KogukondKohalik Võim

Volikogu komisjon soovib Elva punamonumendi teisaldamist

Eile 11. mail toimunud Elva Vallavolikogu Arengu- ja Planeeringukomisjoni istungil üheks päevakorrapunktiks olnud “Tartu mnt 10 pargi kaasajastamine” sisuks oli ettepanek kogu Elva vennaskalmistuna tuntud kinnistu kontseptsiooni muutmine (seahulgas liikluskorralduse muutmine Tartu maanteel, koolilaste ohutuse tagamiseks, punamonumendi teisaldamine, pargialale uue funktsionaalsuse leidmine).

Päevakorrapunkti ette kandnud komisjoni esimees Toomas Laatsit põhjendab, et “Totalitaarsete reziimide sümboolika Eesti Vabariigi avalikus ruumis on ajale jalgu jäänud, ning praeguses geopoliitilises olukorras (Ukraina sõda) mõjub see punamonument keset Elvat üsna vastuoluliselt. Teisalt on tarvis lahendada algkoolimaja transpordiprobleemid ja piirkonnas ümber korraldada liiklus jalakäijatele. Teeme siis mitu asja ühes. Ettepanek sündis sõltumata teistest omavalitsustest, kes on ka enda kohalikke jäänukmonumentide teisaldamise protseduure algatanud.”

Päevakorrapunkti ettevalmistamisel konsulteeris vallaarhitekt Jaanika Saar Muinsuskaitseametiga, kelle sõnutsi on selliste hauatähiste eemaldamine igati seaduslik protsess, mida on võimalik väärikalt ja korrektselt koostöös Kaitseministeeriumiga teha.

Teada olevalt on Tartu mnt 10 kinnistule maetud 53 eri rahvuses nõukogude sõjameest ja langenut. Uue kujundatud Vennaskalmistu avati 1979. aastal ümbruse ja selle kujundas Galina Valdre, mälestusmärgi lõi Juhan Paberit (skulptor ,kes on pärit Elva vallast Lõvelt).

Pärast mõningat arutelu formuleeris komisjon seisukoha Elva Vallavalitsusele ja Vallavolikogule, mille kohaselt tehakse ettepanek hauatähise teisaldamiseks ning kinnistule uue funktsionaalsuse leidmiseks. Komisjoni ettepaneku poolt hääletasid kõik kohal viibinud komisjoni liikmed.

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X