Toimetaja veerg

TOIMETAJA VEERG: Piirkonnakogudest ja valla sümboolikast

Kõik, kes te soovite olla piirkonnakogus või teha omavalitsuses karjääri, saatke oma avaldused aadressil ele@elva.ee.

Nagu lugeja on juba adunud, on Toimetaja veeru asi viidata nii olulisemale lähiminevikust, kui tähtsamale lähitulevikus. Ja seda põhiliselt nädala piires. Lähimineviku osas pole sugugi liiast pidada tulevase Elva valla tähtsündmusteks piirkonnakogude valimiskoosolekuid. Palusin appi valdade ühinemise koordinaatori Kertu Vuksi, sest kes veel temast täpsemini kokkuvõtteid teha saaks.

Kertu Vuks Elva koosolekust:
“Väga tore, et koosolekul osalesid inimesed Elva erinevatest asumitest. Tekkis sisuline arutelu piirkonnakogu ja sellega seotud teemade üle. Peedu piirkonnast nõustus piirkonnakogusse kuuluma Edith Grothe, Mahlamäelt Andrus Mäesepp. Ühises arutelus leidsime, et infot piirkonnakogu kohta tuleb jagada rohkem. Aitäh kõigile, kes leidsid aega koosolekul osaleda ning oma mõtteid jagada! Võtame vastu aktiivsete ja Elva piirkonnakogusse kuulumisest huvitatud inimeste avaldusi. Kõik huvilised peaksid saatma vabas vormis avalduse aadressil elva@elva.ee hiljemalt 22.detsembrini 2017.
Neljapäeval peeti samalaadne koosolek Rõngus. Osales 20 inimest Rõngu valla erinevatest piirkondadest, sealhulgas endise Puka valla Aakre kandi küladest. Üheskoos arutlesime piirkonnakogu moodustamise üle Rõngu vallas. Pakkusime asustusüksuste põhist esindatust. Inimesed olid seisukohal, et piirkonnakogu oleks mõistlik moodustada näiteks külavanematest. Kuna koosolekule kõik külavanemad või külade esindajad ei jõudnud, leppisime kokku, et võtame kõigi külavanematega sellel teemal ühendust. Kui vaja, korraldame ka külakoosolekud. Kuigi päriselt piirkonnakogu moodustamiseks veel ei läinud, olid koosolekul osalenud inimestest seitse kohe nõus piirkonnakogu töös osalema“

Meie leht juba kirjutas, et Elva koosolekust osavõtjad kaldusid enim variandi poole, et piirkonnakogus oleks koos linna kodanikuühenduste esindajad. Olekski asjakohane, kui Kertu Vuksi pakutud meiliaadressile läkitaks oma esindajate nimed Elva seltsingud ja klubid.Meenutame, et piirkonnakogud on juba valitud Kongutas, Paluperas, Puhjas ja Rannus. Kui kõikide ühinevate haldusüksuste piirkonnaesindused paika saavad, avaldab ka Elva Elu kõikide nende nimed, kes kogudesse kuuluvad.

Möödunud nädalal köitis meeli ka uue valla sümboolika hääletamine. Valida sai kolme Riigikantseleis aktsepteeritud variandi poolt. Elva piirkonnakogu moodustamiseks kokkukutsutud koosolekul pöördus mitu osavõtnut vallavanema poole suulise avaldusega, et sümboolika pakkumiste esikolmikust polegi ühtki korralikku võtta.

Kertu Vuks:
„Rahvahääletuse tulemus on selgunud. Hääletusel osales 158 inimest. Neist 83 eelistas tööd “Icon”, 50 häält sai töö “Kuldsel kilbil kuus okaspuutaime ja sinine piit” ning 25 valijat otsustas töö poolt “Värske värv”. Lõplikult kinnitatakse sümboolika ehk uue valla lipp, vapp ja logo Elva valla põhimäärusega, mille volikogu vastu võtab. Sümboolika teemalisi arutelusid tuleb kindlasti veel“.

Alanud nädal tuleb väga pingeline neile, keda rahvas uue valla tüüri juurde valis. 1. jaanuariks peab kogu organiseerimistöö tehtud saama. Aega on veel paarkümmend päeva. Kui sedagi, sest ka pühad on ees.

Tee on lahti kõigile neile võimekatele, kes sooviks omavalitsuses karjääri teha. Elva Linnavalitsuse kodulehel kutsutakse konkureerima arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, vallamajandusosakonna juhataja, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, finantsjuhi, sotsiaalnõuniku ja kommunikatsioonijuhi ametikohtadele. Eriti tähtis on, et karjäärisooviga kaasneks ka soov vallarahva heaks midagi väga olulist ära teha. Kandidaadil olgu valdkonna isiklik arenguplaan taskus!

Foto: Elva Ajajoon

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X