KogukondLapsed

KALLIS, KUHU ME PANEME OMA LAPSE?

Seadus: lasteaiakohti antakse kohaliku omavalitsuse piires. Kuidas uues vallas see toimuma hakkab? Küsime järgi!

Elva Elu:

Tere, lugupeetud  abivallavanem Marika Saar!

Meie lugeja esitas tõsise küsimuse lasteaedade teemal. KOKS § 6 lg 2 järgi on lasteaiakohtade võimaldamine omavalitsuse rida, sest KOVil lasub koolieelsete lasteasutuste ülalpidamise kohustus. Ja lasteaiakohti jagatakse kohaliku omavalitsuse piires. Nii senimaani oligi. Ikka linna ja valdade piires. Territoriaalseid probleeme ei tekkinud. Uuest aastast võib tekkida.  Uus Elva vald on  ligi poolsada versta pikk ja lai. Kas võib tekkida olukord, et kui lapsevanem elab näiteks Elvas, siis tema lapsele võidakse pakkuda päevahoidu näiteks Valgutas või Puhjas?

Võib tekkida ka olukord, et  lapsevanem töötab Rannus aga elab Elvas. Kuhu  sel juhul oleks seaduspärane anda tema lapsele lasteaiakoht?

Abivallavanem Marika Saar:

Tere, Elva Elu!

Elva valla ühinemisleping sätestab, et uues vallas luuakse ühtne lasteaiajärjekorra süsteem, mille alusel võimaldatakse lasteaiakohad vastavalt teeninduspiirkonnale, lapsevanemate soovile ja vabade kohtade olemasolule.See tähendab, et vallavalitsus hakkab välja töötama eelnõud, millega pannakse paika lasteaedade teenuspiirkonnad ning laps saab käia oma teeninduspiirkonna lasteaias.

Kui lapsevanemad soovivad ning lastaedades on vabu kohti, siis võib panna lapse ka mõnda teise Elva valla lasteaeda. Peaeesmärk on ikkagi, et iga laps saab käia oma kodulähedases lasteaias.Kui mõnel lapsevanemal on soov viia laps lasteaeda oma töökoha lähedal olevasse lasteaeda, siis vabade kohtade olemasolul saab lapsevanema soovi ka arvestada.

Uut lasteaiajärjekorra süsteemi asub Elva vallavalitsus välja töötama pärast 1.jaanuari 2018. Kuni uue süsteemi juurutamiseni jätkub lasteaiakohtade avalduste esitamine ja vastuvõtmine seniste kordade alusel. Elva linnas asuvatesse lasteaedadesse koha saamiseks tuleb esitada avaldus linnavalitsusele (uuel aastal vallavalitsusele) ning ühtset järjekorda peab registripidaja. Teistes valla piirkondades tuleb avaldus esitada lasteaedade direktoritele.

Ühinemislepinguga on kokku lepitud, et jätkatakse olemasolevate haridusasutuste tegevust ning arendatakse nende koostööd. Elva vallas on kokku kümme lasteaeda: Elva lasteaed Murumuna, Elva lasteaed Õnneseen (k.a Peedu lasteaed), Puhja lasteaed Pääsusilm, Rannu lasteaed, Rõngu lasteaed Pihlakobar, Hellenurme lasteaed, Järve lasteaed ning lisaks kolm lasteaed-algkooli – Aakres, Kongutas ja Valgutas.

Elva Elu tänab  Anne Kähr-Hallerit teematõstatuse eest.

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X