Kohalik VõimValla uudised

Kuidas ja mille alusel teostatakse vallas heakorratöid?

Elva Elu avaldas 9. juulil artikli „Elva heakord lonkab kolmel jalal“. Kuna selles artiklis olid välja toodud vaid mõned markantsemad näited, siis selleks, et saada kogu Elva linna ja valla heakorrast korralik ülevaade, oleme kirjutanud artikli, et selgitada, mille järgi ja kuidas kogu vallas heakorratöid teostatakse. Samuti, missugustes mahtudes seda tehakse.

Valla olulistel objektidel ja vallale kuuluvatel aladel korraldatakse heakorda Elva Varahalduse OÜ või hanke võitnud ettevõtjate abil. Töid teostatakse lähtuvalt lepingutes sätestatust ning vajadusel tellitakse ettearvamatuid või kriitilisi lisatöid juurde, mis mõjutab samuti tööde kulgu.

Varahalduse OÜ haldab Elva valla munitsipaalmaadel niitmist ja heakorda 80 objektil ja 117,9 hektaril. Peale selle teostab hanke võitnud firma niitmisi 60 objektil ja 42 hektaril. Esmajärjekorras niidetakse Elva linna ja piirkonna alevike keskustes, peatänavatel ja haridusasutuste juures. Seejärel võetakse tööde järjekorras ette ülejäänud alad.

Muru- ja heina niitmisel on suur tegur ka ilm

Seoses valla suurenemisega kasvas ka ajakulu objektidele jõudmiseks ning tihti sõltub heina või muru niitmine väga palju ilmast. Seetõttu tuleb hooldustöid tehes arvestada ilmaga ning tööde tegemiseks on piiratud aeg.

Juunikuu on kõige kiirema murukasvuga periood ning seetõttu on tavapärane see, et kui ühed objektid on juba korra niidetud, siis teistes kohtades on juba uus muru peale kasvanud. Töötsükkel on 7–10 päeva muru kiirema kasvu ajal, hiljem 14–21 päeva. Seetõttu võibki tunduda, et muru saab niidetud juuli alguseks, kuigi tegelikult on muruniitmise periood 15. maist 15. oktoobrini.

Elva vallal kulub sel aastal ainult lillede ja lilleamplite hooldusele ning istikutele 19 100 eurot, sellele lisaks veel ka muruniitmise- ja haljastuskulud. Valda on paigutatud kokku üle 70 lilleampli, hooajalisi taimekompositsioone (kevad, suvi- ja sügisene istutus) on paigutatud üle 100 erineva suuruse ja mõõduga pottidesse. Hooldada on ca 30 erinevat püsikute istutusala.

Sel aastal on Elva vallas valminud mitmed kergliiklusteed, sh uuendati Valga maantee kõnnitee katend, mis oli kohati samasuguses seisus nagu Elva Elus ilmunud artikli juures olnud foto Pargi tänava jalgteest. Kõikidel tänavate ja kergliiklusteedega seotud töödel on prioriteetsed kohad ja tööd ning vähemprioriteetsed tööd. See ei tähenda aga, et vähemprioriteetseteni ei jõutagi – jõutakse, kuid selleks kulub aega. Maanteede ja kergliiklusteede puhul on prioriteetsed enamkasutatavad ja ohtlikumad lõigud, mille ehitusega tegeletakse esimeses järjekorras.

Keskkonnasõbralikud põhimõtted ja igaühe osa heakorras

Elva linna kõnniteed on väga erineva seisukorra ja vanusega ning nende ehituskvaliteet väga erinev. Üldjuhul ei tohiks näiteks hein äärekivi ääres üldse juurduda, sest puudub muld ja vaba ruum, kuid on ka neid tänavaid, kus ehitus ei ole kõige korrektsemalt teostatud ning tulemus ongi äärekivi vahel kasvav hein. Kindlasti püüame neid kohti märgata ja olukordi likvideerida. Oleme võtnud seisukoha, et vald ei kasuta avalikel aladel umbrohutõrjet ning seetõttu tuleb hein trimmerdada.

Heina ja muru niitmisel on prioriteetsed tihedalt kasutatavad avalikud alad, pargid ja mänguväljakud. Kesk tänavaga piirnevad alad jäävad sel aastal ehitusalasse ning nende heakord muutub väljaehitamise- ja arendamise käigus.

Kutsume kõiki ettevõtjaid ja eraomanikke, kelle kinnistud on avaliku ruumi osa, haljasalasid mitmekesisemalt kujundama. Istutage lilli, põõsaid ja teisi taimi, mis muudavad haljasala kaunimaks, et lihtsast murualast saaks kaunistatud peenar.

Elva vallas on ca 12 000 katastriüksust, mille heakord puudutab meid kõiki. Paljud kinnistud asuvad ka linna peatänava ääres ja on kõigile nähtavad ning nii nagu on erineva heakorraga kinnistuid, nii on ka erinevaid omanikke. Osad neist hoolitsevad oma kinnistu ees viisil, et neid on hea tuua esile ka kauni kodu konkursil, kuid kahjuks leidub ka teisi, kelle jaoks kinnistu heakord ei ole kõige olulisem.

Vallavalitsus on teinud unarusse jäetud kinnistute osas nende omanikele ettekirjutusi või helistanud, misjärel ongi need kinnistud korda tehtud. Kahjuks on aga ka neid kinnistuomanikke, kes ka pärast trahviotsust ei tegele heakorraga ning ei täida tehtud ettekirjutust.

Vallavalitsuse eesmärk ei ole trahviraha nõudmine, vaid meie soov on heakorrastatud kinnistud ja puhastusalad. Seetõttu püüame kodanikke esialgu teavitada, kui sellele ei reageerita, järgneb ettekirjutus ning selle mittetäitmise korral toimub viimase abinõuna trahvimine. Sel aastal on erinevatel viisidel pöördutud ligikaudu 120 kinnistuomaniku poole.

Meie hinnangul on Elva linna ja valla heakord üldiselt rahuldavas seisus ning muretsemiseks ei ole põhjust. Kindlasti leiab üksikuid näiteid veel korrastamata kohtadest, kuid vald tegeleb oma objektide hooldusega kindlasti ning niisamuti ootame oma kinnistu heakorraga tegelemist kinnistuomanikelt.

Kutsume siinkohal üles kõiki tähelepanelikke elanikke andma meile märku heakorraprobleemidest (sh niitmata hein või muru) heakorratelefonil 3333 666.

Oleme väga tänulikud, kui ka valla kodanikud aitavad igati kaasa ilusama valla kujundamisel.

 

Merilyn Säde
Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X