Kohalik VõimTurismValla uudised

Vallavolikogu võttis eile vastu määruse “Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse kord Elva vallas”

Eilsel Vallavolikogu istungil võeti vastu vallavolikogu määrus “Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise kord”. Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest eramutele ja korterelamutele fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise tingimused ja kord. Toetuse eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine.

Toetus antakse Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel elamute fassaadide ja/või elamute piirdeaedade värvi uuendamiseks, tingimusel, et elamu välisküljed ja/või piirdeaed värvitakse terviklikult. Toetust võib taotleda kasutusluba omavatele elamute ja piirdeaedadele värvimiseks, mille kasutusloa andmisest on möödunud vähemalt 5 aastat. Uushoonestusele ja aia rajamisele toetus ei kohaldu.

Toetuse suurus fassaadide värvimisel on kuni 50% värvi maksumusest, kuid eramu värvimisel mitte rohkem kui 200 eurot ning korterelamu värvimisel mitte rohkem, kui 400 eurot. Toetus piirdeaia värvimisel kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot. Taotleja peab enne taotluse esitamist kooskõlastama vallaarhitektiga fassaadi ja/või piirdeaia värvilahenduse ja värvinäidised. Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist.

Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemisel teavitatakse taotluse vastuvõtmise lõpetamisest Elva valla veebilehel. 2019.a eelarves on planeeritud toetuseks vajalikke finantsvahendeid 10 000 eurot. Eelnõu vastuvõtmisega annab vallavolikogu nõusoleku vallavalitsusele taotluste menetlemiseks ja finantseerimiseks.

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X