Kohalik Võim

25. veebruaril toimub Elva Vallavolikogu istung

Järgmine Elva Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2020 kell 14. Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32

Päevakorra projekt:

1. Rajatava Elva Spordihoone majandamise ja kasutamise kavaEttekandja: abivallavanem Marika Saar ja spordijuht Madis ŠumanovPäevakorrapunktis antakse ülevaade Elva linna rajatava spordihoone majandamise ja kasutamise kavadest. Spordihoone on ehitusjärgus hoone, mis hanke kohaselt valmib juunis 2020 ja mille haldajaks on SA Elva Kultuur ja Sport.
2. SA Elva Teenused asutamise ja senise majandustegevuse ülevaadeEttekandja: abivallavanem Heiki HansenPäevakorrapunktis antakse ülevaade 2018. aastal valla poolt asutatud sihtasutuse asutamisest ja selle tegevusest, sh asutuse loomise majanduslik põhjendatus, mis tugineb kirjalikult vormistatud analüüsile, äriplaan, äriplaani täitmine, juhtimine ja personalipoliitika, toidupäevamaksumused enne sihtasutuse loomist ja praegu, toiduainete riigihangete korraldamise tulemused jms.
3. Ülevaade P. Dussmann Eesti OÜ-ga seotud kohtuasja tulemustestEttekandja: abivallavanem Heiki HansenPäevakorrapunktis antakse ülevaade P. Dussmann ja Elva valla vahel toimunud kohtuasja tulemustest.
4. Ühinemislepinguga seonduvad küsimusedEttekandja: abivallavanem Marika SaarPäevakorrapunktis antakse ülevaade Ühinemislepinguga seonduvatest küsimustest:-ühinemistoetuse kasutamine Elva linna planeeritud objektil (Elva Spordihoone);-Hellenurme Raamatukogu juhtum.
5. OÜ Tartumaa Tervisekeskus rahastamisega seonduvad küsimusedEttekandja: abivallavanem Heiki HansenPäevakorrapunktis antakse ülevaade OÜ Tartumaa Tervisekeskus rahastamisest, selle põhjendatus ja õiguslik alus ühinenud valla kontekstis.
6. Verevi järve rannaala detailplaneeringu hetkeseis ja planeeritavad tegevusedEttekandja: abivallavanem Mikk JärvPäevakorrapunktis antakse ülevaade Verevi järve rannaala detailplaneeringu menetluse hetkeseisust ja tutvustatakse peale detailplaneeringu kehtestamist läbiviidavaid tegevusi.
7. Arupärimistele vastamineEttekandja: abivallavanem Marika SaarPäevakorrapunktis vastatakse 27.01.2020 volikogu istungil esitatud kirjalikele arupärimistele.
8. Informatsioon ja sõnavõtud

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X