Kohalik VõimValla uudised

10. detsembril toimub Elva Vallavolikogu istung

Elva Vallavolikogu XV istungi päevakorras on sel korral kõige olulisem teema Elva valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine.

Novembris arutas volikogu valla eelarve eelnõu ja määras seejärel tähtaja muudatusettepanekutele. Vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles, et komisjonidelt ja volikogu liikmetelt ei laekunud muudatusettepanekuid. „Vallavalitsus on teinud parandusettepanekud ja nendest antakse istungil ülevaade, seejärel läheb eelarve lõpphääletusele,“ ütles Koemets.

Istungi päevakorras on ka kõige enam eriarvamusi tekitanud arvamuse andmine OÜ Termestal taotletavale uuringuloale Külaaseme külas. „Ettevõtja soovib uurida talle kuuluval kinnistul asuvate kruusavarude suurust ja kaevandamisvõimalusi. Kohalikud elanikud lähiküladest on esitanud vastuargumendid,“ rääkis Koemets.

Osapooltel oli võimalik oma seisukohad öelda välja majanduskomisjoni koosolekul. Komisjon jäi seisukohale, et uuringuloa väljaandmisele peaks volikogu andma eitava vastuse. „Selline eelnõu on ka päevakorras, kuid põhjus ei ole ainult kohalike elanike vastuseis. Uuringute vastu räägib ka asjaolu, et lähipiirkonnas on olemas mitu karjääri. Istungil selgub, kas volikogu liikmed nõustuvad majanduskomisjoni ja vallavalitsuse seisukohtadega,“ selgitas vallavolikogu esimees.

Olulistest teemadest on päevakorras ka Külavanema statuut, mille koostamisel kasutati elanike arvamuste saamiseks avalikku konsultatsiooni. Külavanema valimine on vabatahtlik ja paljudes külades tegutsevad külaseltsid või mitteformaalsed ühendused. „Eesmärk on korrastada olukord, kus osades piirkondades on võimalik külavanemaid valida, aga teistes mitte. Eelnõusse on tehtud palju muudatusi ja täpsustusi võrreldes selle esimese avalikustatud versiooniga,“ ütles Koemets.

Oluline on ka otsus, millega kinnitatakse valla aukodaniku aumärgi ja teenetemärgi „Elva täht“ teenetemärgi kujundused. Aumärgi ja teenetemärgi kandidaate on võimalik esitada 15. detsembrini valla kodulehe kaudu.

Vallavolikogu istung on avalik ja sellest toimub otseülekanne. Päevakorda ja eelnõusid saab vaadata aadressil: www.elva.ee/istungid. Otseülekande lingi leiab istungi alguses samalt veebiaadressilt.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X