Valla uudised

Kuidas toimub lumetõrje Elva vallas? Juhtnöörid elanikele

Elva vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on see, et elanikud oleksid registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei oleks antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust. 

Peale selle on äärmiselt oluline sissesõidutee olukord – kui puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid või muud sarnased takistused takistavad traktoritel teenust pakkuda, siis ei saa nad paraku ka seda teha.

Sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada

Siinkohal on Elva vallavalitsusel ja lumetõrje teenusepakkujate ühine palve, et elanikud tähistaksid oma sissesõiduteed ja likvideeriksid või tähistaksid kõikvõimalikud takistused (kivid, piiripostid jms). Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt. 

Lumine Kesk tänav Elvas, foto: Elva Elu

Lumetõrjega alustatakse koolide ümbrusest

Lumetõrjet tegevad ettevõtted lähtuvad tõrjet tehes tee talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vajaduse järgi. 

Traktorid alustavad lumetõrjega reeglina koolide ümbrusest ja sealt, kus liigub ühistransport. Samuti sealt, kus on tihedam liiklussagedus. 

Tavaolukorras on hooldustsükkel 12 tundi 

Tavaolukorras on vallateedel hooldustsükli aeg 12 tundi, ekstreemsemate lumesadude korral 24 tundi. Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. 

Lumetõrje Elva vallas on jagatud kaheksasse piirkonda. Piirkondadega saate tutvuda vastaval kaardil. Kaart on kättesaadav SIIN!

Elva vallas (sh linna territooriumil) teostavad lume- ja libedusetõrjet:

Elva linna piirkond – AS Eesti Keskkonnateenused, tel 5322 6671

Rannu piirkond – OÜ Melior-M, tel 505 3470

Aakre  piirkond – OÜ Greengreid, tel 504 8348

Rõngu aleviku piirkond – OÜ Elva Varahalduse, tel 512 5500

Palupera piirkond – OÜ Tasemix, tel 505 3426

Puhja piirkond – Rämsi Agro OÜ, tel 511 1082

Konguta piirkond – OÜ Melior-M, tel 505 3470

Rõngu piirkond – OÜ Melior-M, tel 505 3470

Elva Vallavalitsus

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X