Kohalik VõimValla uudised

Täiendatud: Elva vallavanemaks valiti Priit Värv

Täna valis Elva Vallavolikogu vallavanemaks Priit Värvi. Uus vallavanem kutsus kõiki volikogu liikmeid koostööle ja pingutama Elva valla hea käekäigu nimel.

Priit Värv sõnas: “Püüan anda endast vallavanemana parima ning rõhuasetus võiks olla koostööl! Koostöö inimestega, volikoguga, ametnikega, allasutustega, vallale kuuluvate ühingutega, kultuurirühmadega, spordiklubidega, külaseltsidega, kodanikeühendustega, piirkonnakogudega, ettevõtjatega jne. Soovin, et rohkem võiks olla “meie tunnet” ja vähem vastandumist. Rohkem tegemisi sisu ja eesmärgi pärast, mitte lihtsalt linnukeste ja lubaduste pärast!”.

Vastselt valitud Elva vallavanem Priit Värv vastamas vallavolinike küsimustele, foto: Elva Elu

Sellel samal volikogul kinnitati Elva Vallavalitsuse viieliikmeline struktuur ja abivallavanemateks kinnitati Kertu Vuks (vastutusvaldkonnad: areng- ja planeering), Heiki Hansen (vastutusvaldkonnad: haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja sotsiaal- ning tervisevaldkonnad), Kristjan Vilu (vastutusvaldkond: vallamajandus) ja valla arendusjuhiks Margus Ivask (valla suurprojektide rahastus ja arendus).

Elva Vallavalitsuse arendusjuht Margus Ivask, foto: Elva Elu

Samal volikogul kinnitati vallavolikogu esimehe hüvitiseks 1500 € / kuus, aseesimehel 500 € / kuus. Võrreldes eelmise valitsemisperioodiga 2017.-2021. a see kogusummas vähenes. Eelmise volikogu esimehel (Maano Koemets) oli see hüvitis 2500 € / kuus, kuid seoses haldusreformi järgsete protsessidega, oli Koemetsa töökoormus suurem. Kõik esitatud summad on brutosummad.

Vallavalitsuse palkasid muudeti viimati 2017. a sügisel. Toona kinnitati vallavanema palgaks 3200 € / kuus ja abivallavanematel 3000 € / kuus. Vahepealsel ajal vallavalitsuse liikmete palkasid ei tõstetud, samas volikogu esimees Sulev Kuus tõdes, et eelmiste aastate jooksul Elva Vallavalitsuste allasutustes palgatõus leidis rohkemal või vähemal määral aset.

Tänasel volikogul kinnitati vallavalitsuse liikmete palgad +16% suuremana võrreldes eelmise vallavalitsuse palkadega, tingimusel, et need järgneval neli aastat ei muutu. Vallavanema igakuiseks palgaks kinnitati 3700 € ja abivallavanemate ja valla arendusjuhi palk hakkab olema 3500 € / kuus. Kõik esitatud summad on brutosummad.

Vallavalitsuse liikmetele, volikogu esimehele ja tema asendajale hüvitatakse seadusega ettenähtud maksuvabas ulatuses kuni 335 € / kuus isikliku sõiduki kasutamise eest tööga seotud sõidukulude katteks. Hüvitis makstakse välja sõidupäeviku alusel. Nn telefonikompensatsiooni sellele vallavalitsuse koosseisule ei kinnitatud. Sama on ka volikogu esimehe ja aseesimehe puhul.

Volikogu kinnitas järgnevad komisjonid, nende esimehed ja aseesimehed:

  1. Arengu- ja planeeringukomisjon – esimees Toomas Laatsit, aseesimees Fred Koppel
  2. Haridus- ja noorsootöökomisjon – esimees Marika Saar, aseesimees Birgit Lõhmus-Komleva
  3. Rahanduskomisjon – esimees Meelis Karro, aseesimees Juhani Jaeger
  4. Majandus- ja  keskkonnakomisjon – esimees Mikk Järv, aseesimees August Vester
  5. Maaelu-  ja  turismikomisjon – esimees Leelo Suidt, aseesimees Lauri Koni
  6. Kultuurikomisjon – esimees Enn Tobre, aseesimees Inna-Inga Kalmus
  7. Sotsiaal – ja tervisekomisjon – esimees Peeter Laasik, aseesimees Meelis Kask
  8. Spordikomisjon – esimees Toomas Järveoja, aseesimees Raimond Pihlap
  9. Revisjonikomisjon – Aivar Õun, aseesimees Hillar Hänilane

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X