Elva linnKohalik VõimKongutaPaluperaPuhjaRannuRõnguValla uudised

Aasta 2018 investeeringute kava – mida Elva vald sel aastal ehitab?

Valdade ühinemisprotsessi käigus lepiti kokku ühinemistoetuse jagamises vastavalt liitunud omavalitsustele investeeringute kaupa, nüüdseks valminud valla 2018. aasta eelarve eelnõu kohaselt on päris suur osa planeeritavatest investeeringutest jäänud samaks, kuid 2018. a eelarve põhjal on märgata ka mitmeid muudatusi.

Suurim Elva linna investeeringuobjekt käesolevasse aastasse on planeeritud Elva Kesk tänava (vähemasti osaline) rekonstrueerimine maksusmuses ligikaudu 1,5 miljonit eurot. Suur osa sellest varem juba kinnituse saanud toetuse “Hea avalik ruum” raames. Suuruselt järgmine investeering Elvasse on suunatud spordihoone ja ujula arendamiseks. Eelnõus ette nähtud 287 000 euroga ilmselt siiski ehituseni ei jõuta ning eelarve rida on pigem projekteerimise tarbeks. Kolmas investeering Elvasse on pikka aega plaanis olnud jäätmejaama komposteerimisväljaku rajamine maksumusega 120 000 eurot.

Lisaks hakkab avaliku linnaruumi panustatavatest vahenditest silma planeeritav Valga mnt kõnnitee remont koos sadeveekanalisatsiooniga, mille kogumaksumus on 174 000 eurot. Teine kergliiklustee on pikalt planeeritud kergliiklustee nn vanale Tartu maanteele. Ülejäänud investeeringud on suuremas mahus planeeritud valla allasutuste kinnisvarasse.

Puhja piirkond. Valla selle aasta rahaliselt suurim investeering on Puhja koolimaja rekonstrueerimine, planeeritud maksumusega 1,75 miljonit eurot. Lisaks saab Puhja piirkond suurema investeeringu kohalikesse teedesse maksumusega 150 000 eurot ning korrastatakse vabadussamba valgustust.

Rõngu piirkonnas on suurimaks investeeringuobjektiks kergliiklusteede ehitamine Rõngu ning Käärdi alevikku maksumusega 745 000 eurot, millest pool on planeeritud teostada toetuste abiga. Lisaks on eraldatud 150 000 Käärdi lasteaia projekteerimisse ning 100 000 teede mustkatte alla viimiseks.

Rannu piirkonnas planeeritakse täiendada mänguväljakut ning viia mustkatte alla Pagavere tee. Konguta suurimaks investeeringuks on tänavu Kentsi paisjärve taastamine, sellele lisanduvad teede ehitus ja kooli spordihoone renoveerimine. Palupera piirkonnas on peamiseks investeeringuks planeeritud teederemont maksumuses 150 000 eurot.

2018. aasta planeeritav investeeringute maht Elva vallas kokku on 5,9 miljonit eurot, millest 3,3 miljonit kaetakse saadavate sihtfinantseeringutega ja 1,9 miljonit eurot võetavate laenudega ning 0,7 miljonit eurot likviidsete varade kasutusega. Toetusi põhivara soetuseks planeeritakse anda 405 000 eurot. Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda 94 164 eurot.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X