Arvamus

Mõistusehääl või ehtne JOKK skeem?

Kui saabus Elva vallavalitsuse teade „ Elva vallavalitsus analüüsib ujula võimalikke alternatiivseid asukohti”, siis esimese hooga pealkirja lugedes saabus tunne, et läks ju hästi ja vallavalitsus võttis aru pähe ning esitab volikogule ise juba kehtestatud detailplaneeringu tühistamise otsuse eelnõu. Aga ei juhtunud mingit imet!

Lugesin siis teist korda süvenenumalt teate uuesti läbi ja seda suurem kahtluseuss hakkas mind vaevama. Mida ikkagi tähendab see, et kaalutakse erinevaid asukohti ujula jaoks? Kaalutakse küll, aga mitte detailplaneeringu protsessi käigus ehk need arvamused ning otsused ei ole kuidagi juriidiliselt pädevad ehk planeerimisseaduse kohased. See võimalus oli vallavalitsusel olemas ja tsiteerin siinkohal rahandusministeeriumi kirja Elva Vallavalitsusele 22.02.2021 nr 14-11/8885-7 „Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu heakskiit“ on lk 10 ja 11 kokkuvõtvas osas öeldud, et „Tuginedes avalikustamisel detailplaneeringu lahenduse kohta esitatud arvamustele ja PlanS § 10 lõikele 1, mille kohaselt peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse, teen kohalikule omavalitsusele ettepaneku veelkord kaaluda detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatust ja asjakohasust Elva linna maastikuliselt väärtuslikul alal.“ Kogu see protsess peab käima planeerimisprotsessi käigus, mitte aga peale planeeringu kinnitamist volikogu poolt.

Mida siis praegu vallavalitsus taotleb oma teatega. Minu arvates alljärgnevat:

  • Vaigistada vastaseisu sellise kolossi ehitamisele vahetult Verevi ranna äärde. Isegi siis, kui oli 70 ndatel ehitatud rannahoone vee peal, ei olnud vaade Verevile nii suletud kui praegu planeeritava ehitisega.
  • Kuna on algatatud Petitsioon.ee keskkonnas allkirjade kogumine Verevi ranna päästmiseks, siis mahendada inimeste vastuseisu.
  • Viia tähelepanu alt ära vallavolikogule kahe valimisliidu poolt tehtud ettepanek detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse tühistamiseks. Ning seda samuti koalitsiooni ühendamiseks, sest võimalikke vastuseisu koalitsiooni sees oli ka detailplaneeringu kinnitamisel tunda.
  • Viimasel hetkel saadi aru, et rahva vastuseis selles küsimuses ei ole sügisestel valimistel heaks platvormiks valitsejatele.

Mind teeb aga veel väga ettevaatlikuks üks võimalik stsenaarium. Isegi kui näilise kaasamise käigus selgub, et ujula asukohaks ei saa Verevi äärne koloss, vaid näiteks Tartu maantee koolimaja tagune koos spordihoonega, siis praegu on vallavalitsusel kõik käed lahti selleks, et kuulutada ikkagi välja hoonestusõiguse konkurss ja seda tingimustel, et sinna hoonesse ujulat ei tulegi. Küll aga tulevad sinna külaliskorterid, kaugtöökeskused, eksklusiiv-gurmeerestoran ja muu selline, millest vallavalitsus ainult unistab ja toob sellega õnne meie õuele! Juriidiliselt praeguses seisus täiesti võimalik.

Viisakas oleks ikkagi  kehtestatud detailplaneeringu vastuvõtmise otsus tühistada, astuda samm tagasi ja kui ikkagi selgub, et ujulat soovitakse (linnarahva/vallarahva poolt) mujale, kui Verevi äärde, siis ka jätta          kehtima varasem detailplaneering. Selle detailplaneeringu järgselt saab Verevisse püstitada normaalse rannahoone, mis oleks ka sinna sobilik.

Aivar Kuuskvere

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X