Elva linnKohalik VõimLoodusTurismValla uudised

Elva vald loobub Verevi rannast

Juba pikemat aega on räägitud kellestki salapärasest investorist, kes tahaks Verevi kaldale rajada SPA. Praegune vallavalitsus on alustanud maksumaksja raha eest uue detailplaneeringu, mille alusel saaks rajada Verevi randa kolmekorruselise hoone. Olgugi, et praegune kehtiv planeering näeb ette võimaluse rajada randa rannahoone.

Vaade idast – Tartu maanteelt planeeritav läbipääs Verevi randa (väljavõte Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu seletuskirjast)

Eile, 24. augustil toimus Elva Vallavolikogu istung, kus teise päevakorra punktina oli hääletamisel Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu vastuvõtmine. Planeeringuga kavatsetakse avaliku hoonestusõiguse müügiga leida investor, kes ehitab Tartu maantee ja Verevi järve vahelisele alale kompaktse mitmeotstarbelise avaliku hoone (ujulahoone), mis peab täitma ka avaliku rannahoone funktsioone. Samuti korrastatakse planeeringuga Tartu mnt ja Järve tänava parkimisalad. Planeering ei näe ette täiendavaid parklapindu, võrreldes tänase olukorraga. Samas tuli mitmel korral jutust välja, et ujula ei olegi eesmärk. Tähtis on, et saaks rajada võimalikult suure hoone.

Vaade läänest – vaade järve poolt kavandatava ujula-rannahoone mahtudele (väljavõte Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu seletuskirjast)

Volikogus oli hääletamas kokku 28 volinikku (nii kohapeal kui ka interneti teel), volikogu tööst ei võtnud osa üks volinik. Enne hääletust toimus elav diskussioon Verevi ranna-ala detailplaneeringu üle. Volinik Tõnu Aigro tegi saalis viibinuile selgeks, et esmalt tuleks teha põhjalikult korda Verevi järv ja seejärel võiks tegeleda ranna-ala detailsema planeerimisega. Sama meelt olid mitmed volinikud. Viimati olevat olnud Verevi järve vesi väga heas korras aastal 1973, mil vee läbipaistvus olevat päikesepaistelise ilmaga olnud 6–7 meetrit. Hetkel on Verevi järve põhja ladestunud järve sissevoolava oja kaudu voolanud reovee setted, mis põhjustavad järve intensiivset kinnikasvamist ja halba vee läbipaistvust ning kvaliteeti. Kunagise Verevi järve kohale ehitatud rannahoone ehitamisega seoses alandati järve veetaset kuni pool meetrit. See omakorda põhjustas järve tervise halvenemist. See tähendab seda, et loodusliku järve veetaseme puhul nihkub veepiir rannas 1,5–2,0 meetrit veelgi täna planeeritavale ujula-rannahoonele lähemale (käesoleva detailplaneeringuga seoses planeeritakse vähendada veepiirist ehituskeeluvööndi vähendamist).

Volinik Urmas Kruuse seevastu kutsus volinikke proovima ja katsetama ja andma sellele detailplaneeringule võimalust realiseerumiseks. Ehk tekib keegi huviline, kes tahab rannahoonet ehitada.

Volinik Rein Abel kutsus detailplaneeritngu poolt mitte hääletama, sest mis juba kord käest ära antud – seda tagasi enam ei saa! Kolmekorruseline hoone ei sobi oma mahult sellesse pisikesse randa ja varjab paljudele Elva külalistele ja elanikele tuntud Verevi järve vaated!

Volinik Vahur Jaakma meenutas samuti valdade ühinemisläbirääkimisi, kus lubati korralikku ujulat spordihoone juurde.

Detailplaneeringu arutamine oli kohale toonud hulga linnakodanikke, kel oli ka võimalus arvamust avaldada. Siinkohal mõned arvamused:

 1. hoone maht on liiga suur, see võtab ära liiva-ala, samuti varjab ära päikese;
 2. ujula jaoks on hoone jällegi liiga väike, Elva vald vajab oma rahva jaoks korralikku ujulat, mida valdade ühinemislepingus lubatud. Ebamäärane SPA-kotseptsioon vaevalt seda võimaldab;
 3. ujula peaks olema spordihoone jätk, nagu seda on varasemalt lubatud;
 4. päris SPA jaoks tuleb hoone liiga väike ja tõenäoliselt äriliset selline projekt ei toimi ning hiljem tuleb maksumaksja raha eest seda ettevõtmist toetama hakata, saamata ikkagi kvaliteetset teenust ujula näol;
 5. keskkonnakaitse seisukohalt ei tohiks nii suurt hoonet veekaitsevööndisse rajada, samuti ei tohiks maha lõigata männimetsa mis jääb hoonestuse alla;
 6. Verevi järv vajab kõigepealt kiires korras puhastamist ja korda tegemist;
 7. vaja oleks rannahoonet väiksema mahuga, mis ei segaks vaateid ning kus oleks pakutud kõik elementaarsed teenused (restoran, vetelpääste, tarvikute rent);
 8. vaja oleks korrastada ka purded ja rajada väliujula nii, nagu see varasemalt on olnud.

Hääletuste käik ja tulemused

Esmalt hääletati kõnealuse detailplaneeringu nimelise hääletamise üle.

Nimelise hääletamise poolt olid järgmised volinikud: Rein Abel, Tõnu Aigro, Madis Ess, Vahur Jaakma, Eva Kams, Maano Koemets, Sulev Kuus, Küllike Lõhmus, Mati Miil, Margus Reinoja, Armas-Henneke Räis, Vambola Siplegas (kokku 12).

Nimelise hääletamise osas jäid erapooletuks: Kristel Ilves, Juta Lipmeister, Liina Tamm, Mari-Liis Vanaisak, Reet Viks, Priit Värv (kokku 6).

Nimelisele hääletamisele olid vastu: Hillar Hänilane, Urmas Kruuse, Peeter Laasik, Sillver Laks, Serjoža Smorodin, Lea Tuvikene, Janika Vardja, August Vester, Vahur Vuks (kokku 9).

Üks volinik (Leelo Suidt) jättis hääletamata (kokku 1).

Detailplaneeringu vastuvõtmise poolt hääletasid: Hillar Hänilane, Maano Koemets, Urmas Kruuse, Peeter Laasik, Silver Laks, Juta Lipmeister, Serjoža Smorodin, Leelo Suidt, Liina Tamm, Lea Tuvikene, Mari-Liis Vanaisak, Janika Vardja, August Vester, Reet Viks, Vahur Vuks, Priit Värv (kokku 16).

Detailplaneeringu vastuvõtmise vastu hääletasid: Rein Abel, Tõnu Aigro, Madis Ess, Vahur Jaakma, Eva Kams, Sulev Kuus, Küllike Lõhmus, Mati Miil, Margus Reinoja, Armas-Henneke Räis, Vambola Sipelgas (kokku 11).

Hääletamata jättis: Kristel Ilves (kokku 1).

Verevi ranna-ala detailplaneering võeti vastu kuueteist poolthäälega (28-st volikogu tööst osavõtnud volinikust).

Elvas Tartu maanteelt avanev vaade Verevi rannale ja järvele 25.08.2020

Edasised vallavalitsuse tegevused seoses vastuvõetud detailplaneeringuga

 • Hoonestusõiguse konkursi korraldamine.
 • Arhitektuurivõistluse korraldamine koos hoonestusõiguse omanikuga.
 • 10. september – 10. oktoober 2020 detailplaneeringu avalik väljapanek Elva Vallavalitsuse majas.
 • Detailplaneeringu avalik arutelu 05. novembril 2020 Elva Vallavalitsuse saalis algusega kell 18.00.
 • Detailplaneeringu esitamine heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Võimaliku planeeringuvaidluse ärakuulamine. Rahandusministeeriumi poolt detailplaneeringule heakskiidu saamine/mittesaamine.
 • Taotlus Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks Verevi rannas.

Elva piirkonnakogu on sellisele planeeringule vastu. On pakutud teisi lahendusi, vallavõim neid arvesse ei ole võtnud. Elva Elu toimetusele jäi mulje järjekordsest jõuga läbi surutud otsusest ja tugevast koalitsiooni kammitsemisest, kus kahjuks volinikud ei saanud teha parimat otsust kodulinna jaoks oma südame järgi.

Millal me laseme lahti suurest “poliitikast” ja hakkame tegema õigeid otsuseid, mis viiks meie valda edasi?! Soovime volinikele tulevikuks rohkem iseloomu ja enesekindlust!

Toomas Hansen

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X