KogukondKohalik VõimNoorteleSündmusedValla uudised

Elva valla noortevolikogu III koosseis on valitud

22.-28. novembril toimusid Elva valla noortevolikogu valimised. Esmaspäeval 29. novembril kinnitati noortevolikogu uus koosseis, volikokku pääsesid kõik kuus kandidaati: Laura-Liisa Tõldsepp, Reelika Punkar, Andero Ojamets, Ragnar Hendrikson, Harry Richard Treier ja Keitlin Kärmas.   

Valimistel said osaleda kõik Elva valla noored vanuses 14-26aastat. Valimised toimusid sedelhääletusena ning valimas käis kokku 110 noort. Esmaspäevast reedeni viidi valimised läbi Puhja Koolis, Rannu Koolis, Elva Gümnaasiumis, Rõngu Keskkoolis ja Palupera Põhikoolis ning pühapäeval kell 11-14 sai hääletada Elva Avatud Noortekeskuses.   

Esimese volikogu kutsub kokku valimiskomisjon ning esimesel koosolekul valitakse noortevolikogu esimees ning juhatus. Noortevolikogu töövormiks ongi koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid üldjuhul mitte harvem kui üks kord kuus.   

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:  
1) Elva valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine;  
2) kaasa rääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;  
3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele;  
4) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.  

Valimistulemuste kinnitamisega said läbi eelmise noortevolikogu kaks aastat kehtinud volitused. Senisest koosseisust jätkab neli liiget ka uues koosseisus. Suur tänu tublidele noortele, kes viimased kaks aastat noortevolikogu töösse panustanud on!  

Kui mõni noor leiab, et tahaks ka ise noortevolikogu töös osaleda, siis on võimalik astuda ka toetajaliikmeks. Toetajaliikmetel ei ole küll noortevolikogus hääletusõigust, kuid ka nemad võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses. 

1. detsembril toimus Elva valla noorsootöötajate tänusündmus Elva Keegel ja Restos. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas lähiaja plaane ning noorsootöötajad jagasid meeldejäävaid hetki noorsootöönädala sündmustest.

Elva Vallavalitsus

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X