2021. a kohalikud valimisedKohalik Võim

Valimisnimekirjade demograafiline analüüs

Kui Elvas koondada kõikide sügiseste kandidaatide persoona (keskmine kandidaat), siis ta on mees nimega Peeter, kohe saamas 49-aastaseks, on kesk- või keskeri- haridusega ja töötab erasektoris. Nimekirjade lähemal vaatlusel selgus aga, et 160 kandidaati grupeeruvad nõnda silmnähtavalt erinevate keskmiste põhjal, et seda saab lausa joonisel kuvada.

Siinkohal edastab Elva Elu eksklusiivselt kõikide oktoobrikuus osalevate nimekirjade ülevaate koos esinumbrite kommentaaridega. Esmases ülevaates vaatame vaid kandidaatide summaarseid demograafilisi tunnuseid, eraelu ei analüüsi ning ka nimekirjade programmiline võrdlus jääb oktoobrikuusse.

Keskerakond

Sel korral alustame kõige väiksemast nimekirjast – Keskerakond. Nimekirjas kandideerib 21 kandidaati, neist 8 naist ning 13 meest. Nimekiri eristub mitme näitaja poolest: see on kõige eakam, keskmise vanusega 62 eluaastat. Nimekiri eristub ka selle poolest, et selles on kõige suurem osakaal erasektori palgatöötajaid ning kõige väikesem konsentratsioon ettevõtjaid.

Nimekirja esinumber Peeter Laasik sõnab, et:” Lõppkokkuvõttes on väga tubli nimekiri – on tasakaalus on erinevate elualade ja vanuste esindajad.” Laasik prognoosib nimekirja valimiseduks vähemalt kahekordselt paremat tulemust eelmise korraga võrreldes. (2017. aastal sai Keskerakond 8,6% häältest ning seega kaks kohta volikogus).

Reformierakond

Reformierakonna nimekiri on nende valimiste kontekstis kõige stabiilsem. Selle pikkus nelja-aasta tagusega võrreldes on küll kahanenud, kuid tuttavad kandidaadid on seevastu järjepidevalt Reformierakonna nime alt kandideerimas. Nimekirja esinumber Heiki Hansen sõnab, et: “Nimekirja kokkupanek on alati eeldanud kuudepikkust tööd, nii ka seekord. Tulemus on hea, on nii pikaaegseid kohaliku poliitikaga tegelejaid kui uusi tulijaid.”

25 kandidaati on keskmiselt 50 aastat vanad, mis on ka kõikide nimekirjade keskmise lähedal. Samuti on üsna hästi kaasatud naisi, keda on 44% kandidaatide koguarvust. Silma hakkab samas Reformierakonna keskmine kandidaat aga sellega, et suur osa kandidaatidest saab töötasu Elva vallast, või selle allasutustest. Avalikus sektoris hõivatusega edestab nimekiri kõiki teisi nimekirju tublisti ning nii erasektori palgatöötajate kui ettevõtjate osatähtsus nimekirjas on teistege võrreldes madalam.

Positiivsest seevastu eristub Reformierakonna nimekiri neil valimistel selle poolest, et kõrgharidusega kandidaatide osatähtsus on kõige suurem (pea 71%!). Hanseni sõnul loodavad nad hea valija toel säilitada oma tänase positsiooni – 10 kohta vallavolikogus.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

EKRE on erakonna nimekirjana debüüti tegemas. Selle 31 kandidaati on keskmiselt väga mehelikud, nimekirjas kandideerib vaid 3 naist. Nimekiri hakkab silma sellega, et pensionäre kandideerib suhtarvult selles kõige enam. Samuti on EKRE nimekirja kandidaat keskmiselt kõige madalama hariduse määraga. EKRE nimekirjas omavalitsustest palgasaajaid peaaegu pole. Elva Elul ei õnnestunud kirjalikku kommentaari EKRE esindajalt Aivar Õunalt saada.

Sinu Elva

Ainus kohalik valimisliit neil valimistel kirjeldab valimisliidu kokkupanekut läbi kõneisik Marika Saare sõnade järgnevalt: “Nimekirja kokkupanek oli väga lahe, võimalus oli suhelda nii paljude Elva vallast hoolivate inimestega ning rääkida kodukoha tulevikust ja erinevatest plaanidest. Keskmisest enam on meie nimekirjas külavanemaid ja külaelu eestvedajaid, kultuuri- ja spordijuhte ning meil on palju noori, nii abituriente kui tudengeid.”

Ka kandidaatide nimekirjades hakkab silma valimisliidu puhul eelkõige see, et tegemist on statistiliselt kõige noorema nimekirjaga, mida kindlasti mõjutab mitmete õpilaste ja tudengite kandideerimine. Samuti on valimisliidu 34-st kandidaadist 20 naised – naiste enamust pole üheski teises valimisnimekirjas. Ka Sinu Elva nimekirja puhul jääb silma see, et ettevõtjaid ja erasektori töötajaid on pigem vähem ning üle 40% kandidaatidest on täna Elva vallast või allasutustest palga saajad.

Sarnaselt teistele esinumbritele prognoosib ka Marika Saar enda nimekirjale suurt edu: “Ainsa valimisliidu ja tugeva meeskonnana on võimalus teha parim tulemus vägagi tõenäoline.”

Isamaa

Kõige suurema kandidaatide nimekirjaga esmakordselt Elva vallas kandideeriv isamaa nimekiri koosneb 48-st kandidaadist. Selle keskmine vanus on teistega võrreldes pisut noorem ning mehelikum. Mehi on 41 ning naisi 7. Kandidaadi keskmine vanus on 45 aastat. Isamaa nimekirja iseloomustab see, et erasektoris töötavaid inimesi on keskmisest rohkem ning ettevõtjaid on selles nimekirjas nii summaarselt kui suhtarvuliselt kõige enam.

“Ühel hetkel jõudis inimestele pärale, et nii suur hulk inimesi, kes soovivad paremat valla juhtimist, suudab seda üheskoos ka ellu viia.”, ütleb Isamaa esinumber Juhani Jaeger. Tema sõnul eristub nimekiri mitmekülgsuse ja kompetentsusega. “Meie inimestel on kogemusi era- ja avalikust sektorist, siin on spordijuhte, kultuuri- ja haridustegelasi, mitmekülgseid omavalitsusjuhi kogemusi, suur- ja väikeettevõtjaid väga erinevatelt elualadelt. Usume, et Isamaal on eelolevate valimiste kõige tugevamad ideed ja energia. Loodame, et valija märkab seda ja soovib Isamaa inimesi juhtima meie valda järgmisel 4 aastal.”, on Jaeger optimistlik.

Järgmiste nädalate jooksul plaanib Elva Elu avaldada kokkuvõtted valimisnimekirjade programmilistest seisukohtadest. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt. Kõikide kandidaatide täidetud ankeetidega on võimalik tutvuda lehel valimised.ee

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X