Elva linnKogukond

MTÜ Elva Elama on panustanud Elva arengusse 181 397 eurot ja 12 424 töötundi

Aasta 2020 hakkab lõppema ja MTÜ Elva Elama otsustas võtta kokku viimaste aastate tegevused.

MTÜ Elva Elama asutati esimesel novembril 2013. aastal. MTÜ Elva Elama koondab Elvast hoolivaid inimesi, kelle abiga on viimase kuue aastaga nii mõndagi linna jaoks ära tehtud. Elva Elama peamised eestvedajad on Toomas Laatsit, Aivo Johanson, Madis Ess ja Fred Koppel.

Alljärgnevalt on kirjas MTÜ Elva Elama poolt seitsme tegutsemisaasta jooksul teostatud projektid ja tegevused. Samas mitmeid projekte on jäänud tegemata, kas rahastuse puuduse (Kõlakoda, Elva jõe laudrada jms), omavalitsuse kooskõlastuste ja lubade mitte väljastamise tõttu või initsiatiivi puudumise tõttu (nt Arbi männi valgustamise projekt).

Tehtud tööde rahaline väärtus on 181 397 eurot ja vabatahtliku töö inimtöötunde on kulunud kokku 12424 tundi.
94% rahast on kogutud annetajate ja ühingu liikmete käest. 6% rahast on saadud kohalikult omavalitsuselt. 

2013

 1. Sügisel Arbi järve talgud (lõuna- ja põhjakallas) – avasime vaateid, puhastasime järveäärse võsast ja rämpsust.
 2. Detsembris helkurid ühingu liikmete poolt Elva rahva turvalisuse tõstmiseks (500 tk). Helkurid jagati linnaelanikele ühingu liikmete poolt laiali.
 3. Valmis nn “kuusejala” projekt, toomaks linna jõulukuuske tagasi sellele traditsioonilisele asukohale Elva raudteejaama esisele parki. Traditsiooni vanus oli 80…85 aastat.
Vaade Arbi järvele Kesk tn poolt – enne ja pärast võsatalguid

2014

 1.  Võsatalgud  Jõe tänava puhkealal ja sealse puhkepaviljoni katuse ehitustööd.
 2. Kampaania “Elva suveöödel valgeks“ – Elva LV otsustas säästa 2014. suve jooksul eelarvest 5000€, kustutades terveks suveks Elvast tänavavalgustuse (T. Järveoja öeldud „sume Elva suveöö“). Linnarahvas ja Elva Elama eestvedajad ei leppinud pimedusega ja kampaania käigus kogusime linnaelanike abiga 397€, mille kandsime üle Elva LV arveldusarvele. Kampaania ületas ERR-i uudiste künnise. Tänavavalgusuts lülitati augusti alguses Elvas taas sisse.
 3. Vaikse järve ujumissilla, riietevahetusruumi ja puhkeala lõkkeplatsi pinkide ehitus ja korrastamine. Kaasasime ehitamistöödele arvuka seltskonna.
 4. Vaikse järve äärse puhkeala võsa talgud.
 5. Perepäeva korraldamine.
 6. Koostöös Elva Õppejõudude Koguga andsime välja preemia Elva gümnaasiumi parimale uurimustöö kirjutajale, esimeseks preemia saajaks valiti välja Diana Griffel. Preemia suurus 300 €.
 7. Elva linna 2015. aasta kaasavasse eelarvesse 3 ideed:  jaama esise pargi rekonstrueerimine,  jõuluturu müügiputkad ja surnuaia parkimisalade ümberehitus.

2015

 1. Paisjärve heakorratalgud – Paisjärve paisu silla, pinkide, kiige, riietevahetusruumi ja kuivkäimla ehitus. Lisaks lähema metsaaluse võsa lõikus ja koristus.
 2. Koostöös Elva Õppejõudude Koguga andsime välja preemia Elva gümnaasiumi parimale uurimustöö kirjutajale, preemia saajaks valiti välja Johanna Hendrikson. Preemia suurus 300 €
 3. Elva ettevõtluspäev  – korraldati Elva linna ja ümbritseva piirkonna ettevõtetele piirkonna ettevõtluse probleemküsimuse küsimustik, tulemused avaldati  oktoobris Elva LV-ga kahasse korraldatud Elva ettevõtluspäeval (Tartu mnt 3 kooli aula).
 4. Võsatalgud Elva Gümnaasiumi algkooli maja tagusel alal Tartu mnt 3.
 5. Elva perepäev Kultuurikeskuse tagusel alal.
Elva Paisjärve (ka Pulga oja) sillakonstruktsiooni paika tõstmine

2016

 1. Elva Gümnaasiumi abituriendi Rasmus Punkari pizzaraamatu trükkimise rahaline toetamine (100 €).
 2. Peedu Seltsi talgud – MTÜ Elva Elama läks appi Peedule Seltsile tegemaks vajalikke eeltöid metsa loodusõppe raja ehitamiseks.
 3. Koostöös Elva Õppejõudude Koguga andsime välja preemia Elva gümnaasiumi parimale uurimustöö kirjutajale, preemia saajaks valiti välja Rasmus Punkar. Preemia suurus 300 €
 4.  Heakorratööd  Elvas Paisjärve ja Vaikse järve ääres.
 5.  Kodanikukaitse- ja Perepäev Elva raudteejaama juures koostöös Elva Noortekeskuse, Elva Vabatahtlike Tuletõrje ühingu ja paljude teiste kaasalööjatega. Arbi järvel oli rahvale sõiduks viikingilaev Turm.
 6. Kolm ideed Elva linna kaasavasse eelarvesse: Elva kõlakoja taastamine selle esialgses asukohas,  pakendikonteinerite varjualused ja vaksaliesine purskkaevu taastamine. Võitu meie ühingu idee ei toonud, jäime teiseks purskkaevu ideega.
 7. Aasta lõpus – ettevalmistustööd ja alternatiivse rahastuse planeerimine vaksaliesise purskkaevu taastamiseks.
 8. Kolme öökino korraldamine kolmes erinevas Elva paigas.
Elva koduloouurija hr Kalju Hook selgitab Elva vaksaliesise purskkaevu ajalugu ja selle taastamise olulisust Elvale.

2017

 1. Koostöös Elva Õppejõudude Koguga andsime välja preemia Elva gümnaasiumi parimale uurimustöö kirjutajale, preemia saajaks valiti välja Stella Eileen Päid ja Saskia Tullino. Preemia kogusuurus 300 €, mis jaotus võrdsetes osas mõlema preemiasaaja vahel.
 2. Elva vaksaliesise purskkaevu projekteerimine, rahastuskampaania ja selle ehitamine ning avamine ühes Ivo Linna kontserdiga. Senini kalleim ühingu projekt (21 000 €, millest 5000 oli Elva LV toetus, ülejäänud märgiline eraisikute ning ettevõtete panus). MTÜ Elva Elama pälvis 2017. a Elva ettevõtluspäeval tunnustuse “Arendusprojekt 2017” seoses Elva ajaloolise purskkaevu rajamise / taastamisega! Oleme selle tunnustuse üle siiani uhked! Anname ühingu poolt edasi veelkord suured tänud ja teeme ka sügava kummarduse ligi 200-le toetajale, kes seda projekti toetasid!
 3. Öökino Vaikse jv ääres.
 4. Elva jaamaesise purskkaevu avamise meenutuseks pühendatud postkaardi „Tervitusi Elvast“ trükkimine ja levitamine Elva müügilettidel. Elva linnavalitsus tellis ka sama temaatikaga eripostmargi.
 5. Kõlakoja taastamise idee uue asukohaga Elva Noortekeskuse tagan 2018. aasta eelarvesse. Ühingu idee jäi rahvahääletusel taas 2. kohale.
 6. MTÜ Elva Elama bürooruumi remont Pikk tn 43 (Leivatööstuse maja, Restoran Wabrik) ühingu poolt ‘sja loodud meediaportaali Elva Elu ja ka koosolekute ja koosviibimiste tarbeks.

2018

 1. Meediaportaali Elva Elu arendamine ja käigushoidmine.
 2. Talgud Peedu supelrannas  – palkmööbli valmistamine sealsele rannaalale.
 3. Elva Elama suvekohvik ja Ultima Thule kontsert Restoran Wabriku juures. Üritust külastas hinnanguliselt 1000 inimest!
 4. Koostöös Elva Õppejõudude Koguga andsime välja preemia Elva gümnaasiumi parimale uurimustöö kirjutajale, preemia saajaks valiti välja Triin Tiimann. Preemia suurus 300 €.
 5. Planeerisime korrastada Elvas Juubelitamme parki. Park vajab siiani kahte uut silda ja haljastuse kujundust.
 6. Elva Koertepargi planeerimine. Asukoha valik, rahvalt arvamuse küsimine, rahastuskampaania korraldamine, projekti tellimine. Asukoha osas olid sõelal Tartumaa Tervisespordikeskus, Vaikse tn mets ja Pargi tänava raudteeäärne jäätmaa (sinna lõpuks rajatigi).
Elva Koertepargi kampaaniavideo

2019

 1. Arbi männi valgustamise projekti koostamine ja rahastusvõimaluste otsimine. Projekt ei ole hetkel realiseerunud peamiselt Keskkonnaameti vastuseisu ja Elva Vallavalitsuse vähese initsiatiivi tõttu.
 2. Koostöös Elva Õppejõudude Koguga andsime välja preemia Elva gümnaasiumi parimale uurimustöö kirjutajale, preemia saajaks valiti välja Kristi Madi. Preemia suurus 300 €
 3. Elva ajalooraamatu täiendamine ja kordustrüki ettevalmistamine.
 4. Elva Koertepargi ehitus. Tegu on ka ühe Elva Eama kalleima projektiga, mille kogumaksumus on 13315 €, millest eraisikute annetused moodustasid 6988 €, Elva Vallavalitsuse toetus 2446 € ja Tartumaa KOP programm 4000 €.
 5. Erika Salumäe männi hooldustööd Elva Kuulsuste pargis.
 6. Mälumängusarja läbiviimine Restoran Wabrikus.

2020

 1. Elva Koertepargi ehitustööde lõpetamine ja pidulik avamisüritus.
 2. Elva ajalooraamatu täiendamine ja kordustrüki ettevalmistamine.
 3. Männipuude istutustööd Sportland Prodigy Elva discgolfi pargis, olime kettagolfipargi eestvedajatel abis ja istutasime üheskoos 700 istikut.
 4. Elva-Peedu vahelise nn Pirnaku metsaraja korrastamine. Ettevõtted panustasid materjalide ja masinate näol (u 2500 €) ja talgulised tegid materjali laotamistöö. Samuti eemaldati rajalt murdunud puid ja lõigati võsa.
 5. Võsatalgud Verevi motelli ja Vambola tn vahelises metsas.
Võsatalgud Verevi motelli ja Vambola tn vahelises metsas

MTÜ-d Elva Elama on võimalik toetada rahaliselt arveldusarvele EE647700771001241485 .

Meediaportaali Elva Elu on võimalik toetada rahaliselt arveldusarvele EE877700771002933624 .

Panustamaks meie Elva kogukonda, ootame ühingusse uusi inimesi uue energia ja värskete ideedega!

Meie kontaktid:

 • E-mail elvaelama@gmail.com
 • Toomas Laatsit +372 510 5184
 • Aivo Johanson +372 507 2544
 • Madis Ess +372 5624 8932
 • Fred Koppel +372 5818 3965

MTÜ Elva Elama tänab kõiki seniseid toetajaid ja vabatahtlikke panustajaid!

Soovime kaasalööjatele, projektide toetajatele ja kooskõlastajatele ilusat 2020. aasta lõppu ning uut ja veelgi tegusamat 2021. aastat! Olgem terved!

Tekst: Aivo Johanson ja Toomas Laatsit

Fotod: MTÜ Elva Elama ja koostööpartnerid (Pirjo Põim, Ragnar Vutt, Andres Luik jt)

Elva kesklinn jõulude ootel (2020), foto: Ragnar Vutt

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X