Kohalik Võim

Tänasest saab tutvuda Elva ujula asukohavalikute eelanalüüsiga

Alates tänasest on kõikidel huvilistel võimalik tutvuda valla kodulehel Elva linna ujula asukohavalikute eelanalüüsiga. Analüüsile oodatakse tagasisidet 30. juunini.

Analüüsi eesmärk on selgitada välja sobivad asukohad Elva linna ujula rajamiseks ning analüüsida erinevate asukohtade tugevusi ja kitsaskohti. Analüüs kajastab seitset võimalikku asukohta. Töös välja toodud ja analüüsitud asukohtade valikul on lähtutud sellest, mida on varasemalt Elva valla arengukavas, avalikes aruteludes ja aruteludes kohaliku kogukonnaga välja pakutud. Peale selle on kaalutud sobiva juhtotstarbega kinnistuid Elva linnas ning era- või riigimaid, mis sobituksid asukoha tõttu avalikkusele suunatud asutuse asukohana.

Töös käsitletakse muu hulgas asukohast tulenevaid võimalikke ja otstarbekaid ehitusmahtusid ning kohtadele kehtivaid piiranguid ja nõudeid. Samuti seda, kui hästi sobivad need erinevate kliendirühmade vajaduste rahuldamiseks ning kuivõrd kooskõlas on asukohad ja arendus kvaliteetse ruumi põhimõtetega. Kirjeldatud on ka iga asukoha arenduse koormust valla eelarvele.

Analüüsi koostas Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp, kes ütles, et kõige selgemalt tuleb analüüsist välja tõsiasi, et probleemideta kõigile ja kõigeks sobivat asukohta ujula jaoks Elva vallas ei ole. „Kohavaliku kaalutlemisel tuleb esiteks teha mitmeid strateegilisi otsuseid, alustades sellest, millised teenused peavad olema ilmtingimata kättesaadavad valla enda territooriumil,“ sõnas Sepp.

Ta lisas, et teisalt on oluline seegi, kas vaba aja veetmise võimaluste arendamisel arvestatakse esmajoones kohalike elanike vajadustega või vaadeldakse kõiki suuremaid arendusi samal ajal ka kui täiendust Elva puhkepiirkonna turismivõrgustikule. „Oluline mõttekoht on seotud sellega, kas ja kui suuri arendusi on võimalik vallal lähiaastatel omavahenditest ellu viia.“

Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles, et analüüs koostati selleks, et kaaluda veelkord põhjalikult erinevaid asukohti, mis sobiksid ujula ehitamiseks ning nende kohtade ja võimalike kontseptsioonide tugevusi ja kitsaskohti. „Pärast analüüsi avalikku väljapanekut vaadatakse laekunud ettepanekud ja arvamused üle ning neid tutvustatakse juulikuus vallavolikogu istungil.“ 

Analüüsiga on võimalik kõikidel huvilistel tutvuda, ettepanekuid esitada ja oma arvamust avaldada kuni 30. juunini 2021. Tagasiside ja ettepanekud on oodatud e-aadressil elva@elva.ee. Dokumendi leiate SIIT.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X