KogukondNooredValla uudised

KERTU VUKS: Uus hoog noorsootöö arengusse

Fotol !öökino Elva laululaval. Suvi 2011

Elva linn, Puhja, Konguta ja Rannu vallad (osa Elva vallaks ühinevaid omavalitsusi) ning Nõo vald osalevad üheskoos Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) koostöögrupi tegevussuunas, mille raames paneme kokku noorte vajadustest lähtuva ja innovatiivsete tegevuste kava järgmiseks kaheks aastaks.
Miks me seda kõik koos teeme? Koostöögrupi tegevussuuna näol on tegemist on riigipoolse tähelepanu ja toega piirkondadele, kus kohalike omavalitsuste koostöö annaks võimaluse senisest veelgi jõudsamalt arendada noorsootöö valdkonda. Nimetatud omavalitsustel on ka juba varasemalt hea koostöö kogemus, seda nii noorsootöös kui ka teistes valdkondades, seni toimunud arutelud ja koosolekud näitavad, et hea meeskonnatöö jätkub ka selle projekti raames.
Noorte huvisid ning ka piirkondlikke eripäraseid arvestava tegevuskava kokku panemiseks on Elva, Rannu, Puhja, Konguta ja Nõo noorsootöötajad osalenud ENTK poolt korraldatud koolitusprogrammis, millele on eelnenud põhjalik noorsootöö valdkonna kvaliteedihindamine. Koolitusprogrammi raames oleme õppinud oma tööd strateegiliselt paremini planeerima ja juhtima. Programmi raames töötame oktoobri lõpuks välja tegevuste kava, mille esitame ENTK-le.
Lähtudes piirkondades läbi viidud kvaliteedihindamiste ning aruteludest on selgunud, et lahendamist vajab näiteks hajaasustusest tulenev transpordiprobleem- kuidas tagada kõikide piirkondade noortele kättesaadav ja kvaliteetne noorsootöö? Selle probleemi lahendamiseks oleme tegevuskavas pakkunud välja nii Võrtsify äpi (sõidujagamisteenus) loomise kui mobiilse noorsootöötaja rakendamise võimaluse.
Teiseks oluliseks teemaks on noorsootöötajate pädevus ning oskus kaasata ja informeerida noori nende jaoks kõige sobivamate kanalite kaudu. Noorte seas läbi viidud küsitluste põhjal selgub, et info levik on olenemata erinevate infokanalite olemasolust siiski probleem. Tegevuskavas näeme ette noorte mõttekodade ja inspiratsiooniõhtute korraldamise ning noortelt-noortele info jagamise süsteemi nende jaoks sobivas ja kõige enam kasutatavas keskkonnas (näiteks Instagram, Snapchat jms), rakendades praktilisi ja innovaatilisi lahendusi.
Nimetatud tegevused on vaid väike osa ideedest, mis noorsootöö koostöögrupi tegevuskava raames kirja on pandud. Loodame, et selle ühiselt koostatud kava tulemusel planeeritakse tulevikus noortega seonduvat läbimõeldult ka arengukavades ning valla teistes strateegilistes dokumentides. Tahame, et aastaks 2020 on noorsootöö Elva vallas ja Nõo vallas efektiivselt korraldatud ning et seda tehakse eelkõige noorte eripäradest ja vajadustest lähtuvalt valdkondade üleselt. See tähendab, et noortele pööratakse tähelepanu kõikide valdkondade arendamisel.

Hea noor, kui Sa tunned, et tahaksid meie koostöögrupi tegevuskava kujundamisel kaasa rääkida, siis veel pole hilja! Võta ühendust oma piirkonna noorsootöötajaga või kertu.vuks@elva.ee ja anname koos meie noorte arengusse uue hoo!

Kertu Vuks
ühinemisprotsessi koordinaator

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X