunduvalt kallimaks, kuna koolilõuna muutub tasuliseks ja tõuseb lasteaia kohatasu. See kõik oleks lihtsasti ära hoitav.   

Toon näiteks hüpoteetilise kolmelapselise perekonna Elva vallast, kus üks laps käib lasteaias ja kaks last koolis. Iga kuu lisandub puhtalt Elva valla otsuste tõttu neile 55 eurot uusi kulusid. Arvestades, et hiljuti tõusis ka lasteaia toidu kuutasu 15 euro võrra, kasvavad kolmelapselise pere kulus kuus 70 euro võrra.  

Tuleb meeles pidada, et need kulud lisanduvad ainuüksi vallavalitsuse tegevuse tõttu. Teadupärast kasvab uuest aastast käibemaksumäär 10% võrra, mis tabab samuti suuremaid peresid, kus tarbimiskulud on kõrged ja moodustavad suure osa pere-eelarvest. Samuti vähenevad peretoetused kolme lapsega perele 200 euro võrra kuus ehk 2400 eurot aastas. 

Riigi ja valla ühise tegevuse tulemusel vähenevad kolme lapsega pere aastaeelarve tulud ühtekokku 3240 euro võrra. Seda ajal, mil käibemaks tõstab paratamatult kõiki kulusid ja ees ootab automaksu kehtestamine. Kuidas aitab perede kindlustunde lõhkumine kaasa sellele, et inimesed mitte ainult ei tahaks, vaid ka majanduslikult suudaks lapsi juurde saada? Miks peab vald veel õli tulle valama?

Kõige traagilisem on kogu loo juures tõik, et Elva valla lapsevanemad peavad sisuliselt kinni maksma kohaliku omavalitsuse juhtide põikpäisuse ja ebakompetentsuse. Koolitoidu tasu kehtestamine võiks olla täiesti olemata, kui vald telliks koolitoidu eraettevõtetest, nagu seda tehakse üleaedsete naabrite juures Nõos ja veidi kaugemate naabrite juures Ülenurmes. 

Nõo kooli lõuna-portsjon hinnaga 1.38€ (november 2023), foto: Elva Elu

Seal pakub koolilõunat eraettevõte ning see läheb nõolastele ja ülenurmekatele üle kahe korra vähem kui meie mõttetult kulukas Elva Teenuste sihtasutus. See riigikapitalistlik moodustis on sisuliselt Elva valla Nordica ja sellest tuleks samamoodi vabaneda, nagu riik vabaneb Nordicast. Seda ei ole keeruline teostada.

Eestis kehtib tasuta koolilõuna juba 2006. aastast, mis sisuliselt tähendab, et riik omalt poolt panustab koolilõuna kulude katmisse. Paraku on SA Elva Nordica teenus niivõrd ebatõhus, et riigi ja valla toetus ei kata seda ära. Sisuliselt kaotab riiklik tasuta koolilõuna poliitika Elva vallas kehtivuse. 

Vallavalitsuse peamine ja arusaamatult põikpäine prioriteet on oma asutust igal juhul alles hoida ja puudujääv raha võtta lastevanemate taskutest – see ilmestab suurepäraselt, kui madala prioriteetsusega on Elva vallas lastega perede heaolu.  

Enne Riigikogu valimisi sel aastal lubasid nii Reformierakond kui ka sotsid lasteaia kohatasu kaotamist. Sotsid lubasid veel ka lasteaialastele riiklikku toiduraha. Kuigi mõlemad erakonnad on valitsuses, jäävad need lubadused tõenäoliselt täitmata, nagu kõik muugi praeguses murtud lubaduste valitsuses. 

Hea vallavõim suudaks vaadata tervikpilti ja hinnata, millised sihtrühmad keskvalitsuse täitmata jäetud lubaduste ja muu valeliku poliitika tõttu enim kannatavad. On ilmselge, et enim kannatavad paljulapselised pered. Hästi toimiv vallavalitsus asuks lastega peredele seatud koormisi omalt poolt leevendama ja leidma lahendusi peresõbralikku keskkonna loomiseks, näiteks mõne tulutuks osutuva turismiprojekti arvelt.

Kahjuks ei ole Elva vallavalitsus osutunud üldse hästi toimivaks, vaid põikpäiselt ebakompetentseks. Koolitoidu tasuliseks muutmine ja lasteaia kohatasu tõus on sisuliselt lastega perede haavadele soola peale raputamine. Perede kindlustunde kärpimine on valla jätkusuutlikku arengut pidurdav poliitika, mis peab lõppema. 

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X