Kohalik VõimValla uudised

Tähtsamat kolmandalt vallavolikogu istungilt.

27.novembril peetud Elva valla volikogu istungil võeti vastu väga olulised otsused.

Aavasõnad kutsuti seekord lausuma E-Akadeemia esindajad Liia Hänni ja Kristina Reinsalu. Kuulajad said teada, et Elva vald koos tulevase Lääneranna vallaga Läänemaal on osalemas projektis „Avatud valitsemise partnerlus“, milles löövad kaasa 80 riiki, sealhulgas ka Eesti. Projekti tuumaks on võimu avalik koostöö kohalike kogukondadega. Milleks meile ka edu ja jõudu sooviti. Istungi päevakord oli sisutihe – üheksa olulist küsimust. Neist kõige tähtsamad olid vallavalitsuse põhimäärus ja struktuur, ilma milleta üks omavalitsuse täitevvõim tegutseda ei saa. Ette rutates: puudu on veel ka valla põhimäärus, kuid sellega  peab  ootama, kuni  saab selgeks uue haldusüksuse sümboolika.

Küllap lugejat huvitavad enim muutused just uue täitevvõimu  struktuuris.

Elva linnavalitsuse koosseisu on seni  kuulunud linnamajandusosakond, sotsiaalosakond, finantsosakond ja arendusüksus. Linnakantselei muidugi ka. Vallavolikogus saavad olema arengu- ja planeerimisosakond, finantsosakond, haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaal- ja terviseosakond ning vallamajandusosakond. Kantselei saab samuti liitsõna esimeseks pooleks „valla-“.
Arendusüksus muutub vallamajas osakonnaks ning  juurde  tuleb haridus- ja kultuuriosakond. Viimase  haldusala saab olema üsna soliidne – kaheksa üldhariduskooli,  valla lasteaiad  ja kultuuriasutused. Kokku  26 allasutust. Arengu- ja planeerimisosakonnas asuvad tööle vallaarhitekt ja kaks spetsialisti. Vastavalt arengu ja planeerimise alal. Planeerimisspetsialisti ootab ametikoht, arenguspetsialisti aga töökoht.

See  vahetegemine huvitab   rohkem asjaosalisi ja juriste. Kuid lugejat ehk ka. Targad teatmikud seletavad, et ametikoht eeldab vastava  elukutse  esindajat  ja selle koha vastuvõtnu  toetab avaliku võimu teostamist valla piires. Tema tegevust reguleerib  avaliku teenistuse seadus.  Töökoha taotleja aga asub tegutsema töölepingu alusel, kus tema kohustused  konkreetselt kirjas on. Ülimaks käsulauaks jääb temale kohaliku  omavalitsuse korralduse seadus. Arengu- ja planeerimisosakonna koosseisu mahuvad  ka  ITnõunik ja viis piirkonnakoordinaatorit  –  hoidma silma peal viiel liitunud eksvallal,  arendama  sealse rahva elu ja pidama piirkondlikke teeninduskeskuseid. Haridus- ja kultuuriosakonnas leiavad  tegevust kaks spetsialisti. Vastavalt hariduse ja kultuuri alal. Ka siin on tegijate staatus pisut erinev – ühel (haridusspetsalistil)  on ametikoht ja teisel töökoht. Üksuse etteotsa tuleb osakonnajuhataja.

Sotsiaal- ja terviseosakond ootab kolme lastekaitsespetsialisti ja üheksat sotsiaaltööspetsialisti. Volikogu istungil tehti viimaste osas parandus – vahetult vallamajja jäävad tääle kolm sotsiaaltöötajat ja nende tiitliks saab „sotsiaalnõunik“.Peale selle on  osakonna  koosseisus ka viis hooldustöötajat  ja   sotsiaalmaja poolteist töökohta. See osakond on vallavalitsuse raames  tegutsejate arvu poolest  auhinnalisel teisel kohal  – 18.5 kohta. Esikohal on töötajate arvu poolest vallamajandusosakond .  Sellel on jätkuvalt oma osakonnajuhataja  ning komplekteerimist  ootamas  ehitus-, keskkonna-, taristu-,   haljastus- ja kinnistuspetsialisti ametikohad.  Töökohti on viisteist, sealhulgas vallavara- ja geoinfospetsialisti oma. Osakonna alla kuuluvad ka neli kalmistukorraldajat ning teenindav personal (sohvrid, kütjad, koristajad). Kokku 21 inimest. Osakondadest ja vallavanemast sõltumatult  astuvad  ametisse  sisekontrolör  ja tööle kommunikatsioonijuht.

Raekojas tuleb  teha siseruumide ümberjaotus

Sel otstarbel kuulutabvallavalitsus lähiajal välja hanke  raatusemaja  ruumide  ümberehitamiseks ja remondiks. Vallavolikogu  istungeid kuulata sooviv publik ilmselt peamajja enam ära ei mahu. Aga istungite pidamiseks on Elvas avalikke ruume piisavalt – kultuurikeskus ja kaks koolisaali. Küllap tuleb ette ka väljasõiduistungeid.

Kokku oli päevakorras üheksa olulist küsimust.  Ja need kõik arutati ka kolme tunniga läbi. Aeg kihutas tagant, sest  kuni  aasta lõpuni, st.  veel ainult kuu aega,  töötatakse nii raekojas kui senistes vallamajades endistviisi. Aga koos uue aastanumbriga peavad toimuma  ka  kõik kavandatud muutused.

Endistes valdades seisab ees tulevaste teeninduskeskuste loomine. Neile peab leidma ka ruumid, kuhu tulevad töötamiskohad  piirkonnakoordinaatoritele ja sotsiaaltöötajatele. Nemad  on ametlikult, nagu terane lugeja juba ka märkas,    vallavalitsuse koosseisus.

Ei saa nentimata jätta, et opositsioon oli väga aktiivne. Vaidlustati tähtsamate dokumentide otsene kinnitamine, pakkudes eelnevaid lugemisi nagu riigikogus, kritiseeriti, et  haridus- ja kultuuriosakonnale tahetakse määrata  abilinnapea kõrvale ka juhataja ning finantsosakonnale finantsjuht, märgiti, et teeninduskeskuste kohta on teavet napilt  jne.

Istungil kinnitati volikogu eestseisus, kuhu kuuluvad nelja fraktsiooni esindajad (RE, SD , Elva Vallakodanik ja Elvamaa Esimesed), samuti kõigi komisjonide esimehed.

Kalju Hook
toimetaja

Sildid
Näita rohkem

Kalju Hook

ajaloolane, ajakirjanik ja tõlk. Töötanud Pärnu Raadios, Õhtulehes, Rahvalehes ja Pärnu Ekspressis. Kaastööd teinud Eesti Raadiole ja Elva Postipoisile.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X