Kohalik Võim

Elva Vallavalitsus ootab ettepanekuid eelnõule „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas“

Eelnõu “Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas” on suunatud avalikule konsultatsioonile ning ettepanekuid oodatakse 1. augustiks.

Koerte ja kasside pidamise uue eeskirja koostamise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil. 

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi. Eelnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega. 

Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestust lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu.

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda Elva valla kodulehel (http://bit.ly/lemmikloomadeeeskiri).

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 1. augustiks. Ettepaneku saate esitada Elva valla kodulehel või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsus

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X