ArvamusKogukond

LUGEJAKIRI: Korteriühistute moodustamisest

Enne 1.jaanuari 2018 oli äriregistri andmetel Elva vallas moodustatud ja registreeritud 107 korteriühistut. Jaanuari lõpuks on korteriühistuid Elva vallas kirjas juba 286. Seda kõike tänu 19.veebruaril 2014 vastu võetud, vahepeal hästi unustatud ja tänavu 1.jaanuaril jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadusele.

Jõustunud seaduse kohaselt moodustas ja registreeris riik korteriühistud seadusele allutatud korterelamutes sõltumata korteriomandite omanike tahtest. Kummalisel kombel on ühel Elva valla korteriühistul ka kustutamise hoiatus äriregistris. Millisel moel see seadusega haakub, jäägu asjaosaliste selgitada.

Vähem kui neli aastat tagasi teadsid kõik, keda seadus täna puudutab, ühte olulist muudatust seoses seadusega. Nimelt ei vaja KÜ enam otsuste vastuvõtmiseks 100% korteriomandite omanike nõusolekut. Piisab enamuse nõusolekust. Seda küll pisukese mööndusega, millise olemasolu ei maksa unustada. Enamuse poolthääled peavad moodustama enamuse ka KÜ korteriomandite pinnast. Kuni kümne korteriga KÜ-d võivad aga ei pea moodustama juhatust, rohkemate korteritega elamud vajavad juhatust.

Enamus jaanuaris moodustatud ja registreeritud KÜ-sid on toimetanud seni korteriühisusena, läbi Valitseja. Puuduvad põhikirjad ja ka suurem huvi asjade ajamise vastu. Ollakse rahul, et Valitseja toimetab ja võtab raha. Mugav ju.

Oletame, et Valitsejaks on omavalitsusele kuuluv ettevõte. Sel juhul oleme sattunud olukorda, kus omavalitsusele kuuluv ettevõte esindab Valitsejana väga suurt hulka valla territooriumil asuvaid korteriühistuid. Äärmiselt mugav oleks omavalitsusel omanikuna tekkinud olukorda ära kasutada kogu valla kortermajade edasiste suundumuste ühtlustamiseks.

Seadus sätestab, et KÜ poolt tekkida võivate nõuete eest, milliseid pole võimalik katta Valitseja vahenditest, vastutab Valitseja juhatuse liige oma varaga. Alatises vahendite puuduses olev omavalitsus suunab omanikuna Valitsejat täitma oma põhikirjajärgseid kohustusi ja teenima omanikutulu, et sellega siis eelarvetes arvestada. Ei saa loomulikult ette heita soovi teenida omanikutulu.

Kodanikud võiks uurida, kui suureks on kujunenud sedasi valitsetavate KÜ-de hulk koos liitunud (endiste valdade) kommunaalettevõtetega. Saab teada kas KÜ-d haldab mõni vastne monopol ja kas selle juhatuse liikmetel on vara, mille arvelt võimalike nõudeid rahuldada.

Kuidas siis edasi? Üks võimalikest teedest on selline, kutsuge kokku üldkoosolek, valige kolmeliikmeline juhatus ning kehtestage juhatusele kord, et KÜ-d ei saa esindada ükski juhatuse liige üksi vaid näiteks kõik kolm koos saavad KÜ-d esindada (toimib mingi aeg kui sisekontroll). Tehke enestele põhikiri, mis ei tee juba vastuvõtmisel naabrile haiget. Tahtes jätkata läbi Valitseja, otsige KÜ-le vähemalt kolm pakkumist, hinnake pakkumiste sisu ilma emotsioonideta (meie maja ümber on 25 aastat lund lükanud Mart, keegi teine ei oskagi seda). Vaagige makstava raha ja saadava teenuse hulka, võtke sellest KÜ jaoks maksimum ja kindlasti ärge laske enestele peale suruda 5 aasta pikkuseid lepinguid.

Sel moel saab tõenäoliselt jõustunud seadusest ka vastne riigi poolt moodustatud KÜ pisut kasu lõigata, distantseerida end Valitsejate palgasurvest seosest koormuse kasvuga ning tore kui ka monopol jääks tekkimata.

Elva valla kodanik
Riigi moodustatud KÜ-s alates 11-01-2018
(toimetusele on nimi teada)

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X