ArvamusKohalik VõimValla uudised

Vastulause: Valeväited kahjustavad valla mainet

Fraktsioon Elvamaa Esimesed avaldas portaalis Elva Elu arvamusloo „Elvas põleb raha“, milles esineb mitmeid faktivigu ja mis sisaldab kontekstist välja rebitud tsitaate ja sõnavõtte nagu näiteks volikogu esimehe tsiteerimine, kus on jäetud kirjeldamata küsimuse-vastuse taust ja kontekst. See eksitab lugejaid ja külvab negatiivsust.

Artikli alguses on kirjas kuulujuttudel põhinev kirjeldus sellest, mis toimus väidetavalt koalitsiooniläbirääkimistel. Koalitsiooniläbirääkimistel arutati põhjalikult erinevaid võimalusi Elva valla arendamisel ning läbirääkimiste tulemusena said paika Elva valla arengusuunad ja lõpuks ka juhtimisstruktuur. Autorid heidavad ette, et ühe abivallavanema juhtida on haridus- ja kultuuriasutused, niisamuti sotsiaalvaldkond. Olen kindel, et haridus, kultuur ja sotsiaaltöö on omavahel mitmeti põimunud ning seetõttu peavadki need valdkonnad olema ühe juhtimise all. Valla juhtimine on meeskonnatöö ja vastutus on jagatud valdkonniti abivallavanemate ja vallavanema vahel.

Artikli autorid toovad välja, et volikogus olevale kaheksale komisjonile on määratud juhid ainult oma koalitsiooniringist ehk erakondade esindajatest ning pool volikogu on komisjonide juhtimiset kõrvale jäänud. Loogika, et komisjonide esimehed on koalitsioonist, on tavapärane, sest teisiti on valitsusvastutust keeruline kanda. Komisjonide aseesimehed on seevastu opositsiooni esindajad ning komisjonide koosseis on erinevate poliitiliste jõudude vahel väga selgelt jagatud. Elva valla juhtimises on komisjonide roll väga oluline ning ootame väga aktiivset arutelu ja ettepanekuid eelnõudele. Oodatud on ka algatused erinevate teemade aruteluks komisjonides.

Eelnimetatud artiklis esineb järgmine valeväide: „Kaasavad üritused ühise arengukava koostamisel olid piirkondades osalejavaesed, piirdudes mõnes kandis kolme-nelja inimesega“. Osalesin isiklikult kõikidel arengukava tutvustavatel koosolekutel ja võin öelda, et enamikes kohtades oli kohaletulnuid kakskümmend ja enamgi. Kahjuks oli publiku seas vähe volikogu liikmeid. Elva vald on suutnud selle aasta jooksul korraldada rohkem kaasamisüritusi, ideekorjeid ja avalikke konsultatsioone kui enamik Eesti omavalitsusi ning oleme avatud valitsemise ja kaasamise positiivse praktikaga eeskujuks üle Eesti. On kahetsusväärne, et selliste valefaktide abl püütakse naeruvääristada vallavalitsuse meeskonna tehtud tööd.

Täiesti arusaamatu on põhjus, miks peavad volikogu liikmed oma arvamusloos teadlikult valet levitama. Artiklis väidetakse, et vallavalitsuse eelinfo ja nädalakiri ei kajastanud vallavalitsuse meeskonnakoolitust ja väljasõitu Värska. Seda väidet on ometigi väga lihtne valla kodulehelt üle kontrollida. Tegu oli kogu vallavalitsuse meeskonna ühiskoolitusega, mis oli kajastatud nii eelinfos kui ka nädalakirjas, viimases koos lühikese kirjelduse ja piltidega. Koolituse teema oli „Laetud akud“ ning meeskonnaliikmed maksid koolitusel osalemiseks ka omaosaluse. Meie jaoks on oluline, et meeskonnas töötaksid motiveeritud ja pädevad inimesed. Nädalakirja ja eelinfo eesmärk on anda ülevaade vallavalitsuse meeskonna tegemisest ning meie eesmärk on kindlasti tulevikus veelgi põhjalikumalt infot jagada.

Väide, et Elva vallas arendatakse avatud valitsemist ja e-teenuseid vaid selleks ja selliselt, et enam ei ulatuks omavalitsuse juhtidel nööbist kinni võtma, on samuti meelevaldne ja väär. Nii volikogu esimees, vallavanem kui ka abivallavanemad on kõik altid suhtlema inimestega ja käima kohapeal, et saada ülevaade vallas toimuvast. Nagu juba eespool öeldud – pidevalt toimuvad avalikud konsultatsioonid, kus erinevate õigusaktide kujundamisel on võimalik meie oma valla inimestele kaasa rääkida. Valla veebilehe, kogukonnaäpi, ametliku Facebooki-lehe ja heakorratelefoni abil on võimalik otse ühendust võtta vastavate ametnikega ning me teeme kõik selleks, et kodaniku mure saaks lahenduse.

Artiklis on vale ka väide, et Elvasse ehitatakse ühe täismõõtmetes korvpalliväljakuga spordihoone. Projektis on selgelt kirjas, et valmib kahe korvpalliväljakuga spordihoone. Peale selle on hoonesse planeeritud veel jõusaal, aeroobikasaal, kergejõustiklastele kaugus -ja kõrgushüppe alad ning 60m sirge jooksmiseks. Spordihoone projektiga on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Elva valla veebilehel. Siinjuures juhin tähelepanu, et spordihoone reaalne maksumus sõltub hanke tulemustest ja seda ei saa vallavalitsus kuidagi suunata. Mis puudutab ujula ehitust, siis siinkohal püüamegi kaasata erakapitali ja pärast detailplaneeringu valmimist kuulutame välja konkursi hoonestusõigusele erainvestori leidmiseks. Ei ole võimalik võrrelda võrreldamatut, mida on aga nimetatud artiklis tehtud erinevate spordihoonete maksumusi võrreldes ja ka autokompensatsioonide „analüüsis“, kus oli jäetud arvestamata kulud valla autodele, kuid suur osa ametnike töösõite tehakse just nendega.

Tulles artiklis välja toodud viimase teema juurde – Elva linnas pakkus haridusasutustes toitlustamisteenust eraettevõte. Teame kõik, et selle teenusega ei olnud rahul lapsed, lapsevanemad ja haridusasutused. Hoolimata korduvatest märkustest ja läbirääkimistest, ei suutnud ettevõtja tagada toidu kvaliteeti. Selleks, et tagada lastele tervislik ja kvaliteetne toit, tuli teenuseleping lõpetada ja pakkuda toitlustamist valla haridusasutustes oma sihtasutuse kaudu, millega on tagatud kvaliteet ja kontroll selle üle. Sellel otsusel on ka oma hind.

Opositsioon peaks veidi enam mõtlema sellele, et iga pahatahtliku torkega kahjustavad nad eelkõige valla mainet tervikuna. Sooviga hinnata valitsuse tööd valeväidete alusel, solvatakse ametnike tööd, kes panustavad igapäevaselt selle nimel, et Elva vallas oleks hea elada.

Soovin meie valla arendamisel ja aruteludesse rohkem konstruktiivsust ja positiivsust!

Toomas Järveoja,

Elva vallavanem

 

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X