ArvamusValla uudised

Vastulause: Kultuuritöötajate palkadest

Elva Vallavolikogu rahanduskomisjoni ja Konguta piirkonnakogu liige Märt Meesak on kirjutanud sel nädalal demagoogiast pulbitseva loo, kuidas mina, Elva abivallavanem, tegelen hämamisega ja ei pea kultuuritöötajate palkade kerkimist 1150 eurole reaalseks. Hea, Märt, jutt käis raamatukogutöötajatest!

Vaadates tervikpilti ei pea ma tõesti mõistlikuks peaaegu kahekordistada ühe valdkonna töötajate palkasid olukorras, kus nende tööülesanded peale haldusreformi ei ole muutunud. Sel aastal tõusevad jõudsamalt õpetajate palgad (jah, tõus tuleb riigieelarvest) ning lasteaiaõpetajate palgad (riik osaliselt toetab tõusu), kuid see omakorda tingib selle, et me peame järgi aitama lasteaedades õpetajate abide palkasid ning tõstma ka direktorite palkasid, muidu tekib olukord, kus direktori ja õpetaja palgavahe on nii väike, et tekib küsimus, miks peaks üldse keegi võtma juhi vastutuse.

Palgatõusu ootavad meie huvikoolide õpetajad, koolide ja lasteaedade tugispetsialistid, hooldustöötajad, raamatukogutöötajad, kultuuritöötajad, noorsootöötajad, tegelikkuses vist enamik töötajaid. Lisarahastust ootavad ka spordiklubid ja kultuurikollektiivid! Loodan väga, et ühel päeval on kõikide palgad Elva vallas samaväärsed Harjumaa palkadega.

Aga tuleme tagasi kultuuritöötajate juurde. Ma arvan, et on väga mõistlik enne hoogsate lubaduste andmist olukorda analüüsida ning valdkonnale süsteemselt läheneda. Tuletan meelde, et vähem kui kuu aega tagasi tekkis meil ühine Elva vald, mis moodustub 6,33st omavalitsusest (0,33 on siis Aakre piirkond). Uskuge mind, pilt kultuuritegevusest ja –töötajatest on vallas väga erinev. Jaanuarikuu esimestel päevadel lõppes Aakre Rahvamaja juhataja konkurss, sest veel eelmisel aastal ei olnud seal isegi inimest, kes kultuuritööga tegeleks. Meie rahva,- kultuuri- ja seltsimajades on palgal ka tantsujuhid ja dirigendid, kes tegelevad kultuurikollektiivide juhendamisega. Elva linnas sellist „luksust“ ei olnud ning kollektiivid peavad läbi ajama tegevustoetusega, mille suurus on näiteks madalam kui endises Palupera vallas.

Meie „kultuurimajade“ juhtide keskmine palk on 955 eurot ning palgad jäävad vahemikku 825-1100 eurot ehk siis miks mitte võtta mitme aasta vaates isegi suurem eesmärk palgatõusuks kui riikliku palga alammäär. Samas on meie kultuurijuhtidel ka erinevad ülesanded ja erineva suurusega meeskond. Meie raamatukogu juhatajate keskmine palk on 804 eurot ning palgad jäävad vahemikku 600-905 eurot, aga meie raamatukogud on ka tohutult erinevad. Meie vallas on raamatukogu, kus käib päevas 7 inimest ja ka raamatukogu, mis teenindab 70 inimest. Eraldi teema on veel valdkondade investeeringuvajadused, näiteks on vaja leida lisaraha Rõngu Rahvamaja remondi lõpetamiseks või Puhja Seltsimaja värskendamiseks.

Volikogu ei ole veel 2018. aasta eelarvet kinnitanud ning loodan, et vähemalt 5%line palgatõus on võimalik kõigis valdkondades. Minu igapäevatöö ongi tegeleda Elva valla kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö koordineerimise ja arendamisega ning särasilmsed ja motiveeritud töötajad on kindlasti üks eesmärke.

Marika Saar
Elva abivallavanem

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X