ArvamusKohalik VõimValla uudised

Vahur Jaakma kommentaar

Sihtasutus Puhja Valla Arendus nõukogu võttis 13.03.2018 vastu otsuse tagastada Ulila Keskuse
hoone rekonstrueerimiseks mõeldud sihtfinantseeringu summas 100 000 eurot hiljemalt
27.03.2018 Elva Vallavalitsusele. Korralduse sihtfinantseerimiseks oli teinud Puhja Vallavalitsus
10.10.2017.

SA saab sihtfinantseeringu Elva Vallavalitsusele üle kanda täies ulatuses, millest on maha
arvatud 4 457,40 eurot Ulila Keskuse hoone rekonstrueerimise ja EAS-ile taotluse esitamise
ettevalmistamiseks tehtud kulusid. Elva Vallavalitsus esitas taotluse EAS-le sihtasutuse poolt
tehtud ettevalmistuste alusel.

19.03.2018 palusin SA juhatuse liikmena kokku kutsuda nõukogu koosoleku 23.03.2018 ja
arutada SA edasist tegevust ja oluliselt muutvat olukorda pärast sihtfinantseeringu
tagasikandmist Elva Vallavalitsusele. Koosolek lepitigi kokku kõigi nõukogu liikmetega.
Selgub, et 20.03.2018, see on enne kokkulepitud koosolekut, on SA nõukogu pidanud koosoleku,
kus on vastu võtnud otsuse juhatuse liikme Vagur Jaakma tagasikutsumiseks alates 22.03.2018 ja
määranud uueks juhatuse liikmeks Siim Kuusiku. Antud juhul on tekkinud olukord, milles ühest
küljest on nõukogu käitunud küll SA põhikirja §5 lg 8 alusel, kuid teisest küljest võtnud ära
võimaluse põhikirja §5 alusel täita juhatuse liikmel oma kohustusi juhatuse liikmelt tavaliselt
oodatava hoolsusega.

Olen juhatuse liikmena pöördunud Elva Vallavalitsuse poole, et peatada nõukogu 20.03.2018
otsus ja pidada siiski 23.03.2018 nõukogu koosolek, et kõik kerkinud küsimused objektiivselt
lahendada.

Sihtasutuse juhatuse liikmena kinnitan, et ei ole eiranud SA nõukogu juhiseid ja olen juhatuse
liikmena lojaalne Elva vallale, kui asutajale. Antud olukorras ei ole 20.03.2018 nõukogu juhised
juhatuse liikme tagasikutsumiseks vahetult enne 23.03.2018 nõukogu koosolekut Elva valla ega
sihtasutuse huvides.

Veebilehes ELVA ELU (elvaelu.ee) avaldatud pressiteade sisaldab eksitavat teavet ja heidab
tugevat varju juhatuse liikme aule ja väärikusele. Tegemist on ka Vahur Jaakma isikuandmete
lubamatu töötlemisega Isikuandmete kaitse seaduse mõttes. Majanduslikku kahju pole tekitatud.
Mingit kahjunõuet esitatud ei ole ja ebausaldusväärsuse kohta pole mingeid tõendeid. Kahe aasta
jooksul on sihtasutus loonud eeldused täiendavate tulude laekumiseks valda, kulude
kokkuhoidmiseks ja elukeskkonna parandamiseks. Senitehtu rakendamiseks kulub aastaid
viljakat koostööd, kui seda soovitakse.

Lisan veel, et sihtasutuse juhatuse liikme töötasu on 1700 eurot, millest arvutatakse maha
maksud. Nimetatud tasu on pigem väiksem samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult
makstavast tasust. Tasu määramise aluseks on nõukogu otsus.

Lugupidamisega
Vahur Jaakma
SA Puhja Valla Arendus
juhatuse liige

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X