Kohalik VõimNooredNoortele

Elva vald saab noortevolikogu

Elva valla volikogu kinnitas noortevolikogu põhimääruse. Nüüd on suuremad ettevalmistused noortevolikogu valimisteks tehtud.

Noortevolikogu pakub Elva valla 14-26aastastele noortele võimalust esindada ja kaitsta noorte huve ning õigusi, teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid noori puudutavates küsimustes, rääkida kaasa valla noorsootöö küsimustes ja kaasata rohkem noori ühiskondliku ellu.

Abivallavanem Marika Saare sõnul oli osades Elva linnaga ühinenud valdades noorte omaalgatus noortevolikogude näol väga tore traditsioon, mille jätkumine sai fikseeritud ka ühinemislepingusse. “Hea on tõdeda, et noortevolikogu ka Elva vallas kohe teoks saab ja noored vallaelus senisest veelgi rohkem kaasa löövad,” nentis Marika Saar.

Noortevolikogu liikmete valimise korraldab valla noorsootöötajatest moodustatud valimiskomisjon, mis juba tegutseb, kuna uue põhimääruse rakendussättena valitakse esimene noortevolikogu koosseis juba aprillikuu jooksul.

Noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil, kuid samal nädalal toimuvad ka eelvalimised kõikides valla koolides.

Viie kuni 17-liikmelise noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks. Volikogu koosolekud toimuvad kord kvartalis.

Kõik Elva vallas elavad või õppivad noored vanuses 14-26 on oodatud noortevolikokku kandideerima ja hääletusel osalema. Kandidaatide avaldusi koos lühikese motivatsioonikirjaga ootame 14. aprillini aadressile nvk@elva.ee.

Täpsem info on leitav Elva valla koduleheküljelt http://elva.kovtp.ee/noortevolikogu

Lisainfo: Karmen Moont, tel 7 309 899, e-post karmen.moont@elva.ee

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X