ArvamusElva linnLapsedNoorteleSündmused

Arvamuslugu: Elva Gümnaasium vajab kogukonnaülest pingutust!

Käisin eile, kolmandal mail korraliku ja kohusetundliku lapsevanemana Elva Gümnaasiumi (EG) direktori poolt kokku kutsutud EG-s õppivate õpilaste lastevanemate üldkoosolekul. Koosolek oli initsieeritud EG-s 20.04.2023 aset leidnud õpilaste vahelise arusaamatuse kulmineerumisest illegaalse külmrelva kasutamisega ühe õpilase poolt teise peal, politsei ja kiirabi sekkumisega, lõhki rebitud kogukonna ja segaduses lastevanemate ning hirmul kaasõpilastega.

Loomulikult kaasnes paar nädalat FB-arutelusid, vaidlusi, kuulujutte ja õudus-seiklusjutte maalt ja merelt. Koosolek ise tõenäoliselt läheb ajalukku. Viimati nägin sellist huviliste hulka ca 9-10 aastat tagasi kooli üldkoosolekul. Ligi 150 +/- huvilist kohal. Kooli pidaja väga esinduslik esindus (vallavalitsusest kaks esindajat, Elva Elu toim.), EG hoolekogu kohal peaaegu täies koosseisus. Õppejuhid, politseist Tartumaa piirkonnagrupi juht ja loomulikult koosoleku korraldaja, EG direktor. Direktor tegi vägagi sirgjoonelise kokkuvõtte toimunust, mis veel toimumas ning vastas küsimustele. Tartumaa piirkonnagrupi juhi sõnavõtt oli see, mis neid, kes tahtsid ja oskasid kuulata, pidi muutma vägagi tähelepanelikuks.

Elva Gümnaasiumi üldkoosolek 3. mail 2023 Puiestee tn 2 aulas, foto: Elva Elu

Hinnang EG-s korrakaitse alaselt toimuvale alates eelmisest suvest oli hävitav ning ei jätnud võimalust teisiti mõistmisele. Läbivalt kõlav politsei poolne üleskutse, palun lapsevanemad, teeme koostööd kool-kodu-politsei ja vahetame infot, ärme “ravime” kuulujutte FB-s vaid sekkume ja edastame info neile, kel õigus, võimekus ja kohustus toimetada seadustele tulenevalt ja korda kaitsvalt. Muudame nüüd ja kohe suhtumist, ärgem otsigem süüdlast, mis on siin valesti tehtud ja alates millistest otsustest? Teeme sellest põhjuste selgitamisest nn kaasneva projekti. Alustagem panustamist sellesse, et nüüdsest oleme avatud suhtlejad, sekkujad ja ei osta koolist valmistoodet, vaid panustame toote valmimisse. Loodetavasti juba mõne aja pärast ei pea siis häbinägu peas kuulama politseihärra noomi-noomi ja häbi-häbi läbi vuntsi urinat, eelkõige lapsevanemate suunas vaid võiks kuulata verbaalset pai toimunud protsessi kiituseks. EG on võtnud vägagi avatud suhtumise ja ei panusta asjade varjamisse ning tulenevalt sellest oleme hakanud kuulma ja nägema rohkem kui varasemalt või on lihtsalt keegi jätnud varasemalt väga pikalt midagi tegemata ja väga väga vildakat juhtimiskultuuri juurutanud.

Hakkasid ju kõik kuulma, nägema ja sosistama ning FB-sse postitama alates eelmisest suvest. See, millest jutud hakkasid kõlama olid ju varasemalt külvatud seemnetest võrsunud viljad.

Kui jõudsid siiani lugeda, ole hea loe ka EG kodulehel kodukord läbi (LINK dokumendile , Elva Elu toim.).

Koosolekul oli kaks päevakorra punkti, eelnevalt kirjeldatu oli esimene, teine oli Puiestee maja ehitustöödest tulenevalt seotud järgmise õppeaasta koolikorraldus. Tõenäoliselt sellest punktist paisatakse detaile lähitulevikus kõikidesse kanalitesse kogustes, mida saab olema kindlasti raske hoomata. Nüüd siia midagi, mis torkas eriti eredalt silma. Koolipidaja esindatusest eelnevalt rääkides ei saa ka nüüd kuidagi jätta välja toomata seda, et EG Puiestee maja uuendamise projekti pealik ja kommunikatsiooni juhtija püsisid koosolekul seni, kuni võis tekkida võimalus, et keegi küsib midagi, millele nemad oleksid vastused nn otse allikast. Samas – Elva valla hariduse eest vastutav abivallavanem otsustas, et on tähtsamaid asju ja lahkus keset EG lastevanemate üldkoosolekut!!!

Sel hetkel jäin mõttesse, et keegi, kes istub lastevanemate üldkoosolekul esimeses reas ja kes on i-täpp kõiges, mis seondub Elva valla haridusmaastikul toimuvaga, astub lihtsalt keset koosolekut minema? Väljendades kooli pidaja suhtumist lapsevanemaid alarmeerivatesse teemadesse? Edastades pidaja seisukoha? Lahkub kuna teema ei puuduta teda? Segadust tekitavad signaalid. Lapsevanemad olid segaduses ja peale koosolekut kuulsin korduvalt kummalisi küsimusi – nii käibki? On see ok? Laps võib ka astuda suvalisel hetkel koolitunnist minema kuna tema hinnangul koosolek/õppetund minetas tähtsuse, samal hetkel kui tuli miskit tema jaoks tähtsamat meelde?

Siin on kindlasti parendamise kohti, mida ei pea otsima väga kaugelt allikast. Tegevused peavad olema asjalikud ja huvitunult ning korralikult juhitud. Tegevused peavad ka kõrvalt vaatajale näima asjalikud, hästi juhitud ja põhjalikult läbi mõeldud. Kindlasti saame kogukonnana koos edasi paremini ja sujuvamalt. EG ei peaks olema PPA silmis koht, millest tulevad kõned kutsuvad esile reaktsiooni – oh, jälle Elva…

PEAB saama paremini! Meie laste jaoks teeme seda asja ju!

Elva Gümnaasiumis õppiva lapse lapsevanem

(Arvamusloo autor on Elva Elu toimetusele teada)

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X