Valla uudised

Korralduslik info Elva Vallavalitsuse allasutustele

13.03.2020 toimunud Elva valla kriisikomisjoni ning Elva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtide kriisikoosoleku alusel Elva Vallavalitsus

korraldab:

1. Alates 16. märtsist 2020 kuni 1. maini 2020:

  • peatada kõikides Elva valla koolides tavapärane õppetöö ning viia see üle distantsõppele;
  • peatada kõikides huvikoolides tavapärane huvihariduse andmine, samuti huviringide ning spordiringide tegevus;
  • sulgeda Elva vallas tegutsevad noortekeskused;
  • sulgeda kultuurikeskused, rahva- ja kultuurimajad, jätta ära ringide tegevus (sh täiskasvanute huvi- ja sporditegevus).

2. Elva valla lasteaedades jätkata tööd. Lasteaia direktoritel:

  • teavitada lapsevanemaid, et võimalusel tuleks lapsed jätta koju. Vajadusel moodustada valverühmad, kuid mitte suuremad kui 10 last rühmas;
  • teavitada lapsevanemaid, et haigeid lapsi lasteaeda ei võeta. Kui hallatavas lasteasutuses käiv laps või tema pereliige, kellega tal on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikides, tuleb asutustel sellise informatsiooni saamisel suunata laps koju ja mitte lubada teda lasteasutusse 14 päeva jooksul välisriigist naasmisest arvestades.

3. Elva valla raamatukogud jäävad avatuks ainult kirjanduse laenutamiseks ning info jagamise punktideks. Pikem kohapeal viibimine on keelatud.

4. Spordivõistluste, kultuuriürituste ja muude avalike kogunemiste ja ürituste korraldamine ja pidamine on keelatud.

5. Korralduse punktides 1-4 sätestatud meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

6. Hallatavate asutuste juhtidel:

  • lähtuda töö korraldamisel Terviseameti antud juhistest ning vastava valdkonna abivallavanema korraldustest. Võimalusel korraldada töötajatele kodukontoris töötamine. 
  • teavitada töötajaid, et välisreisidelt saabunutel on kohustus jääda kaheks nädalaks koju.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X