ArvamusKohalik Võim

Arvamus: Müügijutu ilukõne seisab fassaadina ujula rajamise ees.

Kord saanud kokku kaks müügimeest. Esimene lubanud teisele 500 eurot kui too maas vedeleva pabula ära sööb. Mõeldud, tehtud. Otsustanud teine müügimees siis esimesele sama diili pakkuda, mis ka teoks sai. Seejärel tõdes esimene pettunult: “ot, kas me sõime just kumbki hunniku sitta ja lõpetasime ikka nulli peal?” ja teine vastas optimistlikumalt, et “käive oli see-eest 1000 eurot”.

Paljud teavad, et müügimehe oskus on eluks vajalikum oskus. Sotsiaalsete oskuste kogum on vajalik ning veenmisoskus tähis, kui sel on sisu.  Elva valla juhtimises on müügijutt läinud üle taluspiiri – vorm on lihvitud täitsa viieliseks (loe või vallalehte), aga tegelik tulemus maksumaksja raha juhtimisel on üks kehvemaid (vaata rahandusministeeriumi KOV võimekustabelit). 

Eelmise generatsiooni ajal ehk enne omavalitsusreformi oli populaarne hämamisviis tavaline shitsandwich – teate küll, halb uudis pakitakse kuidagi kahe hea vahele ära ja tehakse selline komboburger, mis siis loodetavasti valija poolt alla neelatakse. Näiteks “Pidime maksma lisaraha kuid saime see-eest nii kultuuri- kui ka spordihoone”.  

Nüüdne hämamisviis nimega “ilukõne” on läinud palju grotesksemaks kui “shitsandwich” see on täielik sisu ignoreerimine. Olulistest asjadest lihtsalt ei räägita. Nõnda näiteks tutvustas vallavalitsus augustikuu keskel toimunud volikogu ühiskomisjonis eelarvestrateegia muudatusi, milles muudatusi kirjas polnud! Selle asemel, et öelda, et “otsustasime mitte teha ujulat vaid renoveerida vallamaja”, möönis eelnõu seletuskiri kuivalt ja kantseliitlikult, et “Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektde täpsustunud maksumustega.” 

Sisust rääkimine on minetanud tähtsuse. Ka komisjonides puretakse ebaolulisi detaile. Otsustamist vajavad asjad sinna ei jõua ja ilukõne katab vastiku fassaadina vallavalitsuse enda suva, mille hiljem legitimiseerivad nii volikogu komisjonid kui volikogu ise. Müügimehelik ilukõne on saanud nii vähe usutavaks, et need, kel küllastumus, saavad kurjaks ning need, kel isiklikud huvid, keeravad häbelikult pilku maha. “Ilukõne najal seisabki see kogu tsirkus koos”, ütles üks volinik hiljuti.

Kuna valla aparaat on täiesti üle kasvanud (seda, miks ühe aastaga on süsteemis loodud +30 töökohta kusagil välja ei tooda) ning dokumendid loetamatud, mitte terminoloogia vaid sisu puudumise tõttu, toon välja meelevaldselt mõned väljendid, mis ehk on abiks süsteemivälisele elvalasele asjade seisu mõistmiseks:

Ilukõne sõnaraamat:

IlukõneRääkimata tõlge
“Inflatsioon on tohutult paisutanud valla kulusid ning lükanud edasi väga oluliste investeeringute ehitamise.”Tulumaksu laekumine ja erakorralised tulud on parandanud oluliselt eelarve seisu, aga selmet, et vaeva näha rajatistega, otsustasime hoopis inimesi juurde palgata (+30 ühe aastaga) ja muu force majeure nagu Ukraina sõda, covid jms investeeringute mitte-teostamise ettekäändeks tuua.
“Positiivne on see, et meie laenukoormus jääb alla ministeeriumi lubatud piirmäära.”Me ei suuda suuremat laenu teenindada kuna vv struktuur on nii kohmakas ja kulukas. Vallavalitsus ei oska valda majandada ega endaga seotud personalikulusid kärpida.
“Siin on 9 Verevi rannahoone eskiislahendust”Rannahoone ehitust lähiaastail ei teostata. Samuti ei suuda ehitada siseujulat
“Spordihoone vajab majandamiskulusid ja see on valla jaoks suur kulu. “Valla personalikulud suurenevad igal aastal enam kui miljoni euro võrra. Spordihoone majandamiskulud on kübeke. 
“Oleme jõudnud parima lahenduseni, kus kõigis meie valla haridusasutustes pakub toitlustusteenust valla sihtasutus Elva Teenused”SA juriidiline vorm põletas aastate jooksul ligi 1 miljoni euro jagu maksumaksja raha
“Optimeerime struktuuri”Ei tea kuidas meil taas rekordiline palgakulu on. 
“Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektde täpsustunud maksumustega.”Ujula ehituse asemel paigutame aastal 2024 vallamaja renoveerimisse 1 miljon eurot.
“Enamus kaasatud huvigruppidest – vallavalitsus, lasteaedade juhtkonnad, personal, hoolekogud, volikogu komisjonide esindajad, praktiseerijad nii Elva vallast kui ka väljastpoolt – nägid kõige rohkem positiivset mõju just kõigi kolme linnalasteaia ühendjuhtimise lahenduses, mistõttu otsustatigi struktuurimuudatuse protsessiga just selles suunas edasi liikuda”Nii lapsevanemad kui lasteaedade juhtkonnad on liitmise vastu, väljendasid enda vastumeelt ka avalike kirjade ja allkirjade kogumisega.
“Komisjon otsustas: eelnõu projekti toetada”Kuigi istungil oli eriarvamusi, siis need ei väärinud märkimist, kui oli vastuhääli, siis need ei moodustanud enamust” VV otsustele on vajalik legitiimsus tagatud. 
“Propageerime avatud valitsemist ja valdkondade ülest koostööd.”Volinikel, kes juhtisid tähelepanu, et kaotame nelja aasta jooksul miljoni, oli õigus. Aga maksumaksja raha ju, aega on..

Kahjuks lisavad paljud volinikud ja komisjoniliikmed ka sellele jurale legitiimsust, tõdedes lõpuks, et “ei pannudki tähele, et me 1 000 000 eest uue vallamaja ehitame ja viimasegi raha kinni tõmbame”, aeg komisjonis kulus kõik sellele, et võidelda rahvatantsuansambli 100-eurose toetuse poolt või vastu ja muust jutust ei saanud sisuliselt aru.

Kujutaks ette mõnd ettevõtet, kus tegevjuht annab omanikele aru, et “uue tootmishoone ehitus pole küll finantsiliselt hetkel jõukohane, kuid kuna elektriautodele on toetus, saime osta uue esindusauto”. Või vanemad ütlemas lapsele: “vabandust poeg, sulle oli uus ratas küll vajalik ja oodatud, kuid kuna selle hind oli pisut kallis ning suurele lameekraan telekale oli hetkel sooduspakkumine, võtsime hoopis selle”

Vallavalitsus on valijale taas müügimeheliku ilukõnega mütsi pähe tõmmanud. Ujulast on saanud vallamaja renoveerimine ja juba käesoleval ja järgmisel aasta. Et maskeerida sellekohase debati pidamata jätmist, näidatakse valijatele lootuseks kaugesse tulevikku planeeritud rannahoone pilte (mis on kahtlemata ilusad).

“Demokraatia nõuab läbipaistvust”, ütles President Karis eile enda 20. augusti kõnes. Asjadest õigete nimedega rääkimine kuulub sinna hulka. Elva asjadest õigete nimedega rääkimine looks selle eelduse, et volikogus ja selle komisjonides miski sisuline debatt tekiks ja valitud saadikud pisut nõudlikumaks muutuks.

Fred Koppel
Vallavolikogu liige

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X