Elva linnKohalik VõimTurismValla uudised

Verevi rannaala detailplaneeringu eskiislahendus tuleb avalikule väljapanekule

Verevi rannaala detailplaneeringu eskiislahendus on tutvumiseks avalikul väljapanekul 9.22. mail. Eskiisiga saab tutvuda vallamajas ning valla veebilehel.

23. mail kell 16 toimub vallavalitsuse saalis (Kesk 32, Elva linn) eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiisi tutvustab maastikuarhitekt-planeerija Heiki Kalberg ning teostamisel olevat mõjude hindamist keskkonnaekspert Tanel Esperk. Ootame kõiki huvilisi tutvuma detailplaneeringu eskiislahendusega ning osalema seda tutvustaval arutelul.

Detailplaneeringuga kavandatakse randa mitmefunktsiooniline rannahoone, mis koondab rannas osutatavad teenused (rannavalve, tualetid, toitlustus, rannainventari hoiustamine. Hoone kavandatakse aastaringse kasutusega (spaa, veekeskus vms). Planeeringuga on kavas parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, mis ei ole suvisel ajal piisavalt koordineeritud. Tänavatelt sademevete Verevi järve valgumise vältimiseks luuakse lahendus. Kuna Verevi järv on koos ümbritseva planeeringualaga looduskaitse all, teostatakse alal keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X