ArvamusHaridusHellenurmeKogukondKohalik VõimLapsedPaluperaValla uudised

ARVAMUS: Liia Kukk – Elva vald, kas tõesti määrad Palupera Põhikooli hääbumisele?

Elva valla arengukava 2024–2030 näeb ette, et kui õpilaste arv langeb 9-klassilises koolis alla 50, algatatakse arutelud nii muudatuste vajalikkusest kui ka haridusasutuste ümberkorraldamiseks. Palupera Põhikooli tulevikuarutelu algatati 2023.aasta novembrikuus, kui koolis käis 58 õpilast. Seega ei ole vallavalitsusel arutelude algatamiseks õiguslikku alust. 09.11.2023 toimunud Palupera Põhikooli arutelul toodi välja kolm stsenaariumi: kooli sulgemine, III astme sulgemine (7–9 klass) või ühendjuhtimine Rõngu Keskkooliga. Kohaletulnud kogukond ja lapsevanemad ei olnud nõus ühegi stsenaariumiga ja nõudsid neljandat, kooli säilimist põhikoolina. Juba enne seda arutelu saadeti nii vallavalitsusele kui ka vallavolikogu liikmetele laiali lastevanemate pöördumine, milles nõuti Palupera Põhikooli säilimist 9-klassilisena. Lisaks on kogukonna pöördumine, milles nõutakse kooli säilimist põhikoolina. 08.02.2024 toimus põhikooli tuleviku teemal järgmine arutelu, milles tutvustati hoopis uut plaani: kooli III astme sulgemine, Hellenurme lasteaia rühmade viimine Palupera koolimajja (kooli keskmine osa) ja ühendjuhtimine Rõngu Keskkooliga, kusjuures lasteaia juhtimine jääks senisesse Rõngu lasteaed Pihlakobar haldusalasse. St nimetatud kolmest stsenaariumist kasutati uue loomiseks kahte, lisades veel ühe – lasteaiarühmade toomise koolimajja. Samas, kaks päeva varem (06.02.2024) kutsusid lapsevanemad kokku Hellenurme rühmade lastevanemate koosoleku antud teema arutamiseks.

Nimetatud koosolekult jäi kõlama, et lapsevanemad on lasteaia rühmaruumide, õueala ja mitmekesiste tegevusvõimalustega rahul; rühmaruumides on piisav valgus ja lasteaialastele sobilik küttesüsteem. Ühe punktina toodi välja ka lasteaia teisele korrusele viiv trepp, kuid üsna kiiresti sai selgeks, et vallavalitsuse sügisel väljapakutud lahendus Hellenurme maja efektiivsemaks kasutuseks oleks hõlmanud ka lasteaia rühmade toomise mõisa esimesele korrusele. Samas leidsid lapsevanemad, et enamikes lasteaedades on mitu korrust, mistõttu ei ole trepi olemasolu lasteaias just väga haruldane nähtus. Lisaks pakkusid lapsevanemad välja, et maja seni veel tühjasid ruume saaks kasutada lasteaia lisarühma loomiseks, noortekeskuse ja raamatukogu teenuste pakkumiseks vms. panustades nii küla kui kogukonna arengusse.

Kohaletulnud abivallavanem kinnitas osalejatele, et kui ka kogukond ei toeta lasteaia rühmade viimist Palupera Põhikooli, jäävad rühmad Hellenurme majja. Kuid ka Paluperas toimunud arutelul (08.02.2024) ei toetanud kogukond lasteaiarühmade viimist Palupera kooli. Lasteaia lastevanemad esitasid vallavalitusele ja vallavolikogule pöördumise lasteaiarühmade jätkamiseks Hellenurme majas tuues välja omapoolsed põhjendused. 15.02.2024 saadeti Palupera kogukonna, vilistlaste, piirkonnakogu, õpilasesinduse, lastevanemate ja hoolekogu enamuse nimel Elva vallavalitsusele ja vallavolikogule järjekordne pöördumine, millega nõuti Palupera kooli säilimist iseseisva 9-klassilise põhikoolina. Seega on Hellenurme-Palupera piirkonnas Elva vallavalitsusele ja vallavolikogule kokku juba neli pöördumist, milles lasteaia ja kooli lapsevanemad ning kogukond tervikuna ei toeta vallavalitsuse väljapakutud ettepanekut!

Hellenurme mõis – lasteaed. Foto: Liia Kukk

Lühidalt Palupera Põhikoolist. Palupera Põhikool oma ajaloolise hoonekompleksiga on Elva valla ainusmõisakool. Koolis on soodustava õpikeskkonna hoidmine ja väärtustamine, turvalise õpikeskkonna tagamine, mitmekesise huvitegevusvõimaluste pakkumine (muusikaring, poksiring, jooga, inglise keele klubi, robootika, kunstiring, rahvatants, näitering, kodundusring jne) ning koostööd, arengut ja loovust väärtustavad tegevused.

Palupera Põhikool ja selle tunnustused. Foto: Liia Kukk

Kooli personal on kõrgelt kvalifitseeritud. Palupera Põhikooli üks olulisemaid eeliseid paljude lapsevanemate ja laste jaoks on koolivõrgustiku keskmisest väiksem laste arv klassis, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist.

Palupera Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku, osaleb erinevates riiklikes programmides (nt “Digikiirendi”), koolil on mitmeid riiklikult tunnustatud sertifikaate (nt „Teaduse populariseerija“). Alates 2013. aastast rakendatakse koolis KiVa-programmi, millel on lisaks koolikiusamise teadlikule vähendamisele veel mitmeid positiivseid mõjusid (õpimotivatsiooni ja akadeemilise edukuse suurenemine, depressiivsuse vähenemine jne). Lisaks on Palupera Põhikool liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“, mis on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk.

Tänaseks on Palupera kool ainsana Tartumaal saavutanud baastaseme. Kool on aktiivne nii erinevates valdkondades ja tegevustes kui ka üritustel ja võistlustel osalemisel (Globe-programm, õpilaste osalemine teadusfestivalil, Ruubeli rattaralli, erinevad olümpiaadid jne), kusjuures Palupera Põhikooli lapsed on koolile toonud palju auhinnalisi kohti.

Palupera Põhikool. Foto: Liia Kukk

Palupera Põhikooli ja Hellenurme lasteaia rühmade tuleviku aruteludest on mitmeid kordi välja tulnud, et puuduvad täpsed kalkulatsioonid Hellenurme maja renoveerimiskuludest, Palupera Põhikoolis planeeritava küttesüsteemi kuludest (hetkel olemasolev ahiküte ei ole lubatud lasteaia pidamiseks) ning kogukonnal puudub ka teadmine missugustel alustel on leitud eeldatav kokkuhoid kooli viimase astme sulgemisest ja lasteaiarühmade viimisest Palupera Põhikooli. Samas on kokkuhoid eelarvereal olnud üks põhilisi  argumente nii erinevate stsenaariumite tegemisel  kui ka viimasel, 04. märtsil vallavolikogule esitataval ettepanekul. Lisaks on välja öeldud, et kui Hellenurme majal edaspidi (st lasteaiarühmade äraviimisel) otseselt funktsiooni ei nähta, müüakse Hellenurme mõis maha. Aruteludel selgelt väljatoodud 6-klassiliste koolide riikliku toetuse osas, millele tuginedes kool kvalifitseerub viimase astme kaotamisel, puudub kindel teadmine nii toetuse suuruses kui ka jätkusuutlikkuses. Praktiliselt olematu on aga tõenäosus, et kord juba 6-klassiliseks viidud kool jätkab eelpoolnimetatud riikliku toetuse kadumisel põhikoolina ning lasteaiarühmad saavad naasta Hellenurme mõisamajja.

Seega, Elva vald, kas tõesti määrad Palupera Põhikooli hääbumisele?!?

Liia Kukk

Lapsevanem

Rõngu lasteaed Pihlakobar Hellenurme rühma hoolekogu liige

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X