KogukondValla uudised

Elva vallas on sündinud uus kodanikeühendus ÜHISELT EDASI

Aktiivsed vallakodanikud Madis Ess ja Toomas Laatsit kutsuvad kõiki kaasa mõtlema, kuidas saaks elu paremaks meie koduvallas.

Oma koduvallast hoolivad inimesed on moodustanud kodanikuühenduse ÜHISELT EDASI, mis koondab Elva linnast ja vallast ning muidu oma kodukohast hoolivaid inimesi. ÜHISELT EDASI ridades on kõikide eluvaldkondade esindajaid nii maalt kui linnast. Ühenduse eestvedajad on Toomas Laatsit ja Madis Ess.

Kodanikeühenduse eesmärgiks on Elva linna ja valla intensiivne arendamine, kodukoha elu edendamine, elanike ja kogukonna eneseteadvuse, kaasatuse ja elukvaliteedi tõstmine.

Mõned aastad tagasi, kui Elva linnas vahetusid lühikeseks ajaks valitsejad, said peale 20-aastast seisakut alguse uued ja kiired arengud. Tänaseks on nii linnas kui vallas valminud päris mitmed objektid, mis siis said algatatud. Et elu samamoodi edasi areneks ja seisma ei jääks, on hulk Elva valla inimesi koostanud eesmärkide nimekirja, mis on vaja meie vallas järgneva nelja aasta jooksul ära teha nii eraettevõtjate, spordiorganisatsioonide valla poolt ja koostöös Eesti riigiga. Juba praegu käib paljude asjade planeerimine, projekteerimine ja rahastusvõimaluste otsimine meie oma valla inimeste initsiatiivil.

Ootame kõigilt kodanikelt, organisatsioonidelt ja huvigruppidelt ettepanekuid ja ideid, kuidas meie kodukohta paremaks teha! 

Kõik alljärgnevad tegevused on võimalik tänases Eestis järgneva nelja aastaga teoks teha!

 1. Ehitame lubatud ujula spordihoone juurde.
 2. Projekteerime ja ehitame funktsionaalse ja paraja suurusega rannahoone Verevi randa.
 3. Teeme korda Verevi vettehüppetorni koos 6 x 50 m avaveebasseiniga!
 4. Koostame Verevi järve puhastusprojekti ja korrastame järve.
 5. Ehitame valmis Kentsi paisjärve ja loome sinna Elva kõrval alternatiivse puhkekeskuse.
 6. Teeme Puhjast ja Rekust parima väljasõidusadama Emajõel.
 7. Teeme Rannu vallast Võrtsjärvele parima ja atraktiivseima juurdepääsuga piirkonna! Korrastame avalikud rannad ja arendame avaliku sadama Võrtsjärvele.
 8. Teeme korda Rannu staadioni.
 9. Teostame Elva linnastaadioni rekonstrueerimise Eesti tasemel tippvõistluste pidamiseks 2024.
 10. Teeme korda Elva suusahüppetorni koos trikisuusanõlvaga.
 11. Projekteerime ja kaasajastame kogu Elva tänavavõrgu ja kergliiklus-teedevõrgu (Peedu-Mahlamäe-Elva, Elva-Rõngu ja Rõngu-Palupera-Otepää).
 12. Kujundamine Elva lauluväljaku Eesti tipptasemel kontsertide paigaks aastaks 2023.
 13. Teeme valmis Elva jalgpallihalli kolme aasta jooksul.
 14. Teeme valmis Elva Lasketiiru nelja aasta jooksul.
 15. Rajame Ulila Tehnopargi.
 16. Valgustame Arbi männi.
 17. Toome esile Hellenurme mõisa ja Mittendorff’i mälestuse Elva valla ühe vaatamisväärsusena.
 18. Jätkame Elva Elamusfestivali ja Elva Kohvikutepäeva.
 19. Toome ja säilitame Elvasse vähemalt 20 jalgrattavõistlust aastas.
 20. Taastame Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera ja Elva sümboolika ja kultuurilise identiteedi.
 21. Rõngu viieteerist peab olema Tallinn-Otepää liinil Elva valla visiitkaart!
 22. Suurendame elanike arvu Elvas ja vallas 5% võrra – 750 elaniku võrra järgmise 4 aasta jooksul!
 23. Paigaldame valda 3 x 5 m LED-ekraanid kommunikatsiooni parendamiseks.
 24. Lõpetame Elva valla lehe väljaandmise, ostame reklaami kohalike väljaannete käest.
 25. Väärindame, valgustame ja digitaliseerime Elva Kuulsuste Pargi.
 26. Teeme Spordihoonesse Elva spordi ajaloo teemalise väljapaneku!
 27. Elva valla esindaja Kääriku Tehvandi SA nõukogusse tagasi!
 28. Rajame munitsipaalarendusi ja teeme koostööd eraettevõtjatega elamukruntide rajamisel.
 29. Töötame välja ja arendame Elva parkide ja haljasalade kontseptsiooni (haljastus linnas ja vallas terviklikult välja arendada).
 30. Säilitame ja arendame valla haridussüsteemi.
 31. Organiseerime bussitranspordi igale lapsele vähemalt alla kilomeetri kodust.
 32. Tõstame koolitoidu kvaliteeti.
 33. Kujundame Elva Gümnaasiumi eliitkooliks Lõuna-Tartumaal.
 34. Loome kogu valla haridustöötajate kooskäimised.
 35. Teeme koostööd ja mõjutame ettevõtjaid seniste “tondilosside” likvideerimiseks.
 36. Jätkame tihedat koostööd Rally Estonia korraldajatega.
 37. Ergutame Elva valla ettevõtlust – suurendada ettevõtete koondkäivet 10%.
 38. Edendame ja arendame koostööd sõpruslinnadega ja leiame uusi koostööpartnereid.
 39. Väärtustame ja väärindame Elva valla põllumehi kui olulisi maakultuuri säilitajaid.
 40. Väärtustame Elva vallas olevaid toiduainetööstuseid!
 41. Arendame välja kaugküttevõrgu Arbimäel.
 42. Töötame ja vahetame välja Elva tänavasildid ja majanumbrid.
 43. Rajame Elva disc golf´i parki korraliku parkla ja tualetid.
 44. Rekonstrueerime ja ehitame lõpuni – Kirde tänavani – Arbimäe tänava.
 45. Teeme Elva parkmetsadele hoolduskavad ja korrastame need
  parimal viisil.
 46. Rajame välituru Elvasse.
 47. Renoveerime Elva jõe sillad Elva linnas.
 48. Korrastame Peedu ajaloolise raudteepeatuse.
 49. Toetame ja arendame Vellavere-Vitipalu sihtasutust.
 50. Tutvustame Elvat kui puhta ja ilusa looduskeskkonnaga elupaika!
 51. Korrastame ja ühendame matkarajad.
 52. Korraldame parkimise ja korrastame valla kalmistud.
 53. Tagame kogu vallas parima interneti leviala!
 54. Depolitiseerime avalikud ametikohad!
 55. Loome valla juhtimise juurde nõukoja, mida esindavad oma ala parimad spetsialistid.
 56. Meil on haridusele baseeruv vald!

Ainult ÜHISELT EDASI koostööd tehes saame me omale Eesti kõige parema valla, kus elada ja töötada!

Madis Ess

Toomas Laatsit

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X