Toimetaja veerg

AVASÕNA TOIMETAJALT

Tere, hea Elva Elu lugeja!

Sinu ees on Elva valla e-ajaleht. Selle väljaandja on MTÜ Elva Elama.

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Sõjaeelne Elva Elu oli kõige inforikkam leht Elva ajaloos.
Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Mida me oma lehega teha kavatseme?
Selle materjale hakkame uuendama jooksvalt, püüdes anda võimalikult värskemaid uudiseid. Seega tervikuna uue sisuga lehe ilmumist me kindlatel päevadel ei plaani.
Varemilmunud materjalidest moodustame lehearhiivi, kust lugeja saab vajadusel leheloo uuesti üles leida.
Ajalehe kirjutised ja piltuudised jaotame rubriikideks, mis on üles rivistatud lehepeas.

Hoiame erapooletut joont nii poliitilises, juriidilises, kui üldinimlikus aspektis. Vastutuse ajalehes avaldatud seisukohtade ja faktide eest jätame kirjutiste autorite kanda.
Oleme valmis avaldama kõiki lugeja saadetud materjale. mis sisaldavad valla üldsusele olulist sõnumit ning on sõnastatud keele- ja üldisele kultuurile kohaselt.
Kui kirjutame artikleid ise, siis faktivigade vältimiseks kooskõlastame kindlasti tekstid neis kirjeldatud isikute ja organisatsioonide esindajatega.
Kui oleme isiku kohta sunnitud avaldama midagi kriitilist, anname talle kindlasti samas sõna selgituseks või enesekaitseks.

Tahame hakata tutvustama lugejale vallavalitsuse ja selle üksuste ning üksikametnike tegemisi ja vallavolinike kommentaare vallas toimunud sündmustele.
Tahame anda teateid uute rajatiste kavandamisest ja ehitamisest vallas, uute ettevõtete avamisest ja tööhõivest nendes.
Avaldame ettevõtjate arvamusi ja seisukohti vallas toimuvate arengute suhtes.
Ootame kogukonnaorganisatsioonide (MTÜ-de, seltside ja seltsingute) enesetutvustamist, nende aktivistide probleemsõnumeid ja arvamusavaldusi.
Avaldame valla kultuuritegelaste arvamuslugusid ja teateid nende tegevusplaanidest.
Anname ülevaateid valla olulisematest kultuuriüritustest. Tutvustame valla kultuurimajade ja raamatukogude tegevust.
Anname teateid vallas aset leidvatest ning juba toimunud spordiüritustest ja nendel saavutatud tulemustest.
Ootame spordimetseenide ja –aktivistide arvamuslugusid ning probleemide püstitamisi.

Nagu rubriigid lehepeas näitavad, seame sihiks anda edasi sõnumeid igast suure valla otsast. Loodame väga, et meie lehel tekivad alalised korrespondendid Rõngus, Paluperas, Rannus, Kongutas ja Puhjas.

Vallakodanike ja –organisatsioonide koostöö ajalehega, samuti ettepanekud ja kriitilised märkused on teretulnud!

Meie kontakt on tel.534 40 626 või kalju.hook@mail.ee.

Sildid
Näita rohkem

Kalju Hook

ajaloolane, ajakirjanik ja tõlk. Töötanud Pärnu Raadios, Õhtulehes, Rahvalehes ja Pärnu Ekspressis. Kaastööd teinud Eesti Raadiole ja Elva Postipoisile.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X