Kohalik Võim

Aasta 2022 investeeringute kava – ehk mida Elva vald sel aastal ehitab?

Eile õhtul toimunud Elva Vallavolikogu teise koosseisu kuuendal istungil võeti muuhulgas vastu Elva Valla 2022. aasta eelarve. Elva Elu vaatab siinkohal, millised on käesoleva aasta olulisemad investeeringud, mis vallavõimud siinsesse elukeskkonna parandamisse planeerinud on.

Vastu võetud 2022. aasta eelarve näeb ette eelarve kogumahuks pisut üle 28,1 miljoni euro, millest ligi 23,3 miljonit kulub erinevate põhitegevuse kulude tarbeks (sh sotsiaalne kaitse, haridus, vaba aeg, kultuur, tervishoid, elamumajandus, keskkonnakaitse, avalik kord ja üldised valitsussektori kulud).

2022. aasta planeeritav investeeringute maht on Elva vallas 2 932 065 eurot, millest 2 575 000 eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 357 065 eurot põhivara soetamise toetusteks. Kavandatud investeeringutest kaetakse 20 000 eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 2 615 000 eurot võetavate laenudega ning 297 065 eurot valla eelarvevahendite (sh ka likviidsete varade muutuse) arvelt. Põhivara müüke on planeeritud 2022. aastaks 20 000 euro eest. Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda 90 000 eurot.

Suuremad planeeritud investeeringuobjektid on:

 • Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone remont: 1 500 000 eurot
 • Teede ja tänavate investeeringud: 405 000 eurot
 • Konguta rahvamaja kaasajastamine: 200 000 eurot
 • Kentsi paisjärve ehitus: 150 065 eurot
 • Spordirajatiste uuendamine ja spordipark: 107 000 eurot
 • Valguta LAK jääkelder ja Palupera põhikooli vundamendi hüdroisolatsioon: 100 000 eurot
 • Postipoiste maja tagasiost: 75 000 eurot
 • Elva jaamahoone renoveerimine: 60 000 eurot
 • Puhkealade ja ujumiskohtade korrastamine: 50 000 eurot
 • SA Elva Kultuur spordirajatised: 50 000 eurot
 • Kaasav eelarve: 45 000 eurot
 • Laste mänguväljakute arendamine: 40 000 eurot
 • Elva kalmistu kabelihoone projekteerimine: 30 000 eurot
 • Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine: 25 000 eurot
 • Elva lasteaed Murumuna mänguväljakute arendamine: 20 000 eurot
 • Elva Haigla hoonestusõigus: 20 000 eurot
 • Kortermajade parklate jm rajatiste planeerimine ja ehitamine: 20 000 eurot
 • Lagunenud ja ohtlike hoonete lammutamiseks: 20 000 eurot
 • Mälestised ja muinsuskaitselised objektid: 10 000 eurot
 • Tänavate äärsete kinnistute korrastamiseks: 5 000 eurot

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X