HaridusLapsedValla uudised

PRESSITEADE: algas ulatuslik koostöö laste ujuma õpetamiseks

Sellel nädalal jõuavad kõikidesse esimeste klassidega koolidesse erilised pakid, mis sisaldavad
ujumismütse lastele, infovoldikuid lapsevanematele ja plakateid kooli seinale. Eesti Ujumisliidu ja
Päästeameti eestvedamisel algab ulatuslik koostöö lastele ujumisoskuse õpetamisel.

2017. aastal võttis Vabariigi valitsus vastu kaks olulist otsust, mille eesmärgiks on parandada meie
inimeste tervist ja turvalisust ujumisoskuse kaudu. Valitsus eraldas kohalikele omavalitsustele ujumise algõpetuse läbiviimiseks koolis iga-aastaselt lisaraha
miljon eurot. Kokku on riigipoolne toetus ujumise algõpetusele alates 2018. aasta jaanuarist 1,23 miljonit
eurot.

Teiseks otsustati rakendada alates sellest aastast põhikooli kehalise kasvatuse ainekavas ujumise osas
uut õpitulemust: „Õpilane oskab ujuda, sealhulgas vees sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili
asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda; hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid
veeohutusalaseid oskusi.“ Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints nendib „Et lapsed tuleks
ootamatult vette sattudes paremini toime, peab nende ujumisoskus märkimisväärselt paranema“.
Vastavalt Eesti Ujumisliidu ja Päästeameti väljatöötatud õppematerjalile tuleb ujumisoskust hinnata
kriteeriumide kohaselt, mis on  levinud ka Põhjamaades.

Eesti Ujumisliidu president Karol Kovanen ütleb:„ Uus õpitulemus on kindlasti väljakutse, mis nõuab
professionaalset ja loovat lähenemist ning koostööd eri osapoolte vahel: kool, lapsevanemad, kohalik
omavalitus, ujumisklubid ja Ujumisliit, ning loomulikult laps ise.“

Valitsuse ülesandel on Eesti Ujumisliit alates 2018. aastast kooliujumise koordinaator, partner
ujumisõpetajatele, koolidele ja kohalikele omavalitsustele, et iga laps saaks koolist kaasa ujumisoskuse.
Kogu info kooliujumise kohta on kõigile osalistele kättesaadav uuelt veebilehelt www.kooliujumine.ee.
Lapsevanematega suhtlemiseks ning ujumisoskuse vajalikkuse selgitamiseks on loodud ka uus
Facebooki leht “Kooliujumine”, mis asub aadressil www.facebook.com/Kooliujumine/.

Ujumisliit on ette valmistanud ka metoodilised õppematerjalid ujumisjuhendajate koolitamiseks. Koostöös
Päästeameti ja Kultuuriministeeriumiga on juba koolitatud pea 700 juhendajat, kuid õpetajate
täiendkoolitused jätkuvad ka tulevikus.

Rohkem infot:
Helen Link
Ujumise algõpetuse projektijuht
5088304

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X