FLASHKohalik VõimValla uudised

Homme toimub volikogus Elva Vallavalituse umbusaldushääletus

Homme, 17. oktoobril kell 16 koguneb Elva Vallavolikogu erakorralisele istungile, kus toimub vallavalitsuse umbusaldushääletus. Kui umbusaldus peaks volikogu opositsioonil (14 volikogu liiget) läbi minema, valitakse Elva vallale samal istungil uus vallavanem ja peaks kinnitatama ka uue vallavalitsuse liikmed.

Elva Elu korraldas Facebooki Elva grupis 27. septembril 2022. a küsitluse: “Elva Vallavalitsus on olnud ametis 10 kuud. Kas oled vallavalitsuse senise tööga rahul?” FB Elva grupp on küllaltki suur, omades üle 9500 liikme.

Rahuloluküsitlus Elva Vallavalitsuse tööga, ekraanitõmmis: FB Elva grupp

Küsitlusele vastas kokku 477 grupi liiget, küsimusele sai lisaks etteantud vastustele “Jah, olen rahul!” ja “Ei, ei ole rahul!” lisada omalt poolt vastusevariante. Küsitluse tulemusena domineerib ülekaalukalt vastusevariant “Ei, ei ole rahul!” 65%-ga. Täiesti rahul vallavalitsuse tööga on üksnes 12% küsitlusele vastanutest.

Volikogu opositsioon heidab praegu ametis olevale 5-liikmelisele vallavalitsusele järgmist:

  • Deklareeritud investeeringute (sh ujula) ehituse edasilükkamine;
  • Vähene initsiatiivikus põhitegevuse kulude kärpimisel;
  • Elva Eelarvestrateegia ja Arengukava ambitsioonitu koostamine ning puudulikkus selle edasisel menetlemisel;
  • Vallale kuuluvate ettevõtete ja sihtasutuste puudulik juhtimine;

Lisaks deklareeritakse:

“Kandes volikogu liikmetena vastutust Elva valla arengu eest ja soovides tagada Elva valla elanikele lubatud suurinvesteeringute valmimist enne uusi KOV valimisi, leiame, et Elva Vallavalitsusele tuleb avaldada umbusaldust. Kutsume kõiki volikogu liikmeid avaldama vallavalitsusele umbusaldust, et saaks valida uue vallavanema ja ametisse määrata uus vallavalitsus.”

Elva Elu annab teada umbusaldamise tulemusest ülevaate 17. oktoobri õhtul.

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X