Kohalik VõimValla uudised

Elva Vallavolikogu: paika said volikogu komisjonid

Esmaspäeval, 13. detsembril kogunes Elva Vallavolikogu Rõngu Kultuurimaja saali, et kinnitada volikogu juures tegutsevate üheksa valdkonna komisjonide koosseis. Kokku lepiti, et komisjonide suuruseks on 12 liiget, lisaks sellele esimees ja aseesimees. Kaks komisjoni (Arengu- ja planeeringukomisjon ning Haridus- ja noorsootöökomisjon) laiendati kahe täiendava liikme näol – kokku 16 liiget komisjonis.

Proportsioonid komisjonide mehitamiseks volikogu fraktsioonide vahel kujunesid selliseks: Isamaa, EKRE, Reformierakond ja VL Sinu Elva Vald – igast kolm liiget. Keskerakond ja fraktsioonita volinikud – mõlemad üks liige. Enamasti mehitatigi komisjonid KOV 2021 valimistel osalenud inimestega valimisnimekirjadest, kuid komisjonidesse kutsuti ka valdkondades igapäevaselt toimetavaid inimesi.

Elva Vallavolikogu istung 13.12.2021, foto: Elva Elu

Komisjonide koosseisud järgnevaks neljaks aastaks on järgmised.

Arengu- ja planeeringukomisjon, ülesanded: valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine.

Koosseis: Toomas Laatsit (esimees), Fred Koppel (aseesimees), Ain Pedak, Juhani Jaeger, Aivar Kuuskvere, Valdur Metsallik, Imbi Vainer, Laevi Perandi, Alar Ilp, Serioža Smorodin, Ramon Rantsus, Indrek Jaal, Rasmus Punkar, Merili Aasma, Aivo Johanson (lisaliige), Are Altraja (lisaliige).

Haridus- ja noorsootöökomisjon, ülesanded: haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe:

Koosseis: Marika Saar (esimees), Birgit Lõhmus-Komleva (aseesimees), Liina Tamm, Vahur Vuks, Monika Õigus, Kristina Ermel, Ülle Särg, Marek Pihlak, Tõnis Hermann, Andrean Mustonen, Ülle Närska, Dagmary Kuslap, Ave Külter, Päivi Märjamaa (lisaliige), Tarmo Post, Heilo Altin (lisaliige).

Rahanduskomisjon, ülesanded: eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, selle kasutamine ja käsutamine.

Koosseis: Meelis Karro (esimees), Juhani Jaeger (aseesimees), Peeter Laasik, Merle Miliste, Maano Koemets, Hillar Hänilane, Kaida Vool, Jüri Haamer, Leelo Suidt, Aivo Kapten, Haimar Kallas, Peeter Ernits, Agu Kasetalu, Raimond Pihlap.

Majandus- ja keskkonnakomisjon, ülesanded: keskkonnakorraldus, veekogudega seotud küsimused, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teedeehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus.

Koosseis: Mikk Järv (esimees), August Vester (aseesimees), Hillar Hänilane, Üllar Kaaver, Rein Abel, Ants Prüüs, Romario Siimer, Tõnu Aigro, Margo Laul, Holar Sepp, Serjoža Smorodin, Ave Mägi, Airet Aart, Rannar Lehis.

Maaelu- ja turismikomisjon, ülesanded: maaeluga seotud küsimused, külade areng, ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus.

Koosseis: Leelo Suidt (esimees), Lauri Koni (aseeesimees), Vahur Jaakma, Mati Miil, Madis Ess, Viive Vink, Kristiina-Karoliina Mägi, Rain Komlev, Urmas Päevloo, Marju Jõks, Anu Uibo, Madli Tuvike, Kaare Schults, Jaanika Kaljuvee.

Kultuurikomisjon, ülesanded: kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand.

Koosseis: Enn Tobre (esimees), Inna-Inga Kalmus (aseesimees), Meelis Külaots, Mari-Liis Vanaisak, Jüri Orupõld, Eeva Kumberg, Leelo Suidt, Viive Vink, Evald Raidma, Liljana Miil, Aarne Salo, Kristina Ermel, Ülla Napp, Aire Pajur.

Sotsiaal- ja tervisekomisjon, ülesanded: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja –teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid.

Koosseis: Peeter Laasik (esimees), Meelis Kask (aseesimees), Vambola Sipelgas, Maarika Kukk, Liina Tamm, Reet Viks, Gerda Kiipli-Hiir, Maigi Keerd, Arto Larm, Anne Kähr-Haller, Teele Kravtšenko, Hille Andressoo, Triin Pannel, Monika Kelt.

Spordikomisjon, ülesanded: spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused.

Koosseis: Toomas Järveoja (esimees), Raimond Pihlap (aseesimees), Tõnu Arrak, Aarne Savolainen, Rein Abel, Marek Pihlak, Ergo Tamm, Ramon Rantsus, Airi Pärn, Andres Bõkarev, Urmas Kruuse, Karl Kontor, Jaanus Lauri, Marie Pau.

Revisjonikomisjon, ülesanded: vallavalitsuse, valla ametiasutuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

Koosseis: Aivar Õun (esimees), Hillar Hänilane (aseesimees), Tõnu Aigro

Ülevaade vallavalitsuse tööst

Vallavanem Priit Värv andis ülevaate valitsuse tööst, olulisemad punktid:

• on tegeletud valla üldplaneeringuga, mis on hetkel avalikul väljapanekul. Lisainfo www.uldplaneering.elva.ee;

• Elva Gümnaasiumi (EG) Puiestee tänava maja interjöör läheb põhjalikule uuendamisele, selleks on leitud hanke korras projekteerija ja sellega on sõlmitud projekteerimiseks leping. EG Puiestee tänava maja peab olema uuendatud kujul valmis 2023. a esimeseks septembriks;

• käidi kohtumas ja tutvustamas uut vallavanemat ja volikogu esimeest valla allasutustes;

Elva Vallavalituse Arengu- ja planeeringuosakonna töö ülevaade numbrites. Väljavõte vallavanem Värvi ettekandest, foto: Elva Elu

• anti ülevaade lumelükkamisega seotud problemaatikast;

• sõlmimisel on varakindlustus ja omaniku vastutuskindlustuse leping perioodiks 2022.-2024. a, ainuke pakkuja AS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal. Kindlustussumma käibemaksuga kogu perioodil valla ehitistele ja sisseseadele on 85 586 404,00 EUR, lisaks on kindlustatud kahjud kinnisvarahaldusele, kahjud tingituna jäätmekäitlusest ja teeaukudest. Lepingu maksumus kolmeks aastaks 47 988 €;

• Elva linna Puiestee ja Vaikse tn rekonstrueerimine, parim pakkumus AS TREF 948 900 €. Puiestee tänaval renoveeritakse ka kõnnitee ning kõnnitee saab ka EG esine tänavaosa;

• Elva jäätmejaama platsid killustikalusega valmis, konteinerite alused ja autokaalu vundament valatud. Hetkel leping JBS Infra OÜ-ga tehnoloogilisel pausil seoses lumega, mis asfalteerida ei võimalda;

• Konguta rahvamaja ehitustööd tehnoloogilisel pausil, seoses sademevee torustiku rajamisega. Hoone ja vundament soojustatud ning pehkinud konstruktsioonid välja vahetatud. Tähtaja venimine seoses lisatööde ja projekti muudatustega (puituksed, räästakastid, sademevee lahendused jne);

• Tartu mnt kergtee rajatud. Hellenurmes paigaldatakse veel silla piirded ja haljastus vaegtööna;

Kulbilohu-Peedumäe kergliiklustee 7. oktoober 2021, foto: Elva Elu

• energiahinna hüvitist saab Elva vallas taotleda alates jaanuarist 2022. Elva Vallavalitsus alustab vähemkindlustatud perekondadele energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse saamiseks taotluste vastuvõtmist alates 4. jaanuarist 2022.

Elva Elu

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X