Elva linn

Pikal tänaval lõigatakse maha väärikad vanad tammed ja pärnad

Elva Vallavalitsus ja riigihanke võitnud ettevõte Asfaldigrupp OÜ sõlmisid  lepingu Elva Pika tänava rekonstrueerimiseks. Pika tänava rekonstrueerimise tööde kogumaksumus on 1 317 600 eurot. Vald sai ehituseks toetust riigilt, valla omafinantseeringu suurus on 100 937 eurot. Tänava rekonstrueerimine on väga positiivne uudis, aga kui mujal ehitatakse teid suvekuudel, siis Elvas sobib ka talvel ehitada. Täna, 7. detsembril alustati Pika tänava raudteejaamapoolsest otsast ehitustöödega. Ehk saab hea. 

Projektjoonise väljavõte Pika tänava rekonstrueerimise projektist. Pildil nn Marepleksi ristmik, mis saab täiesti uue kuju ja liiklusskeemi. Kuna tänav tehakse oluliselt kitsam, saab transporditeede meetmest rahastatud rekonstrueeritaval teel suurte kaubaautode keeramine olema problemaatiline. Kõik tänava äärsed puud, millel punane ristike peale märgitud, kuuluvad hetkel mahasaagimisele.

Pressiteates on kirjas: “Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Elva linna läbiva transiittee asfaltkate koos aluskihtidega. Rajatakse sadeveekanalisatsioon ja uus tänavavalgustus. Liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse sõiduteest eraldi kergliiklustee, mis hakkaks tulevikus ühendama Tartu mnt kergliiklusteed raudteejaamaga.”. 

Hetkeolukord Pikal tänaval vaatega Arbimäele. Arborist Robert Oetjeni poolt elujõuliseks tunnistatud vanad tammed ja pärnad kuuluvad hetkel mahasaagimisele, sõltumata sellest, et tee-ehitusele need ette ei jäe (tee läheb kitsamaks).

Rekonstrueerimistööde käigus muutub tänav aga oluliselt kitsamaks! Miks kitsamaks? Vallavalitsus väidab, et praegu on Pikk tänav neljarealise tänava mõõtu. Uus tänav tuleb 6,5 meetrit lai, projektijärgselt lõigatakse maha ka suured tammed ja pärnad, mis hetkel on igati elujõulised. Vallavalitsus eirab püsivalt seniseid komisjonide, linnakodanike ja Pika tänava elanike ettepanekuid mitte lõigata maha suuri elujõus puid, mis seni on kaitsnud kohalikke tolmu ja müra eest, lisaks on puudel ka esteetiline ja Elva linna miljööd loov väärtus. 

Pika tänava ja Koidu tänava ristmik. Mahasaagimisele kuuluvad täies elujõus pärn (vasakul) ja tamm (paremal).

Tänava laiuse võiks jätta aga samaks, sest see on Elva jaoks ülioluline tänav kesklinna pääsemiseks. Riik annab omavalitsusele raha, me võiksime seda väärikalt kasutada, hinnata seda looduskeskkonda, mis meil Elvas on. Iga puu, mis on suureks kasvanud, on väärtus!

Kas vallajuhid saavad aru, kui tühjaks ja kõledaks jääb Pikk tänav pärast sellisel kujul renoveerimisprojekti elluviimist? On oluline märkida, et projektis ei ole ettenähtud uute puude istutamist.

Pika tänava alguses kasvavad, kuid mahasaagimisele kuuluvad täies elujõus pärn (vasakul) ja tamm (paremal).

Senine puistuga olev haljasala asendatakse vaid mururibaga. Täna on veel võimalus võtta kuulda kohalikke inimesi ja teha projektis muudatusi, sest nendel päevadel freesitakse üksnes vana asfalti! Kui puud on maha võetud, siis pole enam midagi teha, jääb tühi ja kõle tänav ning taaskord mälestus sellest, mis Elvas kunagi oli. 

Uus projekt toob kaasa aga tänava, kus on kitsas ja keeruline liigelda. Vallavalitsus on seisukohal, et “niikuinii kõik varsti harjuvad uue olukorraga ja kõik on hästi” … Ei ole hästi. Tuleb olla ettenägelikum, me ei tohi oma linna ja valda arendavates tegevustes allahindlust teha! Elva vald ja rahvas väärib ainult parimat! Ootame vallavalitsuselt otsuseid, mis väärtustaksid olemasolevat elukeskkonda. Iga uus arendus peaks tegema linnakeskkonda paremaks, mitte aga halvemaks!

Pika tänava ehitusega tutvus

Toomas Hansen

Elva Elu

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X