2021. a kohalikud valimisedHaridusKohalik VõimNooredNoorteleValla uudised

Elva Gümnaasiumis toimus KOV2021 valimisdebatt

Debatt korraldati Elva gümnaasiumi kümnendatele klasside õpilastele ühe tunni pikkuse loengukursuse raames, kohal olnud õpilased on gümnaasiumi direktori sõnul ka juba valimisealised. Kohal olid ka muudest gümnaasiumi klassidest õppurid ning mõned ka õpilased üheksandatest klassidest. Debatti oli võimalik jälgida interneti vahendusel.

Debati pealkirjaks oli nimetatud “Kui me valime, siis keda me valime?

Valimisdebatti modereeris sama gümnaasiumi vilistlane, tuntud ajakirjanik ja meediasuhete juht Priit Simson.

Elva Gümnaasiumi valimisdebatt 29.09.2021, laual Priit Simsoni mikrofonid, foto: EG

Debateerima oli kutsutud Aivar Õun (EKRE), Holar Sepp (Keskerakond), Heiki Hansen (Reformierakond), Priit Värv (VL Sinu Elva Vald), Juhani Jaeger (Isamaa). Moderaator sõnul ei olnud avalikest allikatest leitavad EKRE ja Keskerakonna valimisplatvormid. Peale tutvustusringi uuris moderaator nimekirjade esindajate käest nende peamiste lubaduste kohta.

Elva Gümnaasiumi KOV 2021 valimisdebatt, väitlejatele ettevalmistatud laud, foto: EG

Aivar Õun (EKRE): meie eesmärgiks on rajada Elva ujulaujula, Käärdi lasteaed, mis jäi eelmisel valimisperioodil (2017.-2021. a) praegu võimul oleva koalitsiooni poolt tegemata. Haridusvõrgustiku säilitamine, see puudutab enim Rõngu kooli ja Valguta lasteaia säilimist. Vallavalitsuse töö ümberkorraldamine – ametnikke on liialt palju ja viis vallavalitsuse liiget on arvestades vallaelanike arvu liialt palju. Lageraieid Elva linnas me ei luba!

Holar Sepp (KE): Elva vald vajab kiiremat arengukäiku, peame vaatama kaugemale kui üks nelja-aastane valimistsükkel, lubame säilitada valla koolivõrgustiku, valla põhiteed peab saama mustkatte alla, paigutame 50 uut istepinki (eelkõige eakatele) üle valla. Meie koolilõpetajatele valla poolne stipendium kõrghariduse omandamiseks.

Moderaator Simson Heiki Hansenile – miks kunagine lubadus õpetajate stipendiumist eelmise valitsemisperioodi jooksul ei läinud käiku?

Heiki Hansen (RE): Kõigi osapoolte kõik lubadused ei mahtunud koalitsioonilepingusse. Aga meil on õpilaste olümpiaadidel jms juhendajatele mõeldud stipendium valimis-programmis. Samuti Elva Gümnaasiumi Puiestee tn koolimaja siseremont. Meie eesmärgiks on ka kergliiklusteede arendus üle-vallaliselt: soovime rajada 10 km nelja järgneva aasta jooksul. Leiame, et valla kergliiklusteede jupid peaks ajajooksul moodustama ühtse võrgustiku. Samuti on meie eesmärgiks vabastada lapsevanemad alates teises lapsest lasteaias lasteaia kohatasust priiks.

Moderaator Simson Priit Värvile: teie programmist ei leidnud ma Elva linnaujula rajamist!

Priit Värv (VL SEV): sellega tegeletakse, soov on. Asukoht selgub ja ka rahastus. Töö käib! Ujulat ei lubata, sest vallal võimekust tegelikult seda ise rajada pole. Varasemalt (alates 2018. eelarveaasta) eelistati spordihoonet ja arvestati, et ujula rajatakse hiljem.
Priit Värv jätkas: loome noortele liikumisvõimalused Elva valla keskuste vahel. Lastevanemad ei saa päeval taksojuhtidena omi lapsi vedada. Lapsed ja noored peaks saama ise liikuma, et huviharidus jms oleks võrdselt kättesaadav üle-vallaliselt ja samas kvaliteedis mis Elva linnaski. Inspiratsiooniõhtud noortele – neid külastaksid meie edukad vilistlased. Noortevolikogu on oluline ja neid peab ära kuulama – kus mujalt me noorte ideid kuuleksime! Skatepargi juurde rajame “pumptrack-i”.

Viljandi pumptrack, foto: delfi.ee

Moderaator Simson Juhani Jaegerile: teie programmis on eesmärk – “iga Elva valla inimene tunneb, et vallavalitsus on tema jaoks päriselt olemas ning valda juhitakse targalt ja ausalt“. Kas tõesti usute, et saabub aeg, mil kõik elanikud valitsusega rahul ja valda juhitakse targalt?

Juhani Jaeger (Isamaa): elanikud tunnevad, et neid kaasamisüritusel justkui kaasatakse, aga nendega sisuliselt ju ei räägita ega soovidega arvestata. Järgneva nelja aasta jooksul peaksime vaatama pikemalt ette! Mitmekülgsuse juurde toomine – avada uute sädeinimestele võimalusi. Teame sündmusi Hip-Hop festival ning spordisündmused ja muud nagu polegi. Peame andma nendele sädeinimestest noortele, kel tahe võimalus sündmuste korraldamiseks, luua loominguline keskkond, et nad saaksid teha tegusid ja sündmusi siin Elva linnas ja vallas.

Moderaator Simson laiale ringile: mis on taristuobjektidest teie jaoks tähtsaimad?

Elva Gümnaasiumi KOV valimisdebatt 29.09.2021, Aivar Õun (EKRE), Holar Sepp (Keskerakond), Heiki Hansen (Reformierakond), Priit Värv (VL Sinu Elva Vald), Juhani Jaeger (Isamaa) ja moderaator Priit Simson

Aivar Õun (EKRE): lubame rajada kergliiklusteid 15 km aastas üle valla. Ujula rajaine. Õuna sõnul kutsuti teda ja tema kolleege vaatamas Suure-Jaani Tõrva ujulaid – nendes Elvas palju väikesemates kohtades on ujulad kohaliku omavalitsuse raha eest rajatud ja meil ei suudeta?

Holar Sepp (KE): Rõngu suuna kergliiklustee on meie prioriteediks. Paigutame 50 uut pinki valda, et eakatel oleks kergem liikuda ja vahepeal jalga puhata! Igas Elva valla asulas peaks olema vähemalt üks korras mänguväljak! Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava maja remont ja ka teiste koolide remont on meile olulised.

Heiki Hansen (RE): Peamised Elva linna tänavad on nüüd kohe-kohe remonditud. Puiestee tänava remont on järgmine. Ees ootab Elva Linnastaadioni konstrueerimine: staadion saab tartaankattega raja + vajaliku taristu ja teenindavad objektid.

Moderaator Simson Priit Värvile: teie valimisliidu juhtfiguur vastutab täna vallavalitsuses muuhulgas spordi ja spordirajatiste käekäigu eest, kuid olen teinud pilte kus valla ühe staadioni kõrgushüppe kastis kasvavad rinnakõrgused ohakad! Kuidas kommenteerite?

Priit Värv (VL SEV): SA Elva Kultuur ja Sport juhtimises tekkis lünk ja seetõttu tekkis staadionite käest laskmine. See on kahetsusväärne! Kulus 40…50 tuh € ja tänaseks peaks need heas korras olema. Olen kohtunud viiel korral FC Elva esindajatega ja oleme andnud SA poolt neile muru niitmise üle, kuna neil on spetsiifilised nõuded, mis on jalgpalli ala suhtes igati mõistetavad. Plaanime Elva Linnastaadioni metsa jooksurajad ühendada tunneli abil Suusahüppemäe metsa radadega. Meil on ka tollele alale seal ka freestyle pargi idee.

Jätkatakse vastustega tähtsamate taristuobjektide osas.

Juhani Jaeger (Isamaa): Elva linnaujula rajamine. Eesmärk on ära teha 1000 pisiasja! Vaatame siinses keskkonnas ringi, kujutame ette mis mõtteid tekitab Elva linn külastajates! Pika tn remont lõpeb ja Puiestee tn remont algab. Pika tn remont on ajatu ja igav, ei saa aru, kas see on ehitatud seal aastal 2000 või 2020. Ei eristu! Elva linnastaadioni rekonstrueerimine. Eesmärgiks on rajada rulapargid teistesse keskusesse, meil on selleks ka selle ala professionaal nimekirjas kandideerimas (Romario Siimer).

Moderaator annab sõna gümnasistidele küsimuste esitamiseks. Neid ei tule saalist. Moderaator kasutab ise võimalust ja jätkab Verevi ranna-ala detailplaneeringu teemaga.

Verevi ranna-alale planeeritavad ehitusmahud, fotomontaaž: Toomas Laatsit

Moderaator Simson Heiki Hansenile: lubasite neli aastat tagasi taastada ajaloolise rannahoone Verevi rannas ja rajada ujula Elva Gümnaasiumi Tartu mnt hoone juurede koos spordihoonega. Teil tekkis valitsemise ajal ses osas lahknevus – EG juurde rajasite üksnes spordihoone ja randa paneerisite suuremahulise hoonestuse koos ujula rajamise võimalusega.

Heiki Hansen (RE): Verevis on tühi liivarand ja ilma tänapäevaste võimalusteta. Pole mõtet rajada rannahoonet kolmeks kasutuskuuks aastas. Seal peaks olema aastaringsed funktsioonid – eraettevõte otsustab – on selleks restoran vms. Planeeringuga ei tehta konkreetset hoonet. Planeeritakse hoonete mahtu ja tekib võimalus ehitamiseks. Ujula võib ka mujal olla. Reformierakonna kinnisidee pole ujula Verevi randa!

Moderaator Simson Priit Värvile: miks planeerisite randa 85 meetrit pika ja 3-korruselise hoone, mis sinna sisse tuleb?

Priit Värv (VL SEV): me planeerisime sinna mahud! Mulle ei meeldi need kolm praegust praegust putkat rannas. Nende putkade funktsioon võiks olla kõik ühes koos ühes hoones. Ratastooliga randa ei saa. Planeeringuga saab rajada ligipääsu randa. Valminud on asukoha analüüs. Jah tõesti, alustasime vastupidi: ujula asukoha-analüüs oleks võinud olla ajaliselt eespool.

Juhani Jaeger (Isamaa): see tänene Verevi rannaala detailplaneering pole arhitektuuriline lahendus muidugi, kuid see on planeeritud arvestusega, et Verevi rand täis ehitada! Ei nõustu eelkõnelejatega, et tekitatakse üksnes võimalus ehitamiseks, investor kasutab võimalust ehitada randa hoonestus maksimaalsetes mahtudes! Me ei soovi, et Verevi ranna äärde tekiks sellise hoonestuse näol kõrge müür!

Heiki Hansen (RE): hoonestuse maht jääb põhiliselt päevitusalalt kõrvale. Planeeritud hoonestuse alal ei päevitata.

Priit Värv (VL SEV) lisab: sellist mahulist kolme korruselist kõrgust oli vaja vana rannahoone torni kõrguse tõttu!

(Elva Elu toimetus täiendab siinkohal: kõnealuse detailplaneeringu ühe varasema versiooni seletuskirjas tõi planeerija planeeritava hoonestuse kõrguse osas eeskujuks Tartu veekeskuse “Aura” kõrguse 10.5 meetrit).

Holar Sepp (KE): leiame, et Verevi rand peaks olema meie tuntud pärl. Vaatame järve laiemaid võimalusi seda väärindada. Ärme ehita kitsast Verevi rannariba täis ja ehitame muidki asju järve äärde hajutatult.

Aivar Õun (EKRE): Verevi ranna-ala detailplaneering on rumalus! Ökolooligiliselt puhas Verevi järv on EKRE eesmärgiks, seisame selle eest!

Debatt lõpeb. Moderaator Priit Simson kutsub koolinoori valima!

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X