NooredNoorteleValla uudised

Noorte Tugila

Soovime tutvustada uut noortesõbralikku programmi Noorte Tugila, mis on suunatud 15-26 aastatele õppimise või tööga hõivamata noortele.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast. Aastateks 2015-2018 koostasime Noorte Tugila tegevuskava, mis võimaldab neil aastatel toetada umbes 8800 õppimise või töötamisega hõivamata noort vanuses 15-26.

Noorte Tugila on osa  Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Noortegarantiiga on seotud veel Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht” , Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Noorte Tugilad asuvad üle kogu Eesti. Riik jaotub piirkondadeks, millest iga alla koonduvad mitu kohalikku omavalitsust. Hetkel on programmiga ühinenud pea 50 noortekeskust, kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

 

Tugila kategooriasse kuuluv noor vanuses 15-26 vajab tuge ja abi:

·  Koolist väljalangemisohus olevad noored

·  Kodus olevad emad/isad

·  Noored, kes ei tööta ja ei õpi.

Meie Tugila spetsialistid pakuvad:

·  Individuaalset lähenemist

·  Piisavalt aega noorega suhtlemiseks

·  Võimalusi, sündmuseid, ettevõtmisi edasiseks õppimiseks/tööks.

Tugila  pakub koostööd ning seeläbi saame üheskoos aidata noortel leida õige suund.

Noorel on võimalus täita ankeet siin: https://goo.gl/forms/wTWwOExaA80pR1cb2

 

Kontakt:
Grete Kald
Tartumaa Noorte Tugila Spetsialist
53405580
tugila@elva.ee

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X