KogukondKohalik VõimValla uudised

Mari-Liis Vanaisak: Kokkuvõtteid Elva valla esimestest kärajatest

Möödunud nädalavahetusel kärasid Konguta Rahvamajas Elva valla külade tegusad saadikud. Mõte korraldada kärajad hakkas idanema möödunud aasta lõpus.  Idee autor, Rannu külaselts avaldas vastava  reklaami. Innukalt reageerisid üleskutsele kõigepealt Konguta külade seltsi aktiivsed eestvedajad. Külaliigutajatele omaselt leiti kohe ühine jututeema ning mõtted läksid liikuma.

Kui mingi asi jääb heas mõttes painama ja viib une, siis on see selge märk, et mõte tuleb teoks teha – nii arvas ja arvab allakirjutanu. Meie vallal oli ka hea eeskuju. Külakärajate sarnane sündmus peeti Saaremaal. Elva valla aktiivsetele külaliigutajatele ja seltsidele kuulub seega üle Eesti auväärne teine koht ja kujukalt öeldes hõbemedal.

Elva valla igas piirkonnas keegi toimetab ja panustab kogukonna asjadesse. Kärajad olid suurepäraseks võimaluseks saada need tublid tegijad kokku , luua kontakt ja üheskoos arutleda, kuidas minna edasi. Seltsis ikka segasem.

Laupäevastel kärajatel olid esindatud  kõik Elva valla piirkonnad.

Rõnguga liidetud Aakre küla oli kohal vast kõige suurema esindusega. Aktiivsel külaseltsil on ette näidata aastatepikkune mitmekesine tegevuste portfoolio. Rõngu piirkonda esindasid Kõduküla, Lossimäe küla, Tammiste küla, Valguta Seltsimaja, MTÜ Käärdi selts ja Rõngu alevivanem. Tublid  hakkajad külad ja eestvedajad! Need inimesed  on korraldanud ja korraldamas Rõngu külade olümpiamänge, rattarallit, puhvetite päeva, riigipühade tähistamist ja palju muid Elva vallas suuremat kõlapinda leidvaid sündmusi. 

Rannu piirkonnast rääkisid oma külaseltsi tekkeloo Rannu külade selts. See ühendus on lühikese aja jooksul korda saatnud nii mõndagi. Oma mitmetahulistest põnevatest tegevusest rääkis Rakke külaselts, kelle “süül” pärjati Rakke 2016. aastal Tartumaa Aasta Küla tiitliga.

Puhja piirkonnast oli aktiivselt osalemas ja kogemusi jagamas Ulila suveaia eestvedaja. Ulila suveaed on taas ellu äratatud ning seal on toimumas palju põnevat. Uula külaselts, Puhja Maanaiste Selts ja MTÜ Soovere eestvedajad ja liikmed on tublid projektikirjutajad.  Läbi erinevate tegevuste, näiteks ühiste väljasõitude, osavõtu rahvusvahelistest konverentsidest,  talgupäevade, kogukonnapidude jmt., panustatakse Puhjas järjepidevalt kohaliku kogukonna arengusse.

Konguta piirkond paistab eredalt silma pikkade ühistegevuse traditsioonide ja aktiivsete  külaseltside rohkusega. On isegi omamoodi tööjaotus.Näiteks Pööritsa külast pärineb enamik Konguta Segakoori lauljatest, Mäeotsa külaselts ootab tutvuma külamajaga, väljaarendamisel on suusamägi.

Kobilu külaseltsi eestvedamisel kutsuti ellu esimene Konguta külade päev.  Aktiivseid MTÜ-sid ja seltse leidub ka Elva linnas. Kärajatele oli jõudnud MTÜ Elva Elama esindus. Lisaks erinevate sündmuste korraldamisele on MTÜ asutanud loetava meediaportaali Elva Elu. Portaalist võib leida kõige tummisema sündmuste kalendri ja värskeimad uudised Elva vallas toimuvast.   

Külade käramisele olid tulnud kaasa elama Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar.

Oma sõnavõtus selgitas Maano Koemets, kuidas käituda ja kelle poole pöörduda, kui külaseltside juhtidel on  tekkinud küsimusi, külakogukondadel aga muresid. On tekkinud  uus olukord, kus aktiivsed külaseltsid peaksid oma tegevuskavasid koostades ja projektitööd tehes oma tegevusi pikemalt ette planeerima. Kõik head ideed, mille teostamisel oleks teretulnud kogu valla abi, tuleb kaardistada. Nii saab vastavate  kuludega arvestada valla üldeelarvet koostades.

Volikogu esimees rõhutas, et vald lähtub avatud valitsemise põhimõtetest ning arengukavade väljatöötamise protsessi kaasatakse kindlasti ka külaseltse ja neilt oodatakse vastavaid sisendeid dokumentidesse.

Marika Saar tõi välja asjaolu, et külaliikumine on valdade ühinemislepingus sätetstatud ning toetuste jagamist jätkatakse. Seni on piirkonniti olnud külaseltside ja MTÜ-de toetuse korrad väga erinevad ja uute ühiste kordade väljatöötamisel saab arvestada paljude võimalustega. Seda tehaksegi koostöös seltside ja MTÜ-dega. Samuti rääkis Marika Saar Elva valla koduleheküljest, kus info külaliikumise kohta pidevalt täieneb ja oodatud on igasugune oluline info külaseltsidelt.

Kärajate lõputunnil tekkis elav aruteluring. Arutleti külavanema statuudi ja selle olulisuse üle. Räägiti läbi ühiste ettevõtmiste võimalikkus ja ülevallalised suurprojektid. Ragistati ajusid, kuidas koos edasi minna. Kõlama jäi, et tulevikus võiks toimida ka Elva valla külade ümarlaud. Ühiselt lepiti kokku ka esimesed sammud selle teostamiseks. Järgmine kohtumine toimub juba märtsikuul Mäeotsal.

Kärajate traditsioonil Elva vallas on jumet. Koos olid teotahtelised ja särasilmsed külaliigutajad, kes ajavad õiget asja. Elva valla igas osas on nii palju potentsiaali ja ideesid, mis suures plaanis muudavad Elva valla võimaluste vallaks.

Mari-Liis Vanaisak

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X