2021. a kohalikud valimisedArvamus

Kristjan Vilu: Strateegiline plaan Elva valla teedevõrgule!

Kõigil meist võivad olla erinevad ootused kohalikule omavalitsusele. Südamelähedased valdkonnad võivad olla haridus, kultuur, sport, ettevõtlus, turism, keskkond, heakord jne,  aga kõigil meist on ootus headele liikumisvõimalustele. Sõidu-, kergliiklus- ja kõnniteed kõnetavad kõiki kodanike nii ehituse kui ka hoolduse valdkonnas. Elva valla sõiduteed vajavad korda tegemist, kergliiklusteed ja kõnniteed vajavad väljaehitamist, ootus on, et hoolduse intervalli tõstetaks – kõik valijad ja valitavad kindlasti nõustuvad.

Teede hooldusele kulub täna suurusjärk 400 000 eurot, teenuste hinnad kerkivad nagunii üldise inflatsiooniga. Tahta kvaliteeti tõsta läbi hooldusintervalli suurendamise nõuab oluliselt suuremat ressurssi. Kindlasti saab ka olemasolevate vahenditega operatiivsemalt hakkama saada, aga see põhineb pigem efektiivsuste tõstmisel, mitte kordade suurendamisel. Efektiivsust saab tõsta näiteks õige ajastusega tööde tellimisel.

Kui vaadata lähemalt tänast teede investeeringute võimekust saame järgneva nelja aasta jooksul rekonstrueerida 1 km tänavat, rajada 1 km kergteed, korrastada 1 km kergteed, ehitada 5 km. kõvakatet kruusateedele, korrastada 20 km kruusateid. See ei ole lähedal elanike ootusele, minimaalne eesmärk võiks olla nende mahtude teostamine igal aastal. See tähendab et 1,2 miljonit tuleks leida igal aastal millegi muu arvelt. Nüüd tuleb mängu kompromisside kunst, kes meist on valmis oma lemmik valdkonna investeeringutest loobuma? Sinu Elva vald, saades koalitsiooni, seisab selle eest, et teede rahastust tõsta. Meid eristab teistest olemasoleva olukorra teadvustamine, vajaduste kaardistamine, selgete plaanide koostamine ja seejärel valdkonda vahendite otsimine. Isegi kui unistame sellest, ei hakka me lubama asju, mida ei juhtu nelja aasta jooksul, näiteks kõikide asulate ühendamist kergteedega (suurusjärk 20 mln), jättes teised valdkonnad tähelepanuta.

Mis on meie plaan – et investeeringud oleks planeeritud strateegiliselt. Loome registri, mis on töövahendiks ametnikele, strateegiliseks planeerimiseks juhtidele ja infoallikaks kodanikele. Register kajastab KOV hallatavaid teid, nende seisukorda, viimast investeeringut, detailselt investeeringu vajadust, järgmise investeeringu aastat, planeeritavaid kergteede võrgustiku ja selle osade prognoositavat täitumisaastat vastavalt võimekusele, hooldustaset intervalliga (niidetav, greiderdatav, talihooldus), jne. Selle registri interaktiivne kaart on valla kodulehel kättesaadav kõigile.

Elva vald sai ühinemisel päranduseks sadu teid, millel on avalik huvi, aga ei ole omavalitsuse omanduses. Elva linn oli ainus, kellel need detailid 100% lahendatud olid, aga teistes piirkondades on suur tööpõld ees, milles ka viimase nelja aasta jooksul suurt edasiminekut ei toimunud. Olukord, kus inimesed elavad ebamäärase omandisuhtega tee ääres ja naabriga kõige eeskujulikemaid suhteid ei ole, võib probleeme tekitada igapäevaselt. Nende inimeste kõige suurem ootus omavalitsusele on ligipääs avalikule teele ja see on omavalitsuse poolt teostatav. See ei nõua suuri ressursse, vajab näiteks ühe inimese keskendumist ainult sellele valdkonnale, kes võtab planeeringus ette nähtud avaliku huviga teed ette ja korraldab omandisuhted ära. Kui vallavalitsus enda personalis sellist ressurssi ei leia võib see olla projektipõhine tellimus, aga vähemalt selge eesmärgiga tähtaeg ja tulemus.

Kerge on lubada kergteid, eriti veel kui oleks olemas ressurss nende rajamiseks. Mida meil täna ei ole on plaan, mis haakub eelpool kirjeldatud registriga. Unistada me tahame, kaardile jooni tõmmata oskame, aga mis peitub selle joone all? Küsimused, kas kinnistute omanikud on kõik nõus osa oma valdusest võõrandama kergtee ehitamiseks ja millistel tingimustel? Kas see trajektoor nõuab maanteede või raudteede ületamist, kas trajektoorile jääb ette takistusi (hooned, rajatised, mälestised), millised on võrguvaldajate tingimused, milline on eelduslikult aluspinnas, milline on potentsiaalne kasutajate arv, jne.

Nendele küsimustele on vastuseid vaja kohe kui unistused on kaardile tõmmatud, enne kui projekteerimisele mõtlema hakatakse. Ajalugu näitab, et nendele faktorite mitte kaardistamine maksab projekteerimisel ja ehitamisel valusalt kätte. Valimisliidul Sinu Elva Vald on strateegia, et unistused tuleb ära kaardistada vastates nendele samadele küsimustele. Kui tulevikus tekib rohkem vahendeid, saab alustada suuremate tagasilöökideta eesmärkide elluviimist. Kindlasti on meil ka mõttes lõigud, mis on täna ohutuse mõttes prioriteetsed ja mida on võimalik nelja aasta jooksul ellu viia näiteks Peedu, Väike-Rakke, Järveküla, jne.

Sinu Elva Vald pakub teadmisi, oskusi, kogemusi ja ettevõtlikkust!

Kristjan Vilu
Riigikohtu haldusspetsialist

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X