Elva linnKohalik VõimKongutaPaluperaPuhjaRannuRõnguValla uudised

Elva vallas algavad ulatuslikud teetööd

Elva vald ehitab ja parandab kohalikke kruusakattega teid 2018. aastal ligikaudu 43 kilomeetri
ulatuses kogumaksumusega ca 300 000 eurot. Uue kõvakatte saab Elva vallas sellel aastal ligikaudu
7,5 kilomeetrit teid kogumaksumusega ca 235 000 eurot.

Elva linnas saavad uue pinnatud katte Ääre, Heina ja Herne tänavad. Tartu maantee pikkirööbastel
teostatakse ribapindamine, et järgmisel aastal saaks pinnata kogu tänava laiuses. Vikerkaare, Kase
(Õie tn. ristmikul) ja Põllu tänavatel auklikud alad freesitakse ning pinnatakse, lisaks saab Põllu tänav
koguulatuses uue pealmise kattekihi. Rannu piirkonnas saab Pagavere tee (kilomeetrid 0 – 1,5)
pinnatud katte. Puhja piirkonnas pinnatakse Ridaküla, Tiidriku, Keskuse, Kopli, Sepikoja ning Paabu
teed.

Kruusakattega teede remonte teostatakse järgnevatel teedel: Variku – Oru; Pärna tn – Alani – Siimu;
Vana tee – Otepää mnt; Vana tee; Suurekõrva – Punga; Hiugemäe tagune; Urboja tee L1; Lõve tee;
Jõnni – Palutinni – Lauri; Akkerman; Saadu; Pilleri; Kolga – Haani; Praksi; Kängatsi tee; Kaera tänav;
Liivamäe tee; Keskuse tee; Raudtee tänav; Tamme tee; Vaikne 25 juurdepääs; Miku – Kungi; Pudi;
Allika tee; Kapsta tee; Virila – Hertsogi; Virila – Imavere; Krasna – Erumäe; Kähri tee; Kärsamäe – Peedi;
Külaaseme – Vellavere; Lembevere tee; Metsa Annuki; Mäeotsa – Karijärve; Peedi – Viisjaagu; Pombre
– Kadaja; Sõjatee; Kobilu – Uueküla; Väike-Konguta – Majala; Arvasoo tee.

Teede asukohtadega saate tutvuda Elva valla veebilehel, aadressil: https://www.elva.ee/teede-ja-
tanavate-ehitus

Nii teede pindamise kui ka kruusakatte ehitamise ja parandamise töid alustatakse kõigi eelduste
kohaselt juulikuus ning tööd lõpetatakse hiljemalt 30. septembril. Konguta piirkonna tööde
teostamise tähtaeg on 3. novembril 2018. Lisaks ülal toodud kirjeldusele toimuvad valla teedel ja tänavatel hooldustööd ning väiksemad remonttööd vastavalt vajadustele ning võimalustele.

Lisainfo:
Kristjan Vilu
taristuspetsialist
Kristjan.vilu@elva.ee
Telefon: 5342 2067

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X