Haridus

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja taustajõude

Elva Vallavalitsus 
PRESSITEADE 
5. oktoober 2021 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja taustajõude 

Täna, 5. oktoobril ehk õpetajate päeval toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias. 

Elva valla 2021. aasta noorõpetaja tiitli sai Tiina Tubli Elva gümnaasiumist.Kandidaadi esitanud õpilased tõid välja, et Tiina Tubli tunnid on hubased ja kihvtid ning ta õpetab nii, et noortel on tundides päriselt huvitav. „Tiina märkab oma õpilasi. Ta paneb tähele, kui kellelgi ei ole hea tuju või midagi on halvasti ja ta tegeleb sellega. Ta annab meile iga semestri lõpus sõnalise tagasiside nii meie õpitulemuste kui ka meie enda olemuse ja tunnete kohta,” seisab avalduses. 

Aasta kooliõpetaja tiitli pälvis Astrid Külaots Konguta koolist. Astrid Külaots on olnud Elva valla ja Tartumaa aasta õpetaja nominent ning ta on pälvinud preemiaid näitemängude juhendamise eest. „Peale selle on ta professionaalne ja õpilaste arengu toetamisele pühendunud õpetaja. Ta täiendab end järjepidevalt, otsib uusi võimalusi ja parimaid pedagoogilisi metoodikaid ja rakendab parimaid praktikaid ka enda õppetöös,” kirjeldas Elva abivallavanem Marika Saar. Külaotsa juhendamisel on õpilased pälvinud silmapaistvaid tulemusi nutispordis, maletalgutel ja ka pranglimises nii Tartu maakonna kui ka vabariigi tasemel. 

Aasta klassijuhataja laureaat on Lily Šanin Konguta koolist. „Tegemist on õpetajaga, kes suunab oma õpilasi vastavalt õpilaste huvidele erinevate huvialade suunas ning kes toetab õpilasi igati,” ütles Saar. Šanin võttis Konguta koolis esimesena kasutusele VEPA metoodika ning juhendab nüüd ka teisi kolleege selle metoodika omandamisel. „Lily Šanin on saanud korduvalt ka Hans Bergi nimelist Koosmeele preemiat ning lapsevanemad arvestavad ja peavad lugu klassijuhataja nõuannetest.” 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Eveli Tsopp Elva lasteaed Õnneseen Peedu majast. „Eveli kasutab oma töös erinevaid metoodikaid – korraldab oma rühmas vaikuseminuteid, robootikat, kaasab teraapialoomi, õmbleb lavastusteks kostüüme, osaleb lastega „Suukooli” programmis jne,” kirjeldas Saar. Tegemist on kohusetundliku, rõõmsameelse, õpihimulise, empaatilise ja ausa õpetajaga. „Eveli töötab suure pühendumusega ning rakendab uusi ja olulisi ideid õppetöös.” 

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Maria Juht Elva muusikakoolist. „Tegemist on loomingulise, musitseerima inspireeriva, aga ka nõudliku õpetajaga, kelle õpilased mängivad väga hästi, nüansirohkelt ja on tehniliselt osavad,” ütles Saar. Maria Juhi õpilased on pälvinud erinevaid preemiaid ja esikohti nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkursitel. 

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Aune Summer Puhja koolist. Aune Summer on koostöös teiste tugimeeskonna liikmete, õpetajate ja lastevanematega ehitanud üles toimiva süsteemi eripedagoogilise toe pakkumiseks erinevate erivajadustega laste toetamiseks. „Aunele on oluline ka üldpildi nägemine – ta annab nõu ja planeerib õpilaste toetamist nii, et nendega oleks igal pool arvestatud,” sõnas Saar. Õpilased on toonud välja, et Aune on neile kogu aeg olemas ning ta toetab õpilasi põhikooli lõpuni ka siis, kui ta seda otseselt enam tegema ei peaks. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Katrin Vutt Elva lasteaiast Murumuna. „Katrini kandidaadiks esitanu toob välja, et Katrini supervõime on kiire kohanemisvõime, sulandumine meeskonda ja oskus panustada erinevatel ametikohtadel rühmade abistamisse. Ta on ülimalt kohusetundlik, kiire ja vastutustundlik,” sõnas Saar. Katrin Vutt on lasteaias töötanud kõikides rühmades õpetaja abina, abiõpetajana ja vajadusel ka õpetajana. Tema eestvedamisel on lasteaiale hangitud näiteks veekogumise mahuti hoovi aianurka, meisterdatud suuri puidust kaste ja seinaplaate erinevate joonistuste jaoks jpm. 

Aasta hariduse sõbra laureaat on Elva õppejõudude kogu. Tegemist on 2014. aastal alguse saanud koguga, kuhu on koondunud Elvaga seotud kõrgkoolide õppejõud, kes soovivad väärtustada Elva gümnaasiumis õppimist. Kogu tunnustab igal aastal gümnaasiumiosa iseseisvat uurimistööd, kus hinnatakse originaalsust, põhjalikkust ja pühendumust ning uurimistöö printsiipide mõistmist. Elva õppejõudude kogu mitteformaalsesse ühendusse kuuluvad Kristi Akkermann, Jüri Allik, Tiit Aleksejev, Are Altraja, Veiko Berendsen, Svetlana Ganina, Vallo Ehasalu, Veronika Kalmus, Raul Kangro, Juho Kirs, Toomas Laatsit, Kadri Leetmaa, Mati Martin, Arne Merilai, Helle Mäemets, Sirje Pihlap, Mart Raudsaar, Anu Realo, Katrin Roosileht, Priit Simson, Ilona Tragel, Kulno Türk ja Mare Vahi. 

Elva valla aasta hariduse teo tunnustuse pälvis Rannu lasteaed Naerupesa õpetaja Karin Tuvikene. Tuvikene sai tunnustuse õppematerjalide kogumiku „Loovuse ja eneseregulatsioonioskuste õppimine ning selle soodustamine koolieelses eas erivajadustega lastega” loomise eest. „Karin Tuvikene sai sellega seoses ka haridus- ja teadusministeeriumilt riikliku haridusstipendiumi ning töö eesmärk on panustada enesearengusse, teadmiste ja praktikate jagamisse, mis kõik arendavad erivajadustega laste loovust ja eneseregulatsioonioskust,” ütles Saar. Koostatud kogumikku kuulub 12 mängukirjeldust, mis on abiks nii õpetajatele lasteaias kui ka lapsevanematele kodudes. 

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 54 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Fotol vasakult: Tiina Tubli, Astrid Külaots, Lily Šanin, Katrin Vutt, Karin Tuvikene, Eveli Tsopp, Aune Summer, Maria Juht (Foto: Jaak Jänes/Elva Vallavalitsus)

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või tel 5886 4201 

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X