Kohalik VõimPersoon

Intervjuu vallavanem Toomas Järveojaga

VASTUTUSE PINDALA:  42   x   23   =  966

Elva valla pikkus on linnulennult 42 kilomeetrit, laius 23 kilomeetrit. Nii mõõtsime koos vallavanemaga välja. Korrutis annab pea 1000 ruutkilomeetrit. Ega see vald nüüd päris ristkülik ka ei ole. Aga mine tea, Valgamaa küljest sai ju tükk Aakretki ära naksatud.

Istume vallavanem Toomas Järveojaga tema töökabinetis, kus parajasti  lõppes järjekordne nõupidamine. Nii need vallajuhi tööpäevad  seni läinud ongi. Nõu- ja arupidamised ning kolm päeva  sõite mööda valda. Kokkusaamine Elva Elu ajakirjanikuga oli mitu korda küsimärgi all. Vallavanem pakkus vestlust isegi väljaspool tööpäeva, aga ka leheneegril  on südametunnistust nii palju, et mitte võtta  ametimehelt  talle kuuluvat vaba aega.

Kas kõik endised vallad on läbi sõidetud?

„Kõik. Esimest korda läbisime sama tee enne valimisi. Jalgratastel. Nüüd vestlesime põhiliselt endiste valdade ametnikega. Kuulasime maad, kellest võiks saada koordinaatorid ja sotsiaaltöötajad kohalikes teenuskeskustes.“

Ja muljed?

Ametnikud on väga tublid ja professionaalsed“

Meenub 7.novembri õhtu kultuurikeskuses, mil vallavanema kandidaat Järveoja   sõna sai. Siis kuulsime, et Toomasel pole praeguse suurvalla ala sugugi  võõras. Tuletasime nüüd neid fakte veel kord meelde. Toomas on küll sündinud Elvas, aga  elanud Väike-Kongutas. Koos loomaarstist isaga said läbi käidud-sõidetud pea kõik laudad ja talud Kongutas ja Puhjas.

„Abikaasa on pärit Rannust, seal elab mu äi. Käärdis, see tähendab senises Rõngu vallas, elab mu tütar. Teise tütre  elukaaslase vanemad elavad Lapetukme külas, kuhu ka meie noored tahavad maja ehitada“.

Nii et vallavanemal on kolm last?

Jah, poeg on hetkel Austraalias  spordiasju ajamas“.

Selle fakti juures jääb vaid imestada, et judoka Martin, viiekordne Eesti  meister,  hoopis tehnilisele kiirusalale üle läks.

Jah, ta on väga tubli ja oma valikuga rahul“.

Kas ka  Hellenurme ja Paluperaga on vanu sidemeid?

„Pigem pidevaid. Sealsetel matkaradadel ja teedel on jalgrattaga liigutud väga palju“.

Pole mingi saladus, et Järveoja on spordimees. Aastaid tagasi seletas keegi „teadja“, et tänane vallavanem on  spordiala õppinud lausa kõrgkoolis  ja töölegi Elva linnavalitsusse   spordiorganisaatorina  tulnud.

„Lõpetasin Tallinna Polütehnilise Instituudi. Olen mehhaanikainsener“.

Vallavanem  tuli  kõigepealt Elva linna volikogu esimeheks (1999-2002),  kolm aastat hiljem sai temast  tõepoolest linnavalitsuse spordijuht, aastatel 2007-2011  pidas  abilinnapea ametit ning aastatel 2011-2015 oli Elva linnapea.

Suur vald,  500 ruutkilomeetrit maad hallata. Kas vallamajja tuleb ametnikke juurde?

„Tuleb kindlasti. Praegu tegeleme valla juhtimisstruktuuri väljatöötamisega. Aega on vähe – 27.novembriks peab töö tehtud olema. Millege vallarahvas juba praegu arvestada võib, on see, et koolid jäävad alles ja ühistransport paraneb. Nii me lubasime ühinemislepinguga.“

Meenuvad nii mõnegi autoriteedi sõnad, et haldusreform vallandab ääremaastumise. Vald on läbi sõidetud, kas kusagil on tõesti elu hääbumist märgata?

„Mingid riskid on. Kas neid just haldusreform tekitab, seda on raske öelda. Kogu Euroopas käib hoogne linnastumine. Võin öelda, et kõrvuti Euroopaga on meil suurlinnadesse  kolimise alal veel kõvasti „arenguruumi“. Pean väga tähtsaks juba nimetatud ühistranspordi arendamist, mis kindlasti pidurdab nooremate puhul käega löömist ja linna kolimist.

Kohati aga minnakse just maale elama.  Paljud  meie kunstiinimesed on endale  loometalusid soetanud. Just nimelt  vähem  asustatud paikkondadesse.  Esimestena tulevad   meelde meie noored kunstnikud  Meeta Veigel ja Reelika Laks.

Paraku pole  loomeinimesi rahvastikus just kuigi palju. Samas kus veel Eestis näeb nii kaunist loodust ja nii vaikseid loomenurgakesi, nagu meie vallas? Aga on arvamusi, et ääremaastumist soodustavad ka kehvad kommunikatsioonid ehk info liikumine. Kaugematest nurkadest keskusesse.

„Info hakkab liikuma piirkonnakogudelt vallavolikokku ja -valitsusse. Ja need on igas endises vallas. Ootame neilt väga tõsist koostööd volikogu saadikutega.“

Oli lähiminevikus aeg, mil usinasti külavanemaid valiti. Kas nemad on ka täna infoahelas sees?

On küll“.

Kuidas oleks volikogu ja vallavalitsuse väljasõiduistungitega?

„Pooldan. Kui vastav vajadus on. Muide, volikogu teist istungit tahtsimegi pidada Rannus. Aga seal ei olnnud infotehnoloogiaga kõik korras“.

Kui  seaks eesmärgiks viia lähitulevikus läbi midagi niisugust, et kogu valla rahvas oleks sellest haaratud ja  mis tekitaks korraga rohkem ühise valla tunnet. Mis see olla  võiks ?

„Spordimehena on mul vastus valmis. Tahame korraldada Elva valla talispordimängud. Kavva võtame sportlikud jõuproovid, aga ka viktoriinid ja kultuuriprogrammi. Muide, minult on küsitud, kas nüüdsest pannakse vallas püsti ainult üks jõulupuu – Elva jaamahoone ette? Vastan: jõulupuud tulevad ikka samadesse kohtadesse, kus nad eraldi valdade ajal seisid“.

Kalju Hook

Sildid
Näita rohkem

Kalju Hook

ajaloolane, ajakirjanik ja tõlk. Töötanud Pärnu Raadios, Õhtulehes, Rahvalehes ja Pärnu Ekspressis. Kaastööd teinud Eesti Raadiole ja Elva Postipoisile.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X