KogukondKohalik VõimValla uudised

Ees ootavad piirkonnakogude valimised

Piirkonnakogude hääletus toimub perioodil 6.-12. juuni 2022 VOLIS keskkonna vahendusel ja piirkonna teenuskeskustes koha peal. Kuni 31.05.2022 on võimalik esitada piirkonnakogudesse veel kandidaate. Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm. Eriti oodatud on kandidaadid Konguta ja Elva linna piirkondadest!

Miks osaleda piirkonnakogude valimistel?

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu. Oma valiku, kes võiks Sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonna huvisid esindada, saad teha kui osaled piirkonnakogu valimistel ja toetad kandidaati, keda eelistad.

Kes on oodatud piirkonnakogusse kandideerima?

Piirkonnakogusse saab kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek. Kõikide piirkonnakogude kandidaatide puhul kontrollitakse nende vastavust statuudi nõuetele, st rahvastikuregistri järgset elukohta.

 Kus on leitavad piirkonnakogude kandidaatide nimekirjad?

Kandidaatide nimekirjad avalikustab Elva Vallavalitsus hiljemalt 03.06.2022 Elva valla kodulehel ning plakatitel kõikides piirkondades koos valimisnumbritega.

 Kuidas toimub piirkonnakogude valimistel hääletamine?

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Elva valla rahvastikuregistri järgsed elanikud, kes on registreeritud Elva valla elanikuks 01.06.2022 seisuga (k.a).

Igal hääletajal on 1 hääl ning selle saab anda vastavalt rahvastikuregistris oleva elukoha järgi oma piirkonnas kandideerivale kandidaadile.  Näiteks kui  Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht on Koruste küla, siis saad valida Rõngu piirkonnakogusse kandideerivate isikute vahel.

Kui hääletaja soovib oma valikut muuta, siis seda saab teha kuni viimase hääletuspäevani, st kuni 12.06.2022 kell 23.59. Arvesse läheb kõige viimasena antud hääl.

Kus toimub hääletamine?

Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas, kuhu on vaja sisse logida kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d. Kui VOLIS keskkonna kasutamine pole võimalik, saab hääletamiseks külastada ka Elva valla teenuskeskuseid vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.


Info piirkonnakogu valimiste ja kandidaatide ülesseadmise  kohta on koondatud siia: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

Jälgi Elva valla infokanaleid, et kõige viimatise infoga hääletuse kohta kursis olla.

Elva Vallavalitsus

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X