ArvamusKohalik VõimValla uudised

ARVAMUS: Tervisekeskuse detailplaneeringu avalikult arutelult

Elva vallamajas toimus 30.mail 2019 Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala (nn tervisekeskuse) detailplaneeringu avalik arutelu pärast selle avalikku väljapanekut 10.05.-23.05.2019. Tegemist on Elva Vallavalitsuse menetletava detailplaneeringuga, mille vallavalitsus oli vastu võtnud 23.04.2019. Sellega kavandatakse tervisekeskus rajada praegu SA Elva Haigla poolt kasutatava hoone laiendamise teel.

Avalikul arutelul selgusid järgmised faktid: Detailplaneeringu tellijaks on Tartumaa Tervisekeskus OÜ. Selle äriühingu osanikeks on SA Elva Haigla ja mõned perearstid. Tervisekeskuse ehitamiseks on võimalik saada Euroopa Liidu rahasid, aga haigla ise ei saa rahasid taotleda, vaid peab olema teine juriidiline isik, kes taotleb. Selleks loodi see osaühing. Tervisekeskusesse kavandatavat 9 perearstipraksist, eriarste, laboriruume. Olevat vaja noori perearste Elvasse tööle meelitada, aga siis peab olema neile ka ruume pakkuda. Sellepärast olevat vaja Elva haigla hoonet laiendada. Elva Haigla SA kasutab linnale kuuluvat kinnistut hoonestusõiguse alusel. Tervisekeskuse ehitamiseks rahade saamine käib riigihanke kaudu.

Kohaletulnud inimeste küsimuste põhjal on suurimaks probleemiks tervisekeskuse rajamisel olemasoleva Elva haigla hoone laiendamise teel parkimine ja liikluskorraldus. Projekteerija selgituse järgi vastavat praegu Elva haigla juures olemasolevate parkimiskohtade arv napilt normile. Kui aga lisandub hoonesse mitu perearstipraksist, siis peavad ju perearstide vastuvõtul käivate patsientide autod saama kuhugi parkida. Elva haigla kõrval isegi osa kõrghaljastuse likvideerimisega ei ole võimalik saada inimesi rahuldavat parkimislahendust.

Teiseks oluliseks probleemiks Elva haigla hoone laiendamisel on see, et haiglahoone on arhitektuuriliselt väärtuslik ja selle kuju ja suuruse muutmine ei harmoneeru Supelranna tänava miljööga. Iga perearstipraksise jaoks on vaja vähemalt ühte arstikabinetti ja kahte kabinetti pereõdedele, lisaks koosolekuruumi ja ühiseid abiruume. Kui luuakse tervisekeskusesse ka täiendavaid eriarstide vastuvõturuume, siis on vaja ka nende jaoks leida koht. Vajatavate ruumide hulk on suur, mis nõuaks üsna suurt haigla juurdeehitust.

Elva haigla kõrval elavate Supelranna 15 ja Supelranna 17 eramajade omanike jaoks on kavandatava planeeringu üheks puuduseks juurdeehitusega haiglahoone liiga suur kõrgus, mis viiks selle hoone kõrguse 15 meetrini, mis on enamikest selle piirkonna hoonetest ligikaudu 7 meetrit kõrgem. Lisaks häirib naaberkinnistute omanikke Elva haiglahoone välispiiri kauguse vähenemine nende elamutest ning täiendavate parkimiskohtade rajamine selliselt, et autode tuled hakkaksid paistma otse nende kodude akendesse. Uute parkimiskohtade rajamiseks tuleks tunduvalt vähendada kõrghaljastust haiglahoone ja naaberkinnistu vahel ning kuna viimane asub tunduvalt madalamal, siis hakkaksid tõenäoliselt sademete veed valguma naaberkinnistule. Eramajade omanikke häirib planeeringu puhul ka asjaolu, et kavandatakse tunduvalt suurendada liikluskoormust Ujula tänaval, mis on teiseks juurdepääsuks Elva haigla hooneni. See on nii kitsas tänav, kuhu ei ole ruumi teha kõnniteed jalakäiatele, mis muudab kavandatava liikluskoormuse kasvu Ujula tänaval selle elanikele ohtlikuks.

Avalikul arutelul selgitas abivallavanem Heiki Hansen, et Elva linnas olemasolevatest perearstidest osad ei ole andnud oma nõusolekut Supelranna tn 19/21/23 haiglahoonesse ümberkolimiseks. Euroopa Liidu rahade saamiseks peavad perearstid ehitatavas tervisekeskuses aga töötama vähemalt 10 aasta jooksul. Haiglahoone laiendamiseks on vaja muuta Elva haigla hoonestusõigust, mis on Elva Vallavolikogu pädevuses. Arusaamatuks jäi, miks siis Elva Vallavalitsus enne detailplaneeringu algatas, kui Elva Vallavolikogu pole otsustanud, kas hoonestusõigust on võimalik muuta Tartumaa Tervisekeskus OÜ kasuks. Vallavolikogu ju peaks samuti kaaluma, kas Elva haigla hoonesse tervisekeskuse laiendamiseks on küllaldaselt parkimiskohti perearstide nimistute patsientidele. Samas planeeringu koostaja arvates ei olevat olemas norme, kui palju parkimiskohti on vaja iga perearsti praksise juurde patsientide autodele.

Kokkuvõtteks Elva elanikud suhtusid Elvasse tervisekeskuse rajamisse positiivselt, kuid mitte sellesse asukohta. Enamuse kohaletulnute arvates tuleks Elva Vallavolikogul leida tervisekeskusele parem asukoht. Kui on võimalik saada Euroopa Liidult toetust Elva arstide ja patsientide tervishoiuteenuse parandamiseks, siis tuleks seda võimalust kasutada.

Elva Vallavalitsuse esindajad aga lubasid läbi arutada kõik laekunud ettepanekud tervisekeskuse detailplaneeringu kohta ja parandatud planeeringulahendus suunatakse uuesti avalikule väljapanekule.

Marju Silvet

 

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X